+421 904 654 027
slovakia.shivaloka@gmail.com
UTTAMOTTAMA SEVA

Uttamottama znamená to nejlepší z nejlepšího. Cokoli nabídneme jako dar Sadashivovi, se nám tisíckrát nebo v mnoha milionech násobcích vrací. Sadashiva je zdrojem všeho, ať se jedná o zrno, znalosti, dovednosti nebo člověka. Nabídnout jako dar to nejlepší z nejlepšího je způsob, jakým můžeme vyjádřit naši vděčnost Sadashivovi a být v integritě s ním a s jeho slovy. 

VIAC INFORMÁCIÍ

MAHASADASHIVOHAM®

31-dňový program 

vedený výnimočným žijúcim osvieteným Avatárom z Indie Jeho Božskou Svätosťou Paramahamsa Nithyanandom

Počas tohto programu budete iniciovaný do mnohých výnimočných schopností

VIAC INFOMÁCIÍ

SATSANG - ZADARMO

Satsangy Paramahamsa Nithyanandu je možné sledovať denne o 03:30 hod. v priamom prenose cez NITHYANANDA.TV 

Satsangy sú v angličtine, ak potrebujete preklad do slovenčiny, prebieha naživo (simultánne) cez tento link: http://mixlr.com/nithyananda-slovensky

Nahrávky prekladov

KURZ LEKTOROV NITHYANANDA YOGY

21-dňový program
Autentická jóga … vyučovaná priamo zo Zdroja 
 • Hľadáte hlbšie dimenzie jógy?
 • Chcete sa spojiť s Božstvom a obohatiť životy ostatných?
 • Zaujíma vás manifestovanie duchovných schopností (Shaktis)?  
Chopte sa svojej najvyššej príležitosti ako lektor a duchovný učiteľ - 
NITHYANANDA YOGA℠ ACHARYA

REGISTRÁCIA TU

INNER AWAKENING® (VNÚTORNÉ PREBUDENIE)

21-dňový program

k  prepísaniu vašej budúcnosti   
Transformujte svoje vzorce na výnimočné schopnosti!

NÁPLŇ PROGRAMU

 • Regresie do minulých životov
 • Prekonanie strachu zo smrti
 • Odstránenie vašho „koreňového vzorca“, ktorý sabotuje celý váš život
 • Iniciácia byť duchovným liečiteľom
 • Iniciácie do výnimočných jogínskych schopností tretieho oka
 • Dostanete 9 špecialne energetizovaných mandál a duchovné alchymistické produkty

VIAC INFORMÁCIÍ

NITHYANANDAM

10-dňový program

Objavte svoje skryté schopnosti a vytvorte si taký život po akom túžite

Prekonávanie vzorcov a myšlienok, ktoré sabotujú vaše ambície.

Tento program vám prinesie prelom vďaka kombinácií:

 • Prebudenia tretieho oka
 • Unclutching – absolútna vláda nad vašimi myšlienkami
 • 4 Tattvas – vaša spiaca schopnosť manifestovať čokoľvek čo chcete
 • 5 energetizovaných spirituálnych alchymistických produktov

VIAC INFORMÁCIÍ

NITHYA KRIYA YOGA (NKY)

5-dňový program

ŽIVOT S VÄČŠOU JASNOSŤOU VÍŤAZSTVOM NAD BOLESŤOU A STRACHOM

Toto je jedinečný program, ktorý je vytvorený tak, aby pomohol každému z nás žiť s  väčšou jasnosťou vďaka tomu, že zvíťazíme nad všetkou bolesťou a strachom. Sedem vedecky navrhnutých meditačných techník, nám umožní očistiť každé naše energetické telo. Tieto techniky prinášajú veľkú intelektuálnu jasnosť a robia zo života radostnú oslavu. Všetky obavy, pochybnosti, nejasnosti a vedecké teórie ohľadne duchovných tém možno otvoriť a diskutovať.

Program koná raz mesačne.

VIAC INFORMÁCIÍ

NITHYA DHYAN YOGA (NDY)

2-dňový program

ŽITE BEZ CHORÔB, STRESU, BLAŽENÝ ZDRAVÝ ŽIVOT

Program NDY vám ponúka mimoriadne účinný prístup, ako nakladať s dojmami, vzorcami a emóciami. V ľudskom tele existuje sedem kľúčových čakier, čiže energetických centier, ktoré sú zodpovedné za správne fungovanie tela, mysle a srdca. Hlboko ovplyvňujú náš fyzický, emočný a duševný stav. Keď má ktorékoľvek z energetických centier málo energie, systém zlyháva a telo ochorie. To zmení fyzický, duševný a emocionálny stav ľahkosti na “ne-ľahký”. Toto zníženie energie môžeme cítiť omnoho skôr, než sa prejaví vo fyzickom tele ako ochorenie. Pokiaľ budeme tieto energetické centrá udržiavať v očistenom a energiou naplnenom stave, môžu nám pomôcť žiť blažený zdravý život bez chorôb a stresu.

Program koná raz mesačne.

VIAC INFORMÁCIÍ

KALPATARU

“Manifestujte svoju realitu”

2-dňový BEZPLATNÝ program, konajúci sa každý víkend

Sanatana Hindu Dharma má vedu manifestovania vašej reality a Jeho Svätost Paramahamsa Nithyananda z nej vytvoril ľahko praktizovateľnú techniku. Táto účinná technika manifestovania vašej reality je vyučovaná na tomto programe, aby ste ju mohli aplikovať a manifestovať si akúkoľvek vytúženú realitu.

Čím je program prínosný?

Tento program je o identifikovaní prekážok, ktoré vám bránia v manifestovaní vašej reality. Dostanete účinnú techniku, ako tieto prekážky prekonať, aby ste si mohli manifestovať realitu po ktorej túžite.

VIAC INFORMÁCIÍ

LIEČIVÁ VEŽA - Nithya duchovné liečenie ZADARMO

Žiaci Jeho Svätosti Paramahamsa Nithyanandu boli počas programov s ním, iniciovaní do liečenia cez tretie oko.

Túto výnimočnú schopnosť Shakti a jej účinok môžte osobne zažiť.

Každý pondelok od 20:00 do 21:00 hod. 

Pripravili sme pre vás online program –  liečenia. 

VIAC INFORMÁCIÍ 

ČÍTANIA Z AKAŠICKÝCH ARCHÍVOV - ZADARMO

Akašické archívy sú záznamy všetkých udalosti vo vesmíre, ktoré sa kedy stali, práve prebiehajú, alebo sa ešte len stanú. Záznamy sú uložené v hiranyagarbha alebo karya brahman (vesmírne lono) v zakódovanej forme. Kľúč k ich správnemu dekódovaniu má v rukách len zopár osvietených bytostí. J.B.S. Paramahamsa Nithyananda teraz otvára túto nekonečnú knižnicu ľudstvu. Študenti z Gurukul (Balasanti) majú prebudenou schopnosťou tretieho oka prístup k týmto záznamom a vedia zodpovedať na akékoľvek otázky. Tento proces sa volá akašické čítanie.

 • Dostanete odpoveď na akúkoľvek otázku ohľadom minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti
 • Dostanete požehnanie na splnenie vašich túžob

Tieto stretnutia sú súčasťou Kalpataru programu a pre zaregistrovaných účastníkov Uttamottama Sevy 

VIAC INFORMÁCIÍ

PREDSTAVENIE A UKÁŽKA SHAKTIS - ZADARMO

Pozývame vás na osobný zážitok výnimočných duchovných schopností Shaktis do ktorých máte možnosť byť iniciovaní aj vy, rovnako ako mnohí pred vami, žijúcim Avatárom Jeho Svätosťou Paramahamsa Nithyanandom.

Budete mať možnosť zažiť ako iniciovaní manifestujú mimoriadne schopnosti védske tradície. Uvidíte ukážku tradičných jogínskými Shaktis (schopností tretieho oka), ktoré sa prejavujú, keď dôjde k zladeniu a ste v priestore jednoty.

Udalosť sa koná každú stredu od 20:00 do 22:00 hod. 

Zažijete ukážku:

 • diagnostického preskenovania ľudského tela, pre odhalenie ochorení a ich dôvodov
 • schopnosti vidieť na vzdialené miesta,
 • nájdenie stratených objektov

ZAREGISTRUJTE SA

Bezplatné online stretnutia procesu 'UKONČOVANIA' cez manifestáciu výnimočných schopností.

Žiaci iniciovaní do manifestácie výnimočných schopností cez tretie oko, ako je skenovanie tela, liečenie, čítanie mysle, a ďalších, vám pomôžu ako odstrániť a ukončiť nesprávne pochopenia o sebe, o živote, o iných, pomôžu vám pochopiť prečo sa vám v živote deje, to čo sa deje, pomôžu vám zistiť, čo je dôvodom stavu bezmocnosti, ktorý možno aktuálne prežívate, a nájdete riešenia a techniky, ako ho natrvalo odstrániť.

Týchto bezplatných online stretnutí sa môžte zúčastniť z domu cez Zoom 

Udalosť sa koná každý štvrtok od 20:00 do 22:00 hod.

STRETNUTIA MANIFESTOVANIA VÝNIMOČNÝCH SCHOPNOSTÍ (SHAKTIS) - ZADARMO

Ak chcete prehlbovať svoje spojenie so Swamijim a byť čo najviac v priestore Jednoty a vyžarovať Shaktis, tak tieto stretnutia sú pre vás…

ZAREGISTRUJTE SA

PRATYAKSHA PADA PUJA

Vyjádření vděčnosti Jeho Svátosti Paramahamsovi Nithyanandovi

Pada Puja je jedinečná oslava vyjádření přetékající hluboké vděčnosti Avatarovi, našemu milovanému Guru, Paramahamsovi Nithyanandovi.

Slovo ‘pada’ znamená v sanskrtu ‘svaté nohy’. ‘Pada Puja’ znamená vyjádřit poctu Guru v milující oddanosti a vděčnosti u jeho lotosových nohou.

Uskutečnění Paramahamsy Nithyanandy v našich životech je přímá milost a nejvyšší požehnání Sadashivy.

Online účastníci se mohou účastnit prostřednictvím Nayana Deekshy (obousměrného video připojení)

REGISTRACE

NITHYANANDA YOGA

Príďte zažiť originálnu jógu!

Pôvodná jóga priamo zo zdroja…

Jóga je o vyjadrení výnimočných schopností a síl Sadashivu. Je oveľa viac než len ohýbanie tela. Paramahamsa Nithyananda ponúka 800 ásan z kontextu “Shastri Pramana” – vedomostí ktoré boli odhalené Sadashivom v Vedach a Ágamach, a “Apta Pramana” – osobnej skúsenosti Avatára samotného, s cieľom kulminovať skúsenosti najvyššieho stavu v nás.

Youtube videá Nithyananda Yogy

E-BOOK NITHYANANDA YOGA

NITHYA KRIYE

Počuli ste o liečení prostedníctvom Nithya Kriye?
Čo je vlastne Nithya Kriya?

Kriya je meditačná technika používaná  po tisícročia, ktorá v sebe zahŕňa komponenty meditácie, vizualizácie a dychových cvičení (pranayamy).

Ponúkané Nithya Kriye sú meditačné techniky zostavené priamo osvieteným Avatárom – Paramahamsa Nithyanandom a sú zamerané na rôzne civilizačné ochorenia. Nithya Kriye sa doposiaľ sa stretli s obrovským úspechom, pretože dokázali ľudí zbaviť rôzných ochorení ako napríklad nespavosť, cukrovka, nadváha, depresia, artritída atď. 

Na úplné vyliečenie problému je nutné tieto techniky  praktizovať aspoň 21 dní za sebou.

Oficiálna stránka pre Nithya Kriye

VAAKYARTHA SADHAS

pre hlbšie pochopenie svätých právd

Cieľom VAAKYARTHA SADHAS je dosiahnuť hlbšie pochopenie svätých právd. Ich hlboké pochopenie a osvojenie je ďalšou z techník k prebudeniu nášho najvyššieho vedomia a nastoleniu žitia života v priestore naších najvyšších možností. Pri týchto diskusiách dochádza k krásnemu priestoru úplnej úplnosti a ukončeniu naších neukončení, nemožností a výnimočným zážitkom a pocitom oslobodenia sa od nich.

TÉMY pre VAAKYARTHA SADHA budú postupne dopĺňané v skupine na Facebooku VAAKYARTHA SADHAS

Prosím prihláste sa emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com

Ktokoľvek je vítaný sa zúčastniť.

SPÝTAJTE SA AVATÁRA

Rozhovor Paramahamsa Nithyanandu s TV Mohandas Pai, 5.marca 2017

MESIAC BEZPLATNEJ DISTRIBÚCIE KNIHY PARAMAHAMSA NITHYANANDU

Living Enlightenment (Žitie v osvietení) táto výnimočná kniha je vám k dispozícii ZADARMO

Link k stiahnutiu tejto knihy v PDF formáte (originálna verzia v angličtine): Living Enlightenment

Link k úvodu tejto knihy v slovenčine (v PDF formáte): Predstavenie života v osvietení

Link k úvodu tejto knihy v češtine (v PDF formáte): Představení života v osvícení

ALCHYMISTICKÉ PRODUKTY

Jedinečný príspevok Avátara

Hinduismu a celému svetu.

 - pomáhajú nám udržať iniciácie do Shaktis (výnimočných schopností)

Ako manifestovať Shaktis?

Zasvěcení (iniciáciou) Avatárem a Shaktinipada (prepojenie sa s ním/s najvyšším vedomím) sú jediným spôsobom, ako manifestovať tieto Shaktis.

Prečo vyjadrovať Shaktis?

Vyjadrovať Shaktis Sadashivu znamená žiť silný život. Shaktis sa vyjadrujú ak sme v jednote s vesmírom. Z tohoto priestoru se môže čokoľvek začať manifestovať ako silná životná realita.

Shaktis Sadashivu, sú mimoriadne schopnosti, ktoré se vyjadrujú z priestoru jednoty so Sadashivom.

Ranné správy

ČÍTAJ