Zažijte více dimenzí Vesmíru

Audio a video doporučujeme sledovat společně Audio překlad k videu Video v AJ – From Earth to Multiverse | Experience Multiple Dimension Of Universe | Join Paramashivoham Level 3 youtu.be/qUbrl6q-g2Y Zažijte Paramashivoham a registrujte se zde (registrace je nezávazná) https://kailaasa.org/paramashivoham/