Doktorát humanitních věd (Honoris Causa)

Během obřadu udělování titulů na univerzitě v Commonwealthu, který se konal 31.5.2018, byl Jeho Svätosti Paramahamsa Nithyanandovi kancléřem a akademickou radou Univerzity Commonwealthu udělen doktorát humanitních věd (Honoris Causa).

Doktorát obsahuje citaci, která chválí jeho úspěchy a jeho poslání coby žijící inkarnace Mahasadashivy – oživitele Ved-Agamas, dát lidstvu průlom supervědomí a probudit v lidských bytostech mimořádné schopnosti – Shaktis.

Rovněž byl citován rozsah a vznešenost jeho poslání a organizace Nithyananda Peetham, která je zastoupena ve 196 zemích světa, má přes 20 miliónů stoupenců, zřízenou vlastní univerzitu a školu Gurukul.

Také byla uvedena jeho role duchovního vůdce – Mahamandaleshwar Mahanirvani Akhady – nejstarší duchovní organizace hinduismu a Madhathipathi několika starověkých klášterů v Indii.

Univerzita chválila humanitární a mírové úsilí i sociální příspěvky Jeho Svätosti Paramahamsy Nithyanandy, konkrétně iniciativy Minute4Peace, Annalaya – tábory nabízející stravu zdarma pro miliony, duchovní léčení a vynaložené úsilí při poskytování pomoci po přírodních katastrofách.

31.5.2018

 

34088658_1766655576755618_9193373610142597120_n

34111267_1766656123422230_8797148570550534144_n

34095126_1766656266755549_5917782528009175040_n

34078429_1766656326755543_2577379143838597120_n

34050725_1766656383422204_7583965067008278528_n

 

 

JEHO BOŽSKÁ SVÁTOST SRI LA SRI PARAMAHAMSA NITHYANANDA

 

SRI JNANASAMBANDA DESIKA PARAMACHARYA SWAMIGAL;

ASHTOTRA SAHASRA (1008) MAHAMANDALESHWAR, MAHANIRVANI PEETHA;

293.GURU MAHASANNIDHANAM MADURAI AADHEENAM;

PEETHADIPATI, NITHYANANDA PEETHA.

 

JEHO MISE

Jeho Božská Svátost Paramahamsa Nithyananda přináší lidstvu průlom supervědomí, který je fyzicky prokazatelný prostřednictvím manifestací různých schopností, jež jsou vědecky měřitelné a obstojí při pečlivém prověření racionální logikou stovek a tisíců lidských bytostí na celé planetě.

 

Jeho Božská Svátost je podle hinduismu inkarnací (avatarem) MahaSadashivy – všeprostupující supervědomé energie, zdroje a původního autora ‘Vedagamas’, které jsou čistou vědou a aplikovanou vědou jednoty (Advaity), jógy, osvícení a osvíceného životního stylu. Vedagamas, coby dokumentace vize pro lidstvo, vědecky a systematicky odhalují všechny druhy poznání, rituálních metodologií, životních stylů a jogínských věd.

 

Hinduismus neboSanatana Hindu Dharma, je ve svém jádru čistá a nevyvratitelná kosmická věda supervědomého žití, jak je odhaleno ve VedaAgamas.

 

 

MISÍ JEHO BOŽSKÉ SVÁTOSTI JE

Oživit a obnovit VedaAgamas jako živou aplikovanou vědu, která přináší supervědomý průlom, na který lidstvo na své evoluční cestě již dlouho čeká.

 • Průkopník božské evoluce, probouzející lidské bytostik jejich mimořádným schopnostem (shaktis) a mocným poznáním (z vyšších stavů vědomí), budující další úrovně frekvence lidského těla, mysli, vnitřních orgánů a vnitřních energetických orgánů (například třetího oka).
 • Posiluje lidstvo tak, aby manifestovalo schopnosti supervědomí na úrovni jednotlivce, společnosti a světa.
 • Znovu vytváříuvědomělý svět, kde globální problémy na klimatické, hospodářské, sociální, zdravotní a humanitární úrovni přestanou existovat ve svém samotném kořeni. Mění problémy chudoby, hladovění, násilí, diskriminace na silný život prostřednictvím prožitkujednoty.

 

Jeho Božská Svátost je nejmladší zvolený Mahamandaleshwar (duchovní vůdce) MahanirvaniPeetha, nejstarší hinduistické organizace na světě a 293rd Guru MahaSannidhanam (duchovní vůdce) Madurai Aadheenam, nejstarší fungující náboženské organizace na světě.

 

 

 

Jako inkarnace ovládá kosmickou inteligenci v rámci své celosvětové zodpovědnosti duchovního vůdce, vědce vnitřního i vnějšího světa, obnovitele civilizace supervědomí, a předevšímvizionáře pro lidstvo. Za pouhých 16 let veřejného života zahrnul lidstvo svými příspěvky v oblasti vědy, technologie, meditace, léčení, zdraví a zdravého životního stylu, jógy, medicíny, vzdělávání a života. Přes 20 milionů lidí ve 347 městech 196 zemí na více než šesti kontinentech Jeho Svátost uznává a následuje.

 

 

ZAKLADATEL, VIZIONÁŘ A DUCHOVNÍ VŮDCE

Nithyananda Peetham, Bidadi, Bengaluru, India založeno 2003

 • Celosvětově působící organizace pro oživení, výzkum, uchovávání, šíření a učení autentické vědy jednoty, manifestace schopností, jógy a osvíceného životního stylu podle VedaAgamas.
 • Přes 20 milionů sledujících po celém světě a přes 1 milion zasvěcených žáků.

Nithyanandeshwarahinduistické chrámy a Aadheenams (chrámové klášterní komplexy) založenév letech 2000-2017 po celém světě

 • Založeno 34 chrámůaAadheenams (klášterních chrámových komplexů) na různých místechsvěta v 6 zemích, s celkem 3720 deities (božstvy) ve městech jako Bangalore a Hyderabad v Indii, Los Angeles, San Jose, Seattle, Oklahoma City, St. Louis, Columbus v Ohiu, Houston a New York v USA, Toronto vKanadě, Singapur, Malajsie, Melbourne vAustrálii.

Nithyananda University v Los Angeles, Kalifornie, USA založena 2007

Nithyananda meditační akademie, Toronto, Kanada

Nithyananda meditační akademie, Paříž, Francie

 • Největší hinduistická univerzita na světě s více než 270000 registraci na více než 2700 kurzů, 550 fakultami a zaměstnanci 150 národností ve 347 areálech a centrech.

Nithyananda Gurukul, Bidadi, Bengaluru, Indie,založeno 2006

 • Oživení autentického hinduistického vzdělávacího systému pro výchovu a vzdělávání osvícených geniálních dětí, které manifestují schopnosti supervědomí a žijí supervědomým životním stylem.

Nithyananda SacredArts University – Nithyanandova univerzita svatých umění založená 2007

 • Uchovávání, výroba a distribuce – vše pod jednou střechou – svatých umění a architektury podle Agamas, včetně budování kamenných chrámů, výroba deities (božstev) z kamene nebo slitin pěti kovů, výroba chrámových vozů, výroba dopravních prostředků (vahanas) pro deities, výroba položek pro uctívání, ručně vyráběné šperky pro tradiční výzdobu chrámu i deities. Dosud bylo umělci univerzity vyrobeno přes 5000 deities.

Fond SarvajnaPeetha, Los Angeles, CA, USA založený 2015

 • Think-tank (intelektuální inkubátor) Sanatana Hindu Dharmy, který dává vizi a inspiraci shromažďovat, zachovávat a šířit vědu VedaAgamas a navrhovat a budovat chrámy a chrámovou civilizaci pro průlom supervědomí.

 

VŮDCOVSTVÍ A DUCHOVNÍ SPRÁVA

1008.Mahamandaleshwar Sri Panchayatiorganizace Akhada Maha Nirvani

2007 – současnost

 • Duchovní hlava nejstarší hinduistické organizace, nejstaršího hinduistického mnišského řádu s více než 1.2 miliony mnichů.

 


 

293. Guru MahaSannidhanam Madurai Aadheenam

2012-součanost

 • Předseda nejstarší existující hinduistické náboženské organizace na světě.

 

Iniciátor a koordinátor festivalu Kumbh Mela mimo Indii. Zahájil organizování Kumbh Mely v USA – Setkání pro mír od r. 2007 –do současnost

 • Jeho organizaci byla udělena důvěra pro uspořádání starověkého festival Kumbh Mela mimo Indii organizací AkhilBharatiyaAkhadaParishad, která pořádá Kumbh Melu již tisíce let.

 

Madathipathi(vedoucí mnišské organizace) s ústředími:

 • Sri Somanatha Swami Temple a ústředí vThiruvarur, Indie
 • Sri Arunachala Gnanadesikar Swami Temple a ústředí ve Vedaranyam, Indie
 • Sri Po. Ka. Sathukalústředí veVedaranyam, Indie
 • Sri Palsamyústředí vTanjavur, Indie
 • Sri Sankara Swami ústředí vTanjavuru, Indie

 

 

DOSAH SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

Facebook.com/ParamahamsaNithyananda

 • Přes 1.1milionusledujících s více než milionem ‚lajků‘

 

Nithyananda.tv

 • 24 hodin denně vysílající duchovní televizní st založená v roce 2010 se stovkami milionů shlédnutí

 

YouTube.com/Nithyananda

 • Přes 6000 hodin videí, 35.68 mil.hodin sledování, přes 41.4 mil.shlédnutí z 247 zemí a přes 139000sledujících.

 

 

PUBLIKACE

 • Založilčasopis Nithyananda University Pressv roce 2003.
 • Publikoval 336 knih ve 23 světových jazycích.
 • Zcela průlomové a revoluční knihy s Jeho komentáři, které odhalují VedaAgamas, Upanishads, Shiva Sutras, JainSutras, Yoga Sutras, Ashtavakra Gitua Bhagavat Gitu, které jsou mimo jiné napsány uživatelsky nejpřátelštější formou pro běžného člověka, aby se manifestovaly v jeho životě jako realita.
 • Jedinečná řada svatých knihNithyananda Yoga, tak jak byly odhalenyAdiYogi Sadashivou, srozumitelně analyzovány a zmapovány, poprvé prezentovány coby autentická jóga s více než 1008 evidencemi ve svatých textech nazývaných Shastra Pramana – zVedAgama, aApta Pramana –osvícené prožitky osvícených jogínů, rišiů a inkarnací. Jejich obsahem je více než 200 ilustrovaných jogínských pozic (ásan), více než  350 jogínských dechových technik (Pranayama), technik zadržení dechu (Kumbhakas), jogínská ruční gesta (Mudras), jogínské techniky pro uzamčení těla (Bandhas), odpoutání se od pěti smyslů (Pratyahara), jogínské soustředění (Dharana), pravdy odhalené ve chvíli vstupu do nich (Dhyana), bytí ve stavu jednoty (Samadhi), energetizované slabiky (Mantras), jogínská fyziologie, jogínský životní styl, jogínská dieta a jogínské očistné techniky.
 • Kompletní práceMahaSadashivy – nalezení, získání, shromážděnívyrobení, uchování a šíření           VedaAgamas do světa. Dešifrování a mapování (autentické překlady) ze sanskrtu do angličtiny výjimečných písem jako Devanagiri, Granthaatd.
 • Založení webové stránky http://scriptures.hinduismnow.org, která obsahují terabyty výzkumů ohledněVedaAgamas, nyní dostupné celému světu zdarma.
 • Spiritual Media Productionss 500 přednáškami Jeho Božské svátosti a alby s duchovní hudbou.
 • Zvýšil počet sledujícíchHinduismNow- online časopisu o 226,000 sledujících – jeden z nejvýznamnějších hinduistických časopisů (http://hinduismnow.org, http://fb.com/hinduismnow).

 

 

UZNÁNÍ A OCENĚNÍ Z CELÉHO SVĚTA

  • 19.10.2018: Město Montclair v Kalifornii v USA, vyhlásilo “Den Paramahamsy Nithyanandy” za přispívání Jeho Božské Svátosti k supervědomé evoluci lidstva.
  • 30.9.a 2.10.2017: Jeho Božská Svátost byl oceněn dvěma Guinessovými světovými rekordy za vyučovací hodinu jógy na laně (Kundalini Rajju YogaSM) a jógy u kůlu (ShivastamgaYogaSM) s největším počtem účastníků​.
  • 30.4.2016:​ U příležitosti festivalu Kumbh Mela byla indickým poštovním úřadem vydána poštovní známka s Jeho Božskou Svátostí
  • 24.10.2015: Senát státu Kalifornie v USA ocenil a pogratuloval Jeho Svátosti ke zviditelnění a vzdělávání komunity během Kumbh Mely.
  • 11.10.2015: Pro zachování svátosti festivalu Kumbh Mela byla organizací AkhilBharatiyaAkhadaParishad autorizována Nithyananda univerzita coby jediná organizace, která může pořádat tento festival mimo Indii. Kumbh Mela je největší shromáždění lidí na planetě Zemi za účelem oslavování hinduismu a byla touto organizací pořádána odnepaměti.
  • 15.8.2015: Federace indo-amerických organizací v Los Angeles v USA ocenila Jeho Božskou Svátost pro Jeho odhodlání znovu oživit Sanatana Hindu Dharma.
  • 2015​: Nithyananda meditační akademie v Torontu byla zařazena mezi nejvýznamnějších meditačních center.
  • 2012​: Jeho Svátost Paramahamsa Nithyananda byl zařazen mezi stovku nejvýznamnějších duchovních osobností známým ezoterickým časopisem ‘Body Mind Spirit’, publikovaným Londýnským vydavatelstvím Watkins.
  • 6.10.2009​: V Oklahoma City v USA obdržel Jeho Božská Svátost uznání za svou nesobeckou službu lidem v Oklahoma City, zatímco sloužil jako vůdce jejich duchovního a emocionálního blahobytu.
  • 5.10.2009: Kancelář starosty města Oklahoma City v USA ocenila Jeho Božskou Svátost za pořádání duchovních a ozdravných programů.
  • 21.9.2009: Guvernér státu Oklahoma v USA ocenil Jeho Svátost za sdílení svých zkušeností ohledně vytváření zdravějšího psychického a tělesného životního stylu díky cvičení, stravování, józe, meditaci a duchovním shromážděním.  
  • Září 2009: Jim Karygiannis, P.C., M.P., člen dolní sněmovny Scarborough-Agincourt v Torontu ocenil Jeho Svátost za jeho příspěvky v oblasti dobročinnosti a činnost velvyslance míru.
  • 29.4.2009: Guvernér státu Ohio v USA, Ted Strickland, ocenil Jeho Svátost za vyučování jógy v ženské věznici v Ohiu a za znovuoživení nauky vnitřní blaženosti.
  • 29.4.2009: Kancelář primátora města Columbus v Ohiu přivítala Jeho Svátost na návštěvě města.
  • 29.3.2009:​ Jeho Svátost obdržel klíče k městu Artesia v Kalifornii v USA.
  • 29.3.2009:​Kalifornské parlamentní shromáždění v Norwalk v Kalifornii, USA, ocenilo Jeho Božskou Svátost za Jeho vůdcovství, mimořádnou oddanost komunitám po celém světě, službu a nezištnou oddanost studentům Mezinárodní vědecké hinduistické univerzity a za rozšiřování ašrámů po celém světě.
  • 10.3.2009: Premiér Britské Kolumbie v Kanadě, GordonCampbell, ocenil Jeho Božskou Svátost spolu s Nithyananda meditační akademií za jeho vedení, přednášky a inspiraci v průběhu třídenního jógového a meditačního programu ve Vancouveru.
  • 10.11.2007: Americký senát i kongres ocenil Jeho Božskou Svátost u příležitosti významného vysvěcení védského chrámu.
  • 9.11.2007:​ Senát státu Kalifornie v USA ocenil Jeho Svátost za jeho ducha, odhodlání a úsilí zvýšit povědomí a védské tradici a pozitivně ovlivňovat světový mír a celosvětové bratrství.
  • 9.11.2007:​ Primátor města Montclair v USA, Paul M. Eaton, ocenil velkou inauguraci Nithyananda védského chrámu.
  • 31.5.2007: Město Los Angeles v Kalifornii vyslovilo uznání Jeho Božské Svátosti pro jeho přispívání v oblasti meditace a jógy.
  • 22.3.2007:Kalifornské parlamentní shromáždění v Norwalk v Kalifornii, USA, ocenilo Jeho Božskou Svátost jako osvíceného mistra, moderního mystika a největšího svatého muže moderní Indie, který vyučuje vědu dosažení nekonečného štěstí skrze meditaci.

 

PŘÍSPĚVEK HINDUISMU – OŽIVENÍ CHRÁMOVÉ TRADICE

 • Založeno 34 chrámů a Aadheenams (klášterních chrámových komplexů) na různých místech světa v 6 zemích, s celkem 3720 deities (božstvy) ve městech jako Bangalore a Hyderabad v Indii, Los Angeles, San Jose, Seattle, Oklahoma City, St. Louis, Columbus v Ohiu, Houston a New York v USA, Toronto v Kanadě, Singapur, Malajsie, Melbourne v Austrálii. Jeho Sangha má 347 center ve 196 zemích.
 • Tyto chrámy a božstva, zasvěcené a energetizované přímo Jeho Božskou Svátostí, jsou zásobníky kosmické energie, vyzařující silné energetické pole pro fyzické, duševní a duchovní povznesení lidu na další tisíce let.
 • Tyto chrámy jsou zároveň vzdělávacími a kulturními centry, kde probíhají každý den shromáždění.
 • Bengaluru Aadheenam, globální duchovní centrála, se rozvinulov okolí božského stromu BanyanKalpavrksha spolu s chrámem, kde MahaSadashiva a AdiShakti osobně sídlí a žehnají světu. Spolu s domy se tam nachází majestátní 10 metrů vysoký Nithyananda Lingam vyrobený z 1008 silně energetizovaných bylin nazývaných Navapashana a umístěnýve středuvodního tělesa, aby se maximalizoval léčivý účinek.
 • Los Angeles Aadheenam má největší Venkateshwara božstvo v Severní Americe; Seattle hostí největší božstvo Natarajy mimo Indii. Tato božstva jsou zásobárnami kosmické energie, která neustále harmonizuje energetické pole Země a léčí životní prostředí a lidi kolem sebe.
 • V roce 2014 zahájil Jeho Božská Svatost historickou stavbu prvního zlatého chrámu pro MahaSadashivu podle Agamas v moderní době.
 • V roce 2007 Jeho Božská Svátost založilNithyananda SacredArts University (Nithyanandovu univerzitu posvátných umění), která přinesla pod společnou střechu a uchovává starověká umění vytváření autentické řemeslné ruční výroby deities z kamene nebo jejich odlévání ze slitin pěti kovů, výrobu chrámových vozů, výrobu dopravních prostředků vahanas pro deities, výrobu položek pro uctívání, ruční výrobu šperků pro tradiční výzdobu chrámu i deities. Dosud bylo umělci univerzity vyrobeno přes 5000 deities.

 

PŘÍSPĚVEK HINDUISMU – OŽIVENÍ JÓGY ZE ZDROJE

 • Jeho Božská Svatost dekódoval původní Shashtanga jógu(jógu šesti končetin) odhalenouMahaSadashivou a oživenou coby Nithyananda jógu, praktikovanou několika tisíci lidí po celém světě prostřednictvím místních programů, internetové televizea sociálních médií.
 • Oživil dávnověkou jógu u kůlu (Shivastamba jógu) a jógu na laně (Kundalini Rajju jógu), při kterých jsou prováděny jogínské ásany (pozice) a techniky udržování rovnováhy tak, aby se vytvořila jogínská fyziologie, která je v souladu s kosmickou geometrií a která manifestuje schopnosti supervědomí.
 • 30.9.a 2.10.2017: Jeho Božská Svátost byl oceněn dvěma Guinessovými světovými rekordy za vyučovací hodinu jógy na laně (Kundalini Rajju YogaSM) a jógy u kůlu (Shivastamba YogaSM) s největším počtem účastníků​, čímž přitáhl pozornost celého světa k těmto mimořádným formám jógy.
 • Jeho Božská Svátost obohatil svými projevy na téma jogínských věd přes pět milionů životů.
 • Více než 300 jogínských technik a 108 jogínských proudění (Nithyananda Yoga PrathamaVinyasaKrama) sdílí se světem za účelem probuzení vnitřní potenciální energie (kundalini Shakti) a manifestování jogínských schopností.

 

 

PŘÍSPĚVEK HINDUISMU –OŽÍVENÍ HINDUISTICKÉHO ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ŠKOL GURUKUL

 • Jeho Božská Svátost oživil hinduistický způsob výuky – Gurukul, který je založen na zásadách vychovávání osvícených dětí. Několik tisíc studentů po celém světě se vzdělává částečně nebo kompletně na základě tohoto vzdělávacího systému, který integruje pravidelné školní vzdělávání s učením se kosmických zásad a védských věd, jako je věda jednoty a manifestování schopností.
 • V roce 2006 založil Nithyananda Gurukul, vlastní rezidenční školu Gurukul v Bengaluru Aadheenam. Stovky dětí z celého světa jsou vedeny a vychovány tak, aby byli budoucími vůdčími osobnostmi lidstva, sloužícími světu svými duchovními schopnostmi.
 • 35% dětí v Gurukul má podle SLOSSON IQ SCORE IQ skóre nad 130 – tj. kategorie „nadaní“.
  50% studentů je ve svém studiu o 1 až 3 roky napřed oprotidětem svého věku.
 • Tisíce dětí po celém světě navštěvují víkendové školy Nithyananda GurukulSM poblíž svých domovů, kde se věnujíučivu starověkých duchovních věd a mocných poznání.

 

 

PODPORA ZACHOVÁVÁNÍ STAROVĚKÝCH HINDUISTICKÝCH TRADIC

 • Jeho Božská Svátost byl největším přispěvatelem Kumbh Mely – největšího duchovního shromáždění oddaných věřících na světě. Jeho tábory hostily v letech 2015 a 2016 více než 3000 stálých hostů, a servírovaly více než 300 000 jídel denně.
 • Nithyananda Sangha je jediná organizace, která dostalaoprávněníuspořádat Kumbh Melu mimo Indii. Byla k tomu pověřena organizací AkhilaBharatyaAkhadaParishad, která Kumbh Melu pořádá již tisíce let.
 • Jeho Božská Svátost pořádá Kumbh Melu v Los Angeles, USA, již od roku 2007.
 • Revitalizoval mnišskou tradici Sanyas tím, že do svého Nithyananda klášterního řádu inicioval stovky lidí. Mniši, kteří se zřekli všeho, přispívají lidské civilizaci těmi nejlepšími věcmi tím, že žijí život s uvědoměním: „život je pro ostatní“.
 • Organizuje duchovní putování (duchovní cestování), při kterých bere duchovní aspiranty na posvátná místa s vysokou energií jako jsou Himaláje, Kailash, Varanasi, AngkorWat (Kambodža) a různé významné chrámy Indie.

 

POMOC LIDSTVU SKRZE JÓGU, MEDITACI, JOGÍNSKÉ SCHOPNOSTI A DUCHOVNÍ POSÍLENÍ

 

Jeho Božská Svátost úspěšně uspořádal řadu programů jógy a meditací, založených na názorech a odhaleních VedaAgamy, které jsou Jeho vlastními přímými zkušenostmi (atmapramana). Prostřednictvím přímého přenosu energie (zasvěcení nebolideekshy) zažily stovky tisíc lidí možnosti průlomu supervědomí.

 

Jeho Božská Svátost coby Jagatguru (guru pro celý svět) probouzí všechny typy lidí, bez ohledu na jejich etnický původ, kulturu nebo zázemí, k jejich nejvyšším lidským možnostem; obohacuje je mocnými poznáními a posiluje je schopnostmi.

 

Mnoho z těchto programů bylo zdarma k dispozici účastníkům po celém světě. V roce 2010 zahájil Jeho Božská Svátost novou iniciativu – sérii on-line satsangů (duchovních přednášek) na svém on-line televizním kanálu Nithyananda.tv, programů a webinářů, které se staly velice populárními po celém světě.

 

Prezentace průlomových programů vytvořených a vedených Jeho Svátostí po celém světě, osobně ve 20ti zemích a prostřednictvím on-line programů v 196 zemích:

 

 • Jeho Božská Svátost odhalil 460 jogínských schopností z Agamas. V roce 2015 inicioval lidi do ThirdEyeAwakeningSM (probuzení třetího oka), které aktivuje schopnosti třetího oka, nacházejícího se mezi obočím (rovněž nazývaného epifýza). Více než 100.000 lidí bylo iniciováno do otevření třetího oka.
 • Osoby s probuzeným třetím okem demonstrují mimořádné schopnosti jako čtení se zakrytýma očima, skenování těla, léčení, vzdálené vidění, schopnost ovládání hmoty vědomím, čtení mysli atd.
 • Iniciovaní žáci do vědy Akášského čtení mají schopnost číst v kosmických archivech uložených v energii éteru a vidět minulost, přítomnost i budoucnost
 • 5.6.2017 (Den životního prostředí) byl pozorován další průlom, kdy Jeho Božská Svátost v jednom okamžiku inicioval oddané na 108 různých místech po celém světě k manifestování deště, coby způsobu, jak ozdravit matku Přírodu.
 • V roce 2016 bylo na CapitolHill ve Washingtonu DC prezentováno probuzení třetího oka skupině indo-amerických obchodníků a politiků. V letech 2016 a 2017 byly prezentovány ukázky i v Agape duchovním centru v Los Angeles.
 • V roce 2017 bylo zahájeno světové turné do 14 měst v 6 zemích iniciovanými žáky Jeho Svátosti, kteří demonstrovali schopnosti probuzeného třetího oka jako je čtení se zakrytýma očima, skenování těla, materializace atd., čímž světu ukázali své vlastní možnosti supervědomého průlomu.
 • V roce 2012 uspořádal program navýletní lodi. Tento program odhalil zásadní jogínské principy úspěšného života, jako je integrita, autentičnost, zodpovědnost a obohacování. Program byl navržen tak, aby využil jedinečných vlastností velkých vodních útvarů a spustil evolucilidského vědomí.
 • V roce 2013 uspořádal program Vnitřní probuzení (InnerAwakening) na Bali v Indonésii, zaměřený na vědu obohacování – schopnost způsobit uskutečnění vytoužené reality pro ostatní. Bylo to skutečně revoluční, pokud jde o návrh programu, který učí osvícený životní styl být v jednotě a harmonii s ostatními a přírodou.
 • V roce 2014 vytvořil program „Shivoham“ pořádaný v Kambodži, založený na posvátných kosmických vzorcích (yantrách) a zvucích (mantrách), které sladily mysl a tělo meditujícího s kosmickými harmonickými vizualizacemi a myšlenkami. Toto oživilo starověkou vědu yanter a manter podle Agamas.
 • V roce 2015 vytvořil program “Nithyanandoham”, pořádaný v Phuketu, Thajsku – založený na změně vnímání každého jednotlivce od víry hledajícího k pochopení, že je pánem svého života.
 • V roce 2016 oživil starověkou vědu o duchovních alchymických produktech podle Agamas při programu „Sadashivoham“ Tyto alchymické produkty vyrobené s yantrami (svatou geometrií) a posvátnými bylinami slouží jako katalyzátory k manifestování schopností.
 • V roce 2011 vytvořil a spustil „manifestování Shaktis“, což je vědamanifestace schopností prostřednictvím probuzení Kundalini energie (probuzení vnitřní potenciální energie), buď osobně nebopřiobousměrných videokonferencích.
 • V roce 2015 vytvořil značkový program ThirdEyeAwakeningSM(otevření třetího oka), který vydláždil cestu vytváření supervědomých bytostí nebo „manifestátorů schopností“, kteří dokážímanifestovat stav, prostor a schopnosti Mahasadashivy.
 • V roce 2009 vytvořil a spustil “InnerAwakening” (Vnitřní probuzení),21-denní jógový a duchovní program, který vyučuje a posiluje lidi, aby nepřetržitě manifestovali svůj život takový, jaký ho chtějí mít. Coby součást této programové řady Jeho Božská Svátost pořádá každý rok nový program, na základě nového výzkumu různých aspektů Agamas:
 • Oživil starověkou vědu “Aushada” – energetizované byliny, jež urychlují schopnost člověka zažívat vyšší roviny vědomí a manifestovat schopnosti. Tuto vědu představil na programu s názvem “Mahasadashivoham”.
 • Jeho Božská Svátost vytvořil 108 Nithya Kriyas (kriyí) – speciální kombinaci jógových pozic, vizualizace a dechových technik, které odblokují energetické okruhy v těle a poskytují úlevu od 108 duševních, emocionálních i fyzických problémů, jako je cukrovka, hypertenze, stres atd.
 • Vytvořil přes 100 programů pro lidstvo, které proměňují problémy ve schopnosti a duchovní řešení. Například: „Probuzení vědomí bohatství“, „Buďte svým vlastním šéfem: manifestování vědomí vůdce“, „Osvícené vztahy“, „Jak zvítězit nad časem: odemčení iluze času“, „Jak zvítězit nad životem: probuzení duchovních schopností pro dosažení čehokoli v životě „,“Hubnutí: tajné jogínské řešení“ a další.
 • VytvořileN-PregnancySM, jedinečný program pro přivádění osvícených dětí na svět, srevolučním přístupem k procesu přípravy na porod.
 • eN-ParentingSM, a program vytvořený pro vzdělávání rodičů, učitelů a pečovatelů ohledně vědomého rodičovství a výchovy nové osvícené generace dětí.
 • Vytvořil a zahájil meditační program „Nithya Dhyaana Yoga“, který poprvé odhalil skrytou sílu emocí spojenou se sedmi čakrami (energetickými centry) v lidském těle, jak popisují Agamas.
 • Vytvořil a zahájil klíčový meditační program „Nithya Kriya Yoga“, který čistí sedm vrstev těla (fyzickou, dechovou, duševní, kauzální a další vrstvy), aby posunul lidi za hranici bolesti, viny, strachu, znuděnosti a únavy v životě a proměnil tyto negativní emoce na schopnosti, které nabijí jejich život energií.
 • Vytvořil a zahájil průlomovou „Unclutching meditaci“, sebe-rozvíjející meditaci, při které je mysl za hranicí myšlení, v prostoru Nirvikalpa Samadhi. Spustil program „Nithyanandam“ založený na tomto procesu.
 • Vytvořil a zahájil průlomový “proces ukončování” –proces, který nás bere za hranici omezujících poznání z minulosti a umožní nám manifestovat skryté schopnosti a klid ve všem.
 • Vytvořil a zahájil “Kalpataru Yogam” program, který vyučuje dávnověké svaté tajemství manifestování tužeb tak, jak je uvedeno v Agamas.

 

 


 

HUMANITÁRNÍ A MÍROVÉ AKTIVITY A SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVKY

 • Zahájil iniciativu Minute4Peace (minuta pro mír), jejímž cílem bylo omezit kriminalitu na celém světě tím, že provádí masové meditace po celém světě v jeden okamžik. V roce 2014, právě po dvou letech od zahájení programu, byla překročena miliarda minut meditace.
 • Prostřednictvím Annalaya (poskytování jídla zdarma) rozdaly organizace Jeho Božské Svátosti více než 2 miliony organických sattvických jídel s 10 000 výživnými porcemi denně.
 • Jeho Božská Svátost inicioval tisíce lidí do schopnosti duchovního léčení. Více než 500 000 osobám byla poskytnuta pomoc skrze schopnosti třetího oka při preventivním skenování těla a díky schopnostech duchovního léčení. Na tisících míst vybudovalbezplatné zdravotní tábory.
 • Pomoc při přírodních katastrofách – Jeho Božská Svátost poskytl nouzovou pomoc tisícům lidí, kteří čelí přírodním událostem jako tsunami, zemětřesení, záplavy apod. prostřednictvím globální iniciativy Nithyananda. Dobrovolníci poskytli tisícům osob potraviny, oblečení a přikrývky v postižených oblastechKarnataku, AndhraPradesh a Tamil Nadu a vybudovali přístřešky pro ty, kteří během těchto událostí přišli o střechu nad hlavou.
 • Kumbh Mela za světový mír – 11. září 2006 v Irvine v Kalifornii, USA zorganizoval Jeho Božská Svátost první shromáždění pro světový mír, aby uctil památku těch, kteří přišli o své životy při záchraně druhých.
 • Druhé shromáždění pro mír se konalo v Los Angeles v roce 2007 ve spolupráci se společnostmi Vedanta Society, BAPS, ISKCON, Siddha Yoga a dalšími organizacemi.
 • V roce 2009 Jeho Božská Svátost uspořádal celoměsíční ‚PeaceWalk‘ putování po Indii v délce 1000 km, pokrývající 1000 vesnic, aby spojil v harmonii lidi ze všech společenských vrstev a podpořil pocit sounáležitosti a jednoty mezi lidmi. Během putování byly ve vesnicích po cestě zakládány zdravotní tábory.
 • Mezinárodní den míru – Jeho Božská Svátost provedl rozsáhlou kolektivní meditaci 21. září – v den Mezinárodního dne míru, aby pozvedl kolektivní vědomí a povědomí o míru.

 

 

VĚDECKÝ VÝZKUM

 • Výzkum prováděný lékaři v rehabilitačním centru Integris Jim Thorpe v Oklahomě v USA potvrzuje nadpřirozenou mozkovou aktivitu a kontrolu mozku u Jeho Božské Svátosti. Tato studie byla zmíněna ve slavném televizním pořadu BrianaWilliamsepři jeho projevu v Centruduchovního života Morning Star v Normanu v Oklahomě v roce 2009, kdy řekl: „Zde vidíme příklad duševního a duchovního stavu, o který usilujeme: plně organizovaná neurologická aktivita, rozšířené užívání vyššího středu mozku a schopnost vědomě přecházet z jedné úrovně amplitudy do druhé. „
 • Byl proveden výzkum vlivu probuzení Kundalini energie na lidské buňky. Bylo zjištěno, že počet mitochondrií u účastníků iniciovaných Swamijim a těch, kteří se účastnili 21-denního programu Vnitřní probuzení, se zvýšili o 1300%.
 • Ontologická studie kontrolovaného genu a analýza genové dráhy provedená v roce 2011 u účastníků Vnitřního probuzení ukázala sedminásobný nárůst počtu spojení, které souvisejí s imunitní modulací, zánětem, regulací hypoxie apod. Bylo zjištěno 420 zvýšení a 165 snížení regulovaných subjektů, což dokazuje, že Vnitřní probuzení může pozitivně a významnězměnit genetickou vybavenost. Předchozí studie prováděné Harvardem ukázaly takové změny v genové aktivaci meditujících osob, ale tato studie si vyžádala 8 týdnů meditace ve srovnání se 3 týdny při Vnitřním probuzení.
 • Jiný lékařský výzkum provedený v roce 2012 s účastníky Vnitřního probuzení ukázal, že 70-100% účastníků vykazuje významné snížení problémů jako je chronická únava a bolest, poruchy příjmu potravy, deprese, astma, alergie atd.
 • V září 2011 zkoumali vědci fenomén materializace a probuzení Kundalini energie pomocí celotělového CT skenování a přístroje QEEG a vědecky prokázali, že mozkové vlny se během probuzení Kundalini energie významně změnily z vln alfa na vlny delta a potvrdili, že materializace objektů může být skutečně zaznamenána pomocí CT vyšetření.
 • Studie QEEG prováděné neurology prokázaly, že při probuzení energie kundalini se mozkové vlny mění způsobem, který může zvýšit soustředění, uvědomělost, zlepšit paměť, schopnost řešit problémy a rozhodovat se.
 • Jiný výzkum se zaměřil na Nirahara Samyama – meditaci a proces umožňující život bez jídla a bez vzorců spojených s jídlem.

 

 

OBJEDNANÉ PROJEVY A PREZENTACE

Jeho Božská Svátost vytrvale cestuje po celém světě a poskytuje přednášky, které jsou odhaleními o široké škále život probouzejících témat. Podává je tím nejpřátelštějším způsobem, kdy sdílí své zkušenosti (atmapramana) o čistém poznání a svatých vědách, jejichž šíře a hloubka jsou ohromující. Některé z nich uvádíme:

 • Přednáška na téma “Životní styl není život” na státní univerzitě v Ohiu, Columbus, USA v r. 2004
 • Přednáška na téma “Intuitivní management” v Microsoft Corporation, Seattle, USA v r. 2005
 • Přednáška na téma “Přechytračte své oponenty” v AT&T New Jersey, USA v r. 2005.
 • Přednáška na kliniceIntegrisBaptistMedical Center, Oklahoma, USA v r. 2005.
 • Přednáška na téma “Meditace – Nejúčinnější krotitel stresu” v Centru zdravotních věd univerzity v Oklahomě, USA v r. 2005
 • Přednáška na téma “Odmožnosti ke skutečnosti” v JP Morgan Chase Bank, Ohio, USA v r. 2005.
 • Přednáška na téma “Čas – nejlepší zloděj” vOracleCorporation, San Jose, USA v r. 2005
 • Přednáška na téma “Chaos je pořádek, pořádek je chaos” odhalující spojení mezi lidským životem a vesmírem na Santa Clara univerzitě v Kalifornii, USA v r. 2005.
 • Přednáška na téma “Jóga – věda propojení těla, mysli, verbalizace a ducha”, apřednášku pro studenty pokračujícího lékařského vzdělávání na téma “Recepty pro klidnou mysl” v Americké asociaci praktických lékařů indického původu (AAPI) v Atlantě v USA, v r. 2005.
 • Byl pozván jako čestný host na 23. výroční shromáždění AAPI v Houstonu, Texasu, USA v červnu 2005.
 • Přednášel v PepsiCo v Singapuru na téma “Duchovní život v kontextu korporátního světa” v r.  2006.
 • Přednáška na téma “Propojení těla a mysli”, “Recept na blažený život” a “Mysl – alfa a omega” na druhé AAPI konferenci v Atlantě v r. 2006.
 • Coby pozvaný host přednášel na veletrhu “Life Positive Expo” v Novém Dillí, Indiiv r. 2006.
 • Přednáška na téma “Buďte odpojeni od myšlenek” v mezinárodním centruAgapev Los Angeles, jaro 2006.
 • Přednáška “Otevřete své srdce” v nemocnici RossHeartv Ohiou v r. 2006.
 • Přednáška “Meditace a vědomí” vPetrobrasuvBrazílii, Jižní Amerika
 • Uspořádal meditační program v Nantes, Paříž, Jčervenune 2006.
 • Série přednášek čítající 100 promluv oShiva Sutras (Agamas) na světovém turné–od února 2006 do srpna 2008 ve městech Los Angeles, St. Louis, Oklahoma; Columbus, Ohio; Houston, Texas; Vancouver, Seattle, Paříž, Bangalore, Singapuratd.
 • Série přednášek a odhalení na témaBhagavat Gita v Los Angeles, USA v r. 2005, včetněMalibu Temple v Los Angeles.
 • Přednáška na témaJainSutrasv chrámu a kulturním centruJain Temple &Cultural Center vBuena Park v Kalifornii v USA
 • Série přednášek na téma ‘Yoga Sutras’ v mnoha městech USA a Kanady jako součást programu ‘Yogam Tour’ zahájeného v březnu 2009. Navštívil Vancouver, Houston, Los Angeles, Phoenix, Seattle, Dallas, Oklahoma, St. Louis, Columbus, Bengaluru.
 • Měl průlomový projev naKumbh Mela Think-tank (intelektuální inkubátor) shromáždění, kde se setkali politické i hinduistickévůdčí osobnosti. Hovořil o důležitosti jogínských schopností pro pozvednutí vědomí světa tím, že pozvedneme naši vnitřní image.