Ve skutečnosti je osvícení možné okamžitě pro toho, kdo je v integritě se svou sexualitou a pohlavní identitou