Zdrojem veškerého poznání je prostor Nirvikalpa Samadhi