Nithyananda meditačná akadémia Slovakia

Nithyananda meditačná akadémia Slovakia  je občianske združenie, ktoré je pobočkou celosvetovej organizácie “Nithyananda Dhynapeetam” v Indii, založenej žijúcim Avatarom, Inkarnáciou, Jeho Svätosťou Paramahamsa Nithyanandom.

Kto je Jeho Božská Svätosť Sri Nithyananda Paramashivam (Paramahamsa Nithyananda)

SwamijiJeho Božská Svätosť Sri Nithyananda Paramashivam (Paramahamsa Nithyananda) je uctievaný, vnímaný, rešpektovaný a oslavovaný ako Avatar (žijúca Inkarnácie podľa hinduizmu) super-vedomia miliónmi ľudí na celom svete. Je duchovným vodcom Mahanirvani Peetha, najstaršej a najväčšej hinduistickej organizácie sveta a držiteľom dvoch záznamov v  Guinessovej knihe svetových rekordov®. On a jeho Sangha (duchovné spoločenstvo) slúži a pomáha ľuďom na celom svete znovuoživením vedy ukončovania℠, vedy osvietenia℠ a prejavovania rôznych mimoriadnych duchovných schopností podľa Védskej Agamickej tradície Sanatana Hindu Dharmy.

Je autorom 300 kníh, ktoré sú preložené a publikované vo viac ako  500 tituloch v rôznych svetových jazykoch. Jeho Sangha má silné zastúpenie po celom svete v početných chrámoch, Adheenams (kláštorných komplexoch), Gurukuls (védskych školách), univerzitách a goshalách (prístreškoch  pre hoväzí dobytok), ktoré Nithyananda založil. Jeho naživo vysielané Satsangy (duchovné prednášky vo forme online vysielania) denne sledujú ľudia vo všetkých krajinách sveta.

world-tour-2012_2-2Ľudia inšpirovaní učením J.H. Paramahamsa Nithyanandu sa rozhodli v roku 2012 založiť občianske združenie Nithyananda meditačná akadémia Slovakia (ďalej len NMAS), ako prostriedok pre šírenie týchto posvätných právd a zaručených riešení na  aktuálne potreby každodenného chodu života.

Vďaka NMAS sa začali intenzívne a pravidelne organizovať víkendové, jednodňové meditačné, jógové a duchovne transformačné programy, a webináre. Tieto intenzívne skúsenostné a zážitkové stretnutia sú svojím obsahom veľmi bohaté a zahrňujú širokú škálu návodov pre bežný život a sú určené pre kohokoľvek. Veľmi populárne sa stali stretnutia pre rodičov, kreatívne programy pre deti a mládež, bezplatné duchovné liečiteľské služby, ako aj rôzne ďalšie aktivity zadarmo.

Organizácia programov NMAS prekročila hranice zakladajúceho mesta a inšpirovala ľudí z ďalších miest na Slovensku a úspešne expandovala aj do Českej republiky.  Centrá v mestách, ako Poprad, Košice, Považská Bystrica, Bratislava, Praha, Brno, Milotice nad Bečvou, sa rýchlo rozvíjajú vďaka oddaným dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovenosti koordinácie jednotlivých centier. Jedným z prvých najúspešných programov so J.H. Swamijim Paramahamsa Nithyanandom na začiatku vzniku NMAS patrilo online Svetového turné 2012, na ktorom sa počas dvoch dní  na Slovensku zúčastnilo vyše 240 ľudí zo Slovenska, Čiech aj zo zahraničia.

261Bolo nám veľkou cťou byť súčasťou prelomového podujatia – celosvetového turné 7.novembra 2017, ktoré začalo v New Yorku, pokračovalo naprieč celou Severnou Amerikou a Kanadou, a jeho zástavkou sa stalo aj naše slovenské mesto KOŠICE, ako jedno z troch metropol Európy, po Londýne a Paríži, bolo posledným európskym hostiteľským mestom.

NMAS funguje od októbra 2012  vďaka hmotným a finančným darom.

 

Chceme pokračovať a neustále sa rozvíjať ďalej…

 

Jeho Svätosť Paramahamsa Nithyananda, Swamiji má víziu pre každú sanghu. Pre Slovenko a Česko požehnal naplnenie vízie chrámu – Aadheenamu. Radi by sme vás inšpirovali, aby ste sa stali jej súčasťou.

Oslovujeme vás, aby ste sa stali pravidelnými mesačnými prispievateľmi, jednorázovými sponzormi, darcami jednotlivých komodít, potrebných pre chod chrámu, starostlivosti o deities, poskytovanie programov…
Počas prvého online programu 10.10.2010 so Swamijim, sme dostali nádherné požehnanie pre chrám – Aadheenam na Slovensku.

Chrám so živými deities – sochami bohov a  bohýň, ktorým Swamiji urobí Prana Pratishtu – vdýchne im život ako nezávislým inteligenciám a prostredníctvom nich bude neustále s nami.

Súčasťou Aadheenam budú každodenné védske rituály, tiché sedenie-upanišad s deities, programy, spoločná záhrada pre pestovanie organickej zeleniny a ovocia.

  • Miesto, kde sa cvičia tradičné formy jógy – klasická, shivastamba (na drevenej tyči) a  kundaliny raju (na lane).
  • Miesto, ktoré bude vyžarovať jednotu a  priestor Sadashivu.
  • Miesto, ktoré  bude priťahovať hľadajúce bytosti.
  • Miesto, ktoré sa stane priestorom, kde sa bude manifestovať realita každého, kto do tohto priestoru príde.

Spoločne vdýchnime život do vybudovania chrámu a  rozrastania komunity okolo Adheenamu v  Poprade.

Mesta, ktoré v 2012 Swamiji pomenoval Shivaloka – ‘Miesto, kde prebýva Shiva‘.

Určite aj vy máte skúsenosť, že po nastúpení na cestu transformácie svojho vedomia a premenu seba samého, príde pocit, a potom aj intenzívna potreba podieľať sa. Obohatiť niekoho iného o svoje poznanie, alebo prišiel len hlboký pocit vďačnosti, a možno tento pocit prerástol do niečo vyššieho, a chceli by ste sa stať priamo súčasťou a hľadáte možnosť ako svoj zámer uskutočniť, ako pristúpiť k zodpovednosti a byť zainteresovaný na expanzii druhých.

Pamätáte sa, ako oslovil niekto vás, pozval vás na online program alebo program v centre, obohatil vás a tak sa priamo podieľal na dobrej karme pre seba, pre vás aj pre ľudstvo. Môžete to byť aj vy, vytvárať dobrú karmu pre seba, aj pre iných.

Vďaka vášmu vedomému zapojeniu sa prostredníctvom finančného daru budete súčasťou existencie a  rozkvitanie tohto živého miesta a  priestoru. Misiou Avatara v  tomto období na Zemi je priviesť čo najviac bytostí do priestoru osvietenia tak, aby na celej planéte žili a   rozrastali sa osvietené komunity.

Každá naša investícia do najvyšších zámerov Vesmíru, Existencie, je pre nás zároveň najvyšším požehnaním, ktoré sa následne zhmotňuje, manifestuje vo všetkých rovinách života.

Každý z nás má možnosť prispieť naším malým príspevkom ku zmene vedomia planéty. Preto vás v mene Nithyananda meditačnej akadémie Slovakia – NMAS a v mene celo-svetovej misie osvietenia, Nithyananda Dhyanapeetam, chceme pozvať, aby ste prispeli na tento duchovný projekt svojím mesačným príspevkom. Vaše dobrovoľné príspevky môžete zasielať mesačne vo forme trvalého príkazu na účet Nithyananda meditačnej akadémie Slovakia v akýkoľvek deň v mesiaci.

Údaje k vytvoreniu trvalého mesačného príkazu pre pravidelný mesačný alebo jednorázový príspevo:

Screen Shot 2017-10-21 at 9.09.42 PM

S láskou a rešpektom Vám ďakujeme za Váš príspevok. V momente realizácie vášho príspevku nadobúda tento Váš krok veľký duchovný rozmer, rozmer spolupatričnosti a podieľania sa na vytvorení lepšej budúcnosti celého ľudstva, podieľania sa na zvýšení úrovne ľudského vedomia.

Swamiji Nithyananda hovorí, že každým minutým eurom (dolárom/ korunou/ eurom) určujeme smer, akým chceme aby sa naša spoločnosť uberala. Rovnako hovorí, že až prebratím zodpovednosti začíname žiť. Až prebratím zodpovednosti za obohacovanie seba aj iných začina život.

S úctou,

Vaša Nithyananda meditačná akadémia Slovakia

 

Slovakia-Shivaloka

258

262

279

280

281

319

391

397

479

482

484

510

577

620

622