+421 907 145 729
slovakia.shivaloka@gmail.com

KALPATARU

Kalpataru banner na stranku

KALPATARU PROGRAM

“Manifestujte svoju realitu”

 

Program sa pre účastníkov z Európy koná každú sobotu od 10 do 16:30 a v nedeľu program pokračuje zhruba* od 15:30 hod. Akašickým čítaním, Darshanom (požehnaním) a iniciáciou do výnimočnej schopnosti.

*(presný čas nedeľnajšieho programu bude oznámený počas programu v sobotu).

 

 

O čom je program?

Každý z nás chce v živote dosiahnuť mnoho vecí. Niekedy sa veci dejú bez nášho úsilia, niekedy je to boj a niekedy to vyzerá, že sa ani cez našu obrovskú snahu nič nehýbe. Napadlo vás niekedy prečo? Má to takto byť? Alebo je to len tým, že ste nevynaložili úsilie správnym smerom? Ako sa to dozviete? Je to vaša smola, že nemôžete dosiahnuť to, čo chcete? Alebo tomu bráni niekto ďalší? Ako môžete prekonať prekážky a dosiahnuť to, po čom v živote túžite?

Sanatana Hindu Dharma má vedu manifestovania vašej reality a náš milovaný Swamiji, Jeho Božská Svätost Paramahamsa Nithyananda z nej vytvoril ľahko praktizovateľnú techniku. Táto účinná technika manifestovania vašej reality je vyučovaná na tomto programe, aby ste ju mohli aplikovať a manifestovať si akúkoľvek vytúženú realitu.

 

Čím je program prínosný?

Tento program je o identifikovaní prekážok, ktoré vám bránia v manifestovaní vašej reality. Dostanete účinnú techniku, ako tieto prekážky prekonať, aby ste si mohli manifestovať realitu po ktorej túžite.

 

Účastníci tohto programu mali túto skúsenosť:

– Zázračne sa vyliečili z chronických ochorení.
– Úplne sa vymanili z nedostatku v oblasti financií
– Úspešne a bez úsilia riešia vzťahové záležitosti
– Prežívajú zázraky transformácie
– Zažívajú hlboký pocit naplnenia a radosti

 

Do akých schopností budem iniciovaný v priebehu programu a ako mi pomôžu v mojom každodennom živote?

Súčasťou tohto programu je iniciácia do schopnosti tretieho oka, po ktorej začnete manifestovať shaktis tretieho oka.

Tretie oko je intra-orgán (vnútorný energetický orgán), jemný nefyzický orgán, ktorý majú všetky ľudské bytosti. Nazýva sa “tretie oko”, pretože v okamihu, kedy je aktivované, uvidíte aj bez svojich dvoch fyzických očí a ešte za hranicu  ich možností. Čítanie so zakrytými očami alebo bez nutnosti použiť vaše dve fyzické oči je viditeľný vedľajší efekt iniciácie do prebudenia tretieho oka. Prebudenie tretieho oka nie je len samotný spirituálny proces. Jeho efekt môžete zažívať priamo vo fyzickej rovine. Má jasne definované schopnosti, ktoré vám môžu pomôcť preskúmať nie len mystické cesty a duchovné zážitky, ale uskutočňovať obrovské množstvo mimoriadnych vecí vo vašom každodennom živote.

  • Schopnosť ovládania hmoty vedomím:

Keď sú účastníci iniciovaní do tejto schopnosti, môžu pohnúť akýmkoľvek predmetom len pohľadom tretieho oka a vydaním príkazu cez tretie oko. Začnete s pohybovaním kokosového orechu, bez toho, aby ste sa ho dotkli, len tým, že mu dáte príkaz cez tretie oko.

Pohybovanie kokosom prostredníctvom tretieho oka ale nie je cieľom. Túto schopnosť môžete využiť k vyrovnávaniu svojho krvného tlaku, vyrovnávaniu hladiny cukru v krvi, zastaveniu starnutia vašich vnútorných energetických orgánov. Toto sú schopnosti, ktoré môžete manifestovať vďaka schopnosti ovládania hmoty vedomím.

 Keď poznáte schopnosť ovládania hmoty vedomím – pričom aj vaše vnútorné orgány sú hmota – potom je odvracanie chorôb a zastavenie starnutia len ich vedľajším efektom. Keď dokážete pohnúť kokosom, dokážete v živote pohnúť čímkoľvek.

 

Aký bude váš život po programe?

Pokiaľ sa vo vašom živote nejaká vytúžená realita nemanifestuje, budete vedieť, čím túto manifestáciu sami blokujete a ako môžete túto prekážku odstrániť, aby sa začala táto realita manifestovať.

 

Aký je termín najbližšieho programu? Ako sa zúčastniť programu?

  • Program sa pre účastníkov z Európy koná každú sobotu od 10 do 16:30 a v nedeľu program pokračuje zhruba* od 15:30 hod. Akašickým čítaním, Darshanom (požehnaním) a iniciáciou do výnimočnej schopnosti (presný čas nedeľnajšieho programu bude oznámený počas programu v sobotu).

 

Možnosti účasti

Tento program prebieha formou obojsmernej videokonferencie z domu, alebo v naších centrách na Slovensku a v Čechách. 

  • ak viete po anglicky, môžte sa ZAREGISTROVAŤ a ZÚČASTNIŤ  sa z domu v priamom prenose cez Zoom. Po zaregistrovaní vám príde email s odkazom na elektronický formulár, po jeho vyplnení a odoslaní dostanete prihlasovacie údaje pre obojsmerné online pripojenie.
  • ak potrebujete preklad zaregistrujte sa TU a tiež cez tento slovenský formulár: REGISTRÁCIA NA PREKLAD  Poprosíme vás o registráciu do piatku večera do 20 hod. Prekladateľ sa zabezpečuje pre minimálne 5 záujemcov. Oznámime vám emailom, ktorý vám príde v piatok večer, ak sa program bude konať.
  • Ak máte záujem o účasť z centra kontaktujte lokálneho koordinátora centra: www.nithyananda-slovakia.sk/kontaktujte-nas
  • PRE VIAC INFORMÁCIÍ  kontaktujte nás emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

V prípade, že neviem po anglicky, je poskytnutý preklad?

  • ÁNO pre minimálne 5 záujemcov
  • Program je v angličtine a koná sa každú sobotu s pokračovaním v nedeľu z Indie v priamom prenose.  Ak viete po anglicky a nepotrebujete preklad do slovenčiny, link k registrácii máte vyššie, môžte sa pripojiť ktorýkoľvek víkend z domu. 
  • V prípade, že potrebujete preklad, na konci tohto článku nájdete link k registrácii.  Poprosíme vás o registráciu do piatku večera do 20 hod. Prekladateľ sa zabezpečuje pre minimálne 5 záujemcov. Oznámime vám emailom, ktorý vám príde v piatok večer, ak sa program bude konať.
  • PRE VIAC INFORMÁCIÍ  kontaktujte nás emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

Aká je cena programu a ako môžem za program zaplatiť?

Program je úplne zdarma**, aby úžitok z tejto úžasnej vedy manifestovania vysnenej reality malo celé ľudstvo. Vaše dobrovoľné príspevky v akejkoľvek sume sú vítane.  Link s informáciami pre príspevok: http://www.nithyananda-slovakia.sk/stante-sa-sponzorom/

**V prípade, že sa programu zúčastníte v niektorom z naších centier, bude potrebné uhradiť príspevok v sume 10 eur za náklady spojené s organizáciou programu a občerstvenie počas dňa. Príspevok môžte uhradiť na mieste (v centre).

 

Aké je vhodné oblečenie na program?

Ak sa zúčastňujete programu online z domova, alebo z centra formou obojsmernej videokonferencie, prosíme majte oblečenie bielej farby

 

Kto sa môže zúčastniť programu? Je otvorený pre všetkých? Existuje nejaké vekové obmedzenie pre tento program?

Tento program je otvorený verejnosti a môže sa ho zúčastniť ktokoľvek. Nie je žiadne vekové obmedzenie. Ak so sebou zoberiete malé dieťa, je zodpovednosťou jeho rodičov/zástupcov, aby zaistili, že dieťa nebude pri prednáškach rušiť ostatných účastníkov krikom alebo pobehovaním.

 

Aký je další krok po skončení programu?

Môžete sa zúčastniť ďalších pokračujúcich programov v nasledujúcom poradí: 2-dňového programu Nithya Dhyan Yoga,  5-dňového programu Nithya Kriya Yoga, 10-dňového programu Nithyanandam, alebo rovno 21-dňového programu  Inner Awakening programu (Vnútorného prebudenia), alebo 31-dňového programu Mahasadashivoham.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ kontaktujte nás emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

 

Kliknite tu pre viac informácií o programe

KONTAKT: slovakia.shivaloka@gmail.com

Cena programu: ZADARMO**

**V prípade, že sa programu zúčastníte v niektorom z naších centier, bude potrebné uhradiť príspevok v sume 10 eur za náklady spojené s organizáciou programu a občerstvenie počas dňa. Príspevok môžte uhradiť na mieste (v centre).

Screen Shot 2017-12-01 at 1.34.53 PM

Screen Shot 2017-12-01 at 1.35.03 PMScreen Shot 2017-12-01 at 1.35.11 PM

Co je to umění manifestace?
Přepis videa – Jak používat vizualizaci, abych manifestoval svoji vytouženou realitu?
 
Otázka:
 “Abychom manifestovali do reality to, co si přejeme, jaký druh vizualizace bychom měli použít?”
Swamijiho odpověď: 
”Co chcete, musí být nařízeno vaší vůlí. Vaše vůle je pupeční šňůra mezi vaší individuální duší a Kosmu. Když zatřesete svou individuální duší pomocí vaší vůle, i Kosmos se musí zatřást, protože je s  ní propojen spirituální půpeční šňůrou – vaší vůlí. Nevím, jestli znáte Purány, je tam příběh: Jogín sedí pod stromem a medituje. Vytváří jistou vůli, aby se mu dostalo dobrodiní. Indraloka (Slunce) začne žhnout, Dévaloka se začne třást … Indra musí sestoupit i Brahma musí přiběhnout, a účastnit se toho! Je to pravda! Když si tu sednete a vytvoříte vůli, tak pokud dokážete zatřást svou individuální duší, svou individualitou – vaší vůlí, přirozeně zatřesete i vesmírem. Co nejjasněji si představujte to, co chcete. Jaký život chcete, co v  něm chcete mít, jak chcete, aby se to projevovalo …. a napřete do toho svojí vůli.

Chápejte, když k  něčemu upíráte svoji vůli, mnohačetné energie ve vaší bio paměti i ve vaší svalové paměti – v celém vašem systému – se s  touto vůlí propojí. Máte v  sobě mnoho různých energií. Bohužel, každá z nich jde svým vlastním směrem. Dokonce ani vaše kompletní já neví, co chcete. Protože ráno jste si řekli, že chcete tohle. Ale v poledne už je to jinak, a večer zase jinak. Do chvíle, než vaše první objednávka doputuje od hlavy k patě, už máte druhou objednávku. Do chvíle, než vaše první objednávka doputuje od hlavy k  patě, vaše touhy už jsou jiné. Ani vy jako celek nevíte, co chcete.”
 
Otázka: “
Individuální vůle je ale přece omezována hlavně nervozitou a strachem.”
 
Swamijiho odpověď: “
Opět platí, že zase jde o vaše narušené představy o vás. Můžete jasně říci sami sobě, že i toto uzdravíte pomocí své vlastní vůle. Chápejte – ve skutečnosti to, o čem mluvíte – nervozita, strach a vše ostatní, není nic jiného, než vaše rozhodnutí nezapojit vlastní vůli. Takže vaše vůle tohle může uzdravit, a já to podpořím.”