Čo spôsobuje, že skáčete tak vysoko, ako je to len možné?