slovakia.shivaloka@gmail.com

Zuzana Krajícová, Koordinátorka programov v Prahe