Zažijte Jednotu skrz Bhakti a Shakti

Audio a video doporučujeme sledovat společně Audio překlad k videu Video v AJ – Experience Oneness Through Bhakti & Shakti | Join Paramashivoham | Register Now  www.youtube.com/watch?v=tiusRDvti2k Zažijte Paramashivoham a registrujte se zde (registrace je nezávazná) https://kailaasa.org/paramashivoham/