Ukážka manifestácie dažďa na 108 miestach po celej zemi.