Media Image
PARAMASHIVOHAM

Intenzívny duchovne transformačný program, pre posun na všetkých úrovniach nášho bytia,  pre kohokoľvek, kto hľadá intenzívne riešenia pre zmeny v svojom živote.

VIAC INFORMÁCIÍ

Media Image
MINÚTY PRE MIER

Globálny Maratón Unclutchingu (meditácie)

Staňte sa súčasťou globálnej iniciatívy pre celosvetový mier, pre pozdvihnutie vedomia na planéte Zem a pre odstránenie negativity! 

VIAC INFROMÁCIÍ

Media Image
SATSANG - ZADARMO

Satsangy Jeho Božskej Svätosti Sri Nithyananda Paramashivam  je možné sledovať denne s prekladom z našej novej stránky 

LINK NA STRÁNKU

Media Image
PRATYAKSHA PADA PUJA

Vyjádření vděčnosti Jeho Božské Svátosti Sri Nithyananda Paramashivam

Online účastníci se mohou účastnit prostřednictvím Nayana Deekshy (obousměrného video připojení)

REGISTRACE

Media Image
TULABHARAM

 – dávnověký posvátný rituál

V hinduismu je tradiční způsob nabídnutí daru vděčnosti známý jako Tulabharam – posvátný akt obětování položky, která má stejnou váhu jako božstvo, guru nebo Bůh, kterému obřad věnujete.

VIAC INFORMÁCIÍ

Media Image
MAHESHWARA PUJA PRE ODÍDENÉ DUŠE

Nabídnutí Maheshwara Pujy je jedním z nejstarších zaznamenaných rituálů védské tradice. Je nabízena, aby pomohla odešlým duším spočívat v míru a darovat jim osvícení.

 VIAC INFORMÁCIÍ

Media Image
NLIGHTEN APLIKÁCIA

Nlighten App

Jeden sa stane mnohými

Nlighten app je jeden z najväčších darov darovaných Avatárom ľudstvu na posilnenie, zábavu a osvietenie. Zažite skok do super-vedomia vďaka tejto aplikácií …. aplikácia má v ponuke aj slovenčinu.

LINK NA STIAHNUTIE SI NLIGHTEN App

Media Image
PARAMASHIVOHAM 'KAPSULE' JEDNOTY

Videá z iniciácií z programov s Jeho Božskou Svätosťou Sri Nithyananda Paramashivam , ktorých intenzívnym sledovaním sa začne napĺňat akákoľvek realita, po ktorej túžite.

LINK NA VIDEÁ

Media Image
MAHAVAKYA - PARAMASHIVOHAM

ÓM NITHYANANDA PARAMASHIVOHAM„Óm, jsem věčný, jsem blažený, jsem Nejvyšší Paramashiva“– je skutečná kouzelná formule pro nás všechny, přinášející okamžité ponoření se do jednoty – Swamijiho lásky, se všemi jejími přínosy. Mahavaakya, která je požehnaná avatarem nebo inkarnací, je nesmírně účinná.

LINK NA VIDEÁ

Media Image
INSTRUKCE PRO PREVENCI CORONA VIRU

Instrukce nejvyššího papeže hinduismu pro prevenci Corona viru, které by měly dodržovat Kailasy po celém světě, aby předešly šíření onemocnění způsobeného Corona virem.

VIAC INFORMÁCIÍ

Media Image
NITHYANANDA YOGA

Príďte zažiť originálnu jógu!

Pôvodná jóga priamo zo zdroja…

Jóga je o vyjadrení výnimočných schopností a síl Sadashivu. Je oveľa viac než len ohýbanie tela. Jeho Božská Svätosť Sri Nithyananda Paramashivam ponúka 800 ásan z kontextu “Shastri Pramana” – vedomostí ktoré boli odhalené Sadashivom v Vedach a Ágamach, a “Apta Pramana” – osobnej skúsenosti Avatára samotného, s cieľom kulminovať skúsenosti najvyššieho stavu v nás.

Youtube videá Nithyananda Yogy

E-BOOK NITHYANANDA YOGA

Media Image
NITHYA KRIYE

Počuli ste o liečení prostedníctvom Nithya Kriye?
Čo je vlastne Nithya Kriya?

Kriya je meditačná technika používaná  po tisícročia, ktorá v sebe zahŕňa komponenty meditácie, vizualizácie a dychových cvičení (pranayamy). Ponúkané Nithya Kriye sú meditačné techniky zostavené priamo osvieteným Avatárom – Paramahamsa Nithyanandom a sú zamerané na rôzne civilizačné ochorenia. Nithya Kriye sa doposiaľ sa stretli s obrovským úspechom, pretože dokázali ľudí zbaviť rôzných ochorení ako napríklad nespavosť, cukrovka, nadváha, depresia, artritída atď. 

Oficiálna stránka pre Nithya Kriye

Media Image
SLOVÁ AVATÁRA

Denne SLOVÁ AVATÁRA Jeho Božskej Svätosti Sri Nithyananda Paramashivam, sú citáty zo satsangov, duchovné pravdy na každý deň

Media Image
SPÝTAJTE SA AVATÁRA

Rozhovor Jeho Božské Svátosti Sri Nithyananda Paramashivam s TV Mohandas Pai, 5.marca 2017

Media Image
KNIHA PARAMAHAMSA NITHYANANDU

Living Enlightenment (Žitie v osvietení) k dispozícii ZADARMO

Linky k stiahnutiu tejto výnimočnej knihy v PDF formáte.

Media Image
ALCHYMISTICKÉ PRODUKTY

Jedinečný príspevok Avátara Hinduismu a celému svetu.  – pomáhajú nám udržať iniciácie do Shaktis (výnimočných schopností) 

SATSANGY

ČÍTAJ