PODPORTE NÁS ….. Staňte sa prispievateľom

Dakujeme za financne dary

Nithyanandam drahí priatelia,

vďaka hmotným a finančným darom môžeme neustále vytvárať a uskutočňovať každodenné aktivity pre všetkých hľadajúcich hlboké pravdy o živote, za čo srdečne ďakujeme a posielame požehnania.

Chceme pokračovať a rozvíjať sa ďalej ….

Jeho Božská Svätosť  Sri Nithyananda Paramashivam (Paramahamsa Nithyananda), Swamiji má víziu pre každú sanghu. Pre Slovenko a Česko požehnal naplnenie vízie chrámu – Aadheenamu. Radi by sme vás inšpirovali, aby ste sa stali jej súčasťou.

Oslovujeme vás, aby ste sa stali pravidelnými mesačnými prispievateľmi, jednorázovými sponzormi, darcami jednotlivých komodít, potrebných pre chod chrámu, starostlivosti o deities, poskytovanie programov…
Swamiji so SR vlajkou.odtPočas prvého online programu 10.10.2010 so Swamijim, sme dostali nádherné požehnanie pre chrám – Aadheenam na Slovensku.

Chrám so živými deities – sochami bohov a  bohýň, ktorým Swamiji urobí Prana Pratishtu – vdýchne im život ako nezávislým inteligenciám a prostredníctvom nich bude neustále s nami.

Súčasťou Aadheenam budú každodenné védske rituály, tiché sedenie-upanišad s deities, programy, spoločná záhrada pre pestovanie organickej zeleniny a ovocia.

  • Miesto, kde sa cvičia tradičné formy jógy – klasická, shivastamba (na drevenej tyči) a  kundaliny raju (na lane).
  • Miesto, ktoré bude vyžarovať jednotu a  priestor Sadashivu.
  • Miesto, ktoré  bude priťahovať hľadajúce bytosti.
  • Miesto, ktoré sa stane priestorom, kde sa bude manifestovať realita každého, kto do tohto priestoru príde.

Spoločne vdýchnime život do vybudovania chrámu a  rozrastania komunity okolo Adheenamu v  Poprade.

Mesta, ktoré v 2012 Swamiji pomenoval Shivaloka – ‚Miesto, kde prebýva Shiva‚.

 

Určite aj vy máte skúsenosť, že po nastúpení na cestu transformácie svojho vedomia a premenu seba samého, príde pocit, a potom aj intenzívna potreba podieľať sa. Obohatiť niekoho iného o svoje poznanie, alebo prišiel len hlboký pocit vďačnosti, a možno tento pocit prerástol do niečo vyššieho, a chceli by ste sa stať priamo súčasťou a hľadáte možnosť ako svoj zámer uskutočniť, ako pristúpiť k zodpovednosti a byť zainteresovaný na expanzii druhých.

Pamätáte sa, ako oslovil niekto vás, pozval vás na online program alebo program v centre, obohatil vás a tak sa priamo podieľal na dobrej karme pre seba, pre vás aj pre ľudstvo. Môžete to byť aj vy, vytvárať dobrú karmu pre seba, aj pre iných.

Vďaka vášmu vedomému zapojeniu sa prostredníctvom finančného daru budete súčasťou existencie a  rozkvitanie tohto živého miesta a  priestoru. Misiou Avatara v  tomto období na Zemi je priviesť čo najviac bytostí do priestoru osvietenia tak, aby na celej planéte žili a   rozrastali sa osvietené komunity.

Každá naša investícia do najvyšších zámerov Vesmíru, Existencie, je pre nás zároveň najvyšším požehnaním, ktoré sa následne zhmotňuje, manifestuje vo všetkých rovinách života.

Každý z nás má možnosť prispieť naším malým príspevkom ku zmene vedomia planéty. Preto vás v mene Nithyananda meditačnej akadémie Slovakia – NMAS a v mene celo-svetovej misie osvietenia, Nithyananda Dhyanapeetam, chceme pozvať, aby ste prispeli na tento duchovný projekt vaším mesačným príspevkom. Vaše dobrovoľné príspevky môžete zasielať mesačne vo forme trvalého príkazu na účet Nithyananda meditačnej akadémie Slovakia v akýkoľvek deň v mesiaci. 

Údaje k  vytvoreniu trvalého mesačného príkazu pre pravidelný mesačný alebo jednorázový príspevok:

 

VÚB – Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 3118646054 / 0200

IBAN: SK55 0200 0000 0031 1864 6054

Ak posielate platbu zo zahraničia, tu sú dodatočné údaje potrebné na prevod:

SWIFT KÓD: SUBASKBX

Adresa banky: VÚB a.s. , Mlynské nivy , 829 90 Bratislava 25

pobočka: Mnoheľova ulica 9, 05801 Poprad

Do poznámky uveďte prosím svoje meno a slovné spojenie “finančný dar”, napr. : “Peter Novák, finančný dar”.

S láskou a rešpektom Vám ďakujeme za Váš príspevok. V momente realizácie vášho príspevku nadobúda tento Váš krok veľký duchovný rozmer, rozmer spolupatričnosti a podieľania sa na vytvorení lepšej budúcnosti celého ľudstva, podieľania sa na zvýšení úrovne ľudského vedomia.

S úctou,

Vaša Nithyananda meditačná akadémia Slovakia