Bhagavad Gita – NEPOKOJ A NEPOSEDNOSŤ – ZDROJ VŠETKÝCH VZORCOV