Inner Awakening

 Inner Awakening® – Vnútorné prebudenie

 21-dňový program  

 • 15.február – 7.marec 2018
 • 25.marec – 14.apríl 2018
 • 2. – 22.máj 2018

NASLEDUJÚCE TERMÍNY: budú doplnené

21 dní k  prepísaniu vašej budúcnosti   

Transformujte svoje vzorce na schopnosti!

Dostanete sa na ďalšiu úroveň, vďaka procesom týkajúcich sa:

 • Regresií do minulých životov
 • Prekonania strachu zo smrti
 • Odstránenia vašho „koreňového vzorca“, ktorý sabotuje celý váš život
 • Budete iniciovaní do spirituálneho liečenia
 • Dostanete 9 špecialne energetizovaných mandál a spirituálnych alchymistických produktov*

*Viac informácií o nich nájdete tu: ALCHYMISTICKÉ PRODUKTY a MANDALY

 

A budete iniciovaní do nasledujúcich schopností tretieho oka:

 • Ovládanie hmoty vedomím
 • Vzdialené videnie
 • Skenovanie tela
 • Čítanie mysle
 • Čítanie tretím okom so zakrytými očami

 

Kliknite tu pre viac informácií o programe 

KONTAKT: slovakia.shivaloka@gmail.com

O  čom je program Inner Awakening – Vnútorné prebudenie?

Vnútorné prebudenie je 21-dňový spirituálny program, ktorý pomocou jógy transformuje telo a  myseľ na všetkých úrovniach. Rôzne techniky a  procesy prevzaté z  védskych svätých písiem a  učení (ako Patanjali Yoga Sutras, Hatha Yoga, Gheranda Samhita, Inner Awakening ®) ponúkajú účinné prebudenie energie Kundalini Shakti – vnútorného potenciálu, prostredníctvom meditácie, spirituálnych procesov, jógy, pranayami, kriye a  silný Shivoham proces.

Prebudenie energie Kundalini pri iniciáciách od výnimočnej žijúcej inkarnácie v  priebehu 21 dní vám dá prístup do celkom novej roviny života.

Máme toľko schopností – silu slova, silu myslenia, schopnosť cítenia a silu života. Toto sú rôzne schopnosti, ktoré v sebe máme. Napríklad slovo, ktoré vyslovíte, môže buď zachrániť, alebo rozvrátiť vzťah. Vyslovené slovo môže urobiť náš život šťastným, alebo ho zničiť. Všetko toto sú schopnosti v  nás. V  sanskrte používame výraz „Kundalini Shakti“. Máme mnoho rôznych potenciálnych schopností, ktoré v nás spočívajú neprebudené a  nevyužité. Vnútorné prebudenie je proces, ktorý pracuje s vašim telom, mysľou, fyziológiou, psychológiou a vedomím, aby prebudil všetky vaše potenciálne schopnosti, ako je sila slova, sila myslenia, schopnosť cítenia, aj sila života, a  nakoniec aj schopnosť vytvoriť si priestor umožňujúci zmeniť čokoľvek čo chcete v realitu. Takže Vnútorné prebudenie je celé o  aktivovaní vašej vnútornej potenciálnej energie prostredníctvom tých  najautentickejších, časom preverených a  mocných starovekých védskych tajomstiev, techník a  metodológii.

Ako súvisí osvietenie s  Vnútorným prebudením?

Keď v  sebe prebudíte silu slova, stanete sa vynikajúcim učiteľom, rečníkom. Len slovami dokážete inšpirovať a  obohatiť milióny ľudí. Rovnako tak, keď v  sebe prebudíte silu myslenia, budete mať k  dispozícii väčšie schopnosti. Keď v  sebe prebudíte schopnosť cítenia, rozšíri sa pole vášho života. Keď prebudíte silu života, stane sa to, čo nazývame „osvietenie“. Sila života znamená, schopnosť vytvoriť v sebe priestor a tento priestor premeniť na realitu. Je to možné! Dá sa to! Nie je to žiadna povera alebo niečo nemožné. Osvietenie proste spôsobí, že pochopíte silu života, a dá vám kľúč k  vytvoreniu priestoru a premene tohto priestoru na realitu tak, ako chcete. Osvietenie je život v najvyšších možnostiach, život v najvyššom potenciále ľudského vedomia, život vo vrcholnej energii. Takže Vnútorné prebudenie je celé o prežití vašich najvyšších možností.

Náš mozog má mechanické časti, ktoré riadia prúdenie krvi, dýchanie, trávenie, atď. To všetko sú mechanické časti mozgu. Ale v našom mozgu sú aj nemechanické časti. Vo védskej tradícii takéto časti nazývame „Kundalini Shakti“. Táto časť mozgu sa prebudí až vo chvíli, keď sa prebudí Vaša energia Kundalini. Keď dôjde k  plynulému prebudeniu všetkých častí vášho mozgu, mechanických aj nemechanických, žijete vo svojich vrcholných možnostiach vo všetkých aspektoch svojho života. Idete exponenciálne nahor, a kvalita, a  intenzita prežívania vášho života sa zvyšuje. Táto možnosť, tento zážitok je to, čo nazývam „vnútorné prebudenie“. Prebudenie všetkých nemechanických častí vášho mozgu prostredníctvom aktivovania energie Kundalini, je vnútorné prebudenie. Tomu sa hovorí „osvietenie“.

Na Vnútornom prebudení nebudete iniciovaní len do manifestovania svojej reality, ale aj do shakti manifestovania reality druhých. Takže nie len, že si sami budete vytvárať realitu akú chcete, ale spôsobíte, že všetci okolo vás si tiež budú vytvárať svoju vytúženú realitu. Takže ako celá skupina, ako Sangha sme všetci úspešní. Každý z  nás má rodinu alebo tím. Či už je to vo vašej kancelárii alebo u  vás doma, ten tím, ktorý je okolo vás, včítane vašich priateľov, nazývam „Sangha“.

Na programe Vnútorného prebudenia budete mať zážitkovú výuku toho, ako spôsobiť, aby si aj vaša Sangha dokázala realizovať svoju realitu. Takže nie len vy sami si budete vytvárať svoju realitu, ale vaša Sangha – vaša rodina, spoločenstvo, tím v  práci, kolegovia – týmto všetkým budete pomáhať, aby sa ich zámery, vďaka vášmu obohacovaniu, menili na realitu. Potom, ako celá Sangha, oslavujete svoj život. V  tom spočíva jedinečnosť Vnútorného prebudenia. Budete zažívať úžasnú harmóniu. Faktor, ktorý má najväčší vplyv na druhých, je vaša harmónia. Takže pokiaľ naozaj chcete ovplyvňovať druhých ľudí a spôsobiť v ich živote zmenu, musíte v  sebe nastoliť neochvejnú harmóniu. Na programe Vnútorného prebudenia sa táto veda nastolenia neochvejnej harmónie stane vašou skúsenosťou a bude vnesená do vašej reality.

Tento program, okrem iného, zahrňuje aj nasledujúce prvky.

 • Iniciácia do liečenia

Iniciácia do liečenia otvára dvere k neuveriteľným možnostiam liečenia seba a druhých! Toto je unikátny a  jediný program Paramahamsy Nithyanandy tohto druhu, v  priebehu, ktorého vás iniciuje do tejto fenomenálnej vedy liečenia. Program vám dá prístup ku starovekej technológii liečenia – liečenie nielen vášho vlastného tela, mysle a  duše, ale aj liečenie tiel, mysle a duší druhých! Tento mimoriadny program vám dá prirodzenú schopnosť kedykoľvek liečiť sám seba a druhých, a nepretržite vyžarovať pevné zdravie a energiu. Budete vybavení mimoriadnou schopnosťou šíriť nové vedomie zdravia v sebe aj okolo seba.

 • eN-Vzťahy

Vo svojej prirodzenosti je človek sociálne zviera. Všetci chceme komunikovať s ostatnými efektívne. Ale napriek tomu vo vzťahoch častokrát zažívame pocit bezmocnosti a neschopnosti. Na tomto programe pracuje Paramahamsa Nithyananda s našimi hlboko zakorenenými mentálnymi vzorcami, ktoré sa podieľajú na tom, aký vzťah máme sami k sebe aj k  druhým. Skôr ako skončí tento program, budete mať zážitok doposiaľ nepoznanej sily a sebavyjadrenia vo všetkých svojich vzťahoch. Program vás vyvedie z otroctva na slobodu vo všetkých vzťahoch vo vašom živote, a dá vám zážitok a schopnosti vyžarovať čistú milujúcu energiu, ktorá je tajomstvom k trvalému naplneniu vo všetkých vzťahoch.

 • eN-Bohatstvo

Bohatstvo nie je niečo, čo by sa dalo nazhromaždiť. Je to samotné predĺženie vás! Na tomto prelomovom programe Paramahamsa Nithyananda odhaľuje posvätné tajomstvo vytvárania a oslavovania bohatstva – ako vytvoriť, udržať a oslavovať bohatstvo. Rozbíja všetky mýty, ktoré si v sebe ohľadne bohatstva nesieme, a ktoré sú väčšinou vo svojej podstate limitujúce, a  obmedzujú našu prirodzenú schopnosť bohatstvo vytvárať a oslavovať. Tento program odstráni všetky naše obmedzujúce myšlienkové vzorce a  presvedčenia ohľadne bohatstva, a vybaví nás praktickými technikami, aby sme bohatstvo nielen vytvárali, ale aby sme bohatstvo aj oslavovali!

 • eN-Zdravie

Zdravie nie je len absencia choroby. Na tomto programe zažijete zdravie ako pozitívny životný pocit, ktorý vás udržuje celkom sústredené na seba, plných života a energie! Tento program vám predstaví jednu vec, ktorá je nepretržite s vami – vaše telo! Možno prvýkrát v  živote budete skúmať a zažívať prirodzenú inteligenciu a uzdravujúce schopnosti svojho tela. Naučíte sa praktické meditačné techniky pre „pomoc pri probléme“ aj „preventívnu údržbu“ svojho tela, mysle a existencie. Paramahamsa Nithyananda rozbíja všetky mýty, ktoré sme v  sebe vždy mali ohľadne zdravia, a odhaľuje posvätné tajomstvá dokonalého zdravia. Dá vám praktické tipy a učenia, ktoré vám umožnia proste vymyť chorobu z  vášho tela, mysle a bytia. Súčasťou programu sú silné meditácie, ktoré prinášajú celostné zdravie a  pozitívny životný pocit na fyzickej, mentálnej, psychologickej a  emocionálnej úrovni, a ukotvia vo vás nové vedomie zdravia, ktoré povedie k  posilneniu vašej fyzickej, mentálnej, psychologickej a emocionálnej roviny.

 • Prekonanie všetkého strachu

Program sa tiež zaoberá všetkými druhmi strachov a  obáv, ktorým v  živote čelíme. Prináša riešenie, ako tieto strachy prekonať, a  poskytuje veľmi účinný proces, ktorý nám pomôže „reštartovať“ náš život. Keď náš počítačový systém nefunguje, reštartujeme operačný systém, čo odstráni všetky nepotrebné aplikácie a umožní čerstvé naštartovanie systému. Podobne pri Nithyananda Kriya programu prejdete kompletným reštartom vášho fyzicko-psycho-emocionálného systému, aby ste mohli svoj život čerstvo naštartovať bez záťaže vašich minulostí.

 • Regresia do minulých životov

Potrebujete poznať minulosť, aby ste porozumeli prítomnosti. Program regresie do minulých životov prináša pozoruhodnú možnosť návratu do vašich minulých životov! Pri tomto programe Paramahamsa Nithyananda pracuje na druhej vrstve minulosti. Druhá vrstva minulosti je celá minulosť, ktorú sme si prešli od chvíle, kedy sme prijali prvé telo (možno telo ryby alebo korytnačky) až do prítomného okamihu. Možno sa vám silne vybavia vaše minulé životy. Program prináša intenzívne očistné meditácie, ktoré vo vás zanechajú  žiariace svetlo a  uvoľní sa bremeno všetkých vašich minulých životov, ktoré si so sebou nesiete už po mnoho a  mnoho narodení. Než skončí tento program zažijete neopísateľnú radosť a  vnútorný mier.

 • Nithyananda Shivastambha SM  Yoga

Nithyananda Shivastambha joga je tradičná joga na tyči,  prvý spôsob jógy, ktorý sa kedy praktikoval. Doslova dáva novodobej jóge úplne inú úroveň. Táto staroveká jogínska prax na 275 cm vysokom kole prebudí v  jogínovi kvality, ktoré v  ňom zatiaľ len driemu, a  to silu, ohybnosť, sústredenie a  postoj. Praktikovanie rôznych asán na kole prebúdza kundalíny energiu, vyzdvihuje vaše vedomie a  prepojuje vás  s  Božstvom, samotným Sadashivom. Cvičenie asán na kole prináša jogínskemu telu čistú silu.

 • Nithyananda Kundalini Rajju SM  Yoga 

Kundalini Rajju joga je tradičná joga na lane a je to najvyšší spôsob, ako posunúť hranice ohybnosti a  sily, je to ženský, inak shakti opak Shivastambha jógy. Kundalini Rajju jóga na lane posúva jogínske telo na ďalšiu úroveň a  je zameraná na ohybnosť jogínky. Ásány na lane sú navrhnuté tak, aby predlžovali chrbticu a  rozohrievali energiu Kundalini Shakti. Vďaka intenzívnym obratom a  otáčaniam sa, sa telo detoxikuje a  stáva sa telom skutočnej jogínky.

 

Aký prínos má pre vás program?

 • Uvoľnenie Vašej potenciálnej kreativity a  jedinečnosti.

„Každý z  nás je jedinečnou a  nenahraditeľnou súčasťou veľkého orchestra Univerza: Ale málokedy je nám príjemné vyjadrovať našu skutočnú individualitu. V  každodennom živote sa od nás očakáva, že budeme hrať mnoho rôznych úloh (matku, študenta, právnika, priateľa atď.). Často si nie sme vedomí svojej vlastnej vrodenej jedinečnosti. Metódy vyučovania na tomto programe vytvárajú každému jednotlivcovi priestor na objavenie svojich neprejavených nadaní, kreativity a  potenciálu.

 • Mentálna jasnosť

„Krása meditácie je v  tom, že transformuje intelektuálne poznanie do osobného prežitku.“ Prežitková povaha tohto programu je to, čo ho robí tak výnimočným. Techniky predstavené na Vnútornom prebudení vám pomáhajú posunúť sa od intelektu k  inteligencii tým, že sa naučíte umenie byť v  harmónii so svojim okolím a  udržovať si čistý vnútorný priestor pre mentálnu jasnosť, sústredenie a  skvelú pamäť.

 • Život bez konfliktov

Život bez konfliktov začína nekonfliktným jednotlivcom. Skrz inšpiráciu a  poznanie toho, kto už ovládol svoju myseľ, sa dozvieme ako smerovať do našej vlastnej intuitívnej zóny. Čím viac budeme zladení s  našou vlastnou intuíciou, tým viac odvahy myslieť, hovoriť a  predovšetkým ŽIŤ svoju vlastnú pravdu, budeme mať. Tak sa naše zámery prirodzene zladia s  našimi činmi. To je život bez konfliktov.

 • Vydláždite si cestu ku skutočnému zmyslu vášho života

Celý váš život je reťaz udalostí vznikajúcich za jedným jediným účelom, ktorým je naplnenie. Fakt, že hľadáte naplnenie znamená, že naplnenie je vám známe. Inak by ste sa o naplnenie nesnažili. Je nádej, že ho zažijete znova. To je dôvod, prečo sa snažte svoj život predĺžiť.

Uvedomte si, čo od života skutočne chcete. Ak je to krása, zdravie, finančná hojnosť alebo naplňujúce vzťahy, všetky vonkajšie ciele sú odvodené od hlbokej túžby po návrate do nášho pôvodného stavu blaženosti.

 

Aký bude váš život po programe?

Program Inner Awakening (Vnútorné prebudenie) nám umožní prekonať všetky naše očakávania a zažiť nové nepoznané dimenzie bytia, o ktorých sme doposiaľ nemali tušenie. Prebudenie tretieho oka vám umožní žiť život v celkovo úplne novej dimenzii.

 • žiť s otvoreným tretím okom
 • prebudiť vnútornú   potenciálnu energiu nazývanú Kundalini
 • objaviť vaše skutočné JA
 • urobiť kvantový posun v realizácii vášho najvyššieho potenciálu
 • byť úspešný vo všetkých dimenziách života
 • používať inteligenciu a jasnú intuíciu vo vonkajšom svete
 • žiť život bez konfliktov
 • žiť život plný možností
 • žiť a vyžarovať osvietenie

Prebudenie mimoriadnych shaktis prostredníctvom prebudenia tretieho oka a Kundalini energie vďaka sile iniciácie žijúcej Inkarnácie vedie doslova k vymazaniu samotného koreňa konfliktov alebo obmedzení, ktoré zažívame v našom každodennom živote. Vďaka tomu sa výrazne zvýši naše uvedomenie a expanzívny charakter našej existencie v každom okamihu života. Budeme svedkami toho, ako v nás začne rozkvitať ohromujúca jasnosť, inteligencia a nepretržitá expanzia vo všetkých dimenziách života. Potom budeme zažívať “nekonfliktnosť” vo všetkých oblastiach bytia, ako je zdravie, bohatstvo, vzťahy a dokonalosť.

 

Aké iniciácie v priebehu programu dostanete?

 • Shiva deeksha 1. úrovne
 • Shiva deeksha 2. úrovne
 • Iniciácia do spirituálneho liečiteľstva
 • Iniciácia do prebudenia tretieho oka
 • Iniciácia do vyjadrovania 21 mimoriadnych schopností!

 

 • Čo je to Shiva Deeksha 1. úrovne?

Sadashiva jasne popisuje, že my, ľudské bytosti, sme Amrtasya Putra, čo znamená “synovia nesmrteľnosti. Nie sme hriešnici, ktorí sa musia kajať. Sme jednoducho “milovaní dediči Kozmu – Brahmanyam Bahuputrataam”. Postupom času sme prišli o najvyšší zážitok a pochopenie seba samého. Zabudli sme na silu, ktorú vo svojich rukách skutočne máme. Potrebuje len jednoduché prebudenie – prebudenie tretieho oka. Sadashiva je nespútaná kozmická energia tretieho oka inak známa ako Ajna čakra. Samaya Deeksha je brána ku schopnostiam tretieho oka. Po Samaya Deeksha začnete manifestovať schopnosti tretieho oka. Iniciácia do prebudenia tretieho oka žijúcim avatarom Jeho Svätosťou Paramahamsom Nithyanandom je prvý kvantový skok, prvá iniciácia v transformácií človeka na božského superčloveka.

 • Čo je to Shiva Deeksha 2. úrovne?

Aby bol zážitok Sadashivoham v učeníkovi prehĺbený, Sadashiva mu žehná ďalšiu úroveň Deekshy nazvanú Vishesha Deeksha ( Shiva Deeksha 2. úrovne). Prostredníctvom tejto Deekshy je učeníkovi udelený prístup a právo spájať sa so Sadashivom pri obrade Sadashiva Puja. Pri Vishesha Deeksha dostane učeník od svojho guru Atma Lingu pre vykonávanie svojej osobnej Puje (Atmartha Puja). Učeník dostane právo prepájať sa so svojim guru a Sadashivom prostredníctvom Guru Puje a predovšetkým Shiva Puje. V novodobej terminológii, keď učeník prijme od Swamijiho Vishesha Deeksha, je to ekvivalent súkromného mobilného telefónu na Swamijiho a Sadashivu. Swamiji sa zaväzuje všetkým svojim učeníkom, že kedykoľvek niektorý z nich urobí Guru Puju a Shiva Puju potom, čo bol iniciovaný do Vishesha Deekshy, guru i Sadashiva pre neho bude okamžite k dispozícii, aby mu pomohli a požehnali mu.

 

Do akých schopností budem v rámci programu iniciovaný a ako mi tieto schopnosti pomôžu v mojom každodennom živote?

Súčasťou tohoto programu je iniciácia do schopnosti tretieho oka, po ktorej začnete manifestovať shaktis tretieho oka.

Tretie oko je intra-orgán (vnútorný energetický orgán), jemný nefyzický orgán, ktorý majú všetky ľudské bytosti. Nazýva sa “tretie oko”, pretože v okamihu, kedy je aktivované, uvidíte aj bez svojich dvoch fyzických očí a ešte za hranicu   ich možností. Čítanie so zakrytými očami alebo bez nutnosti použiť vaše dve fyzické oči je viditeľný vedľajší efekt iniciácie do prebudenia tretieho oka. Prebudenie tretieho oka nie je len samotný spirituálny proces. Jeho efekt môžete zažívať priamo vo fyzickej rovine. Má jasne definované schopnosti, ktoré vám môžu pomôcť preskúmať nie len mystické cesty a duchovné zážitky, ale uskutočňovať obrovské množstvo mimoriadnych vecí vo vašom každodennom živote.

 • Čo sa stane v priebehu iniciácie do tretieho oka?

Keď človek sedí v prítomnosti avatara vo vnímavej nálade a je odpojený od myšlienok, pričom sa prežitok prenáša priamo z avatarovej biopamäte do jeho vlastnej biopamäte celkom bez úsilia učeníka, nazýva sa to iniciácia. Tretie oko môže byť prebudené iniciáciou (deekshou) – priamym prenosom spirituálnej energie avatarom.

 

V priebehu programu budete iniciovaní do nasledujúcich schopností

 • Schopnosť skenovania tela:

Keď osoba s prebudeným tretím okom vstúpi do stavu jednoty a pozrie sa do seba, môže vidieť svoje vlastné vnútorné orgány. V tomto prípade je priamy pohľad, ktorému bráni koža a svalstvo, prekonaný a vidíte orgány pri ich činnosti. Využitie tejto schopnosti je v tom, že akékoľvek problémy, nevoľnosť a choroba môžu byť diagnostikované ešte predtým, než sa z nich stane závažný problém. Za pomoci tretieho oka môže byť uzdravujúca energia nasmerovaná priamo do týchto orgánov a tie môžu byť vyliečené. Keď môže človek lepšie vidieť fungovanie svojich vlastných vnútorných orgánov, tak v prípade, že skenuje aj telá druhých, je schopný určiť presnejšiu diagnózu a navrhnúť vhodnejšiu liečbu.

Keď niekto požiada o skenovanie tela, človek s prebudeným tretím okom zavrie oči a dovolí vnútornému zraku tretieho oka zamerať sa na dotyčného. To čo je odhalené, je dôležitá informácia týkajúca sa fyzických indispozícii, ktorými telo práve prechádza, ktoré sa  ešte len rozvíjajú alebo z ktorých už sa v okamihu skenovania uzdravuje. Tretie oko vidí energetické blokády v systéme a časti tela, ktoré potrebujú pozornosť. Pre zrak toho, kto skenovanie prevádza, tieto časti viditeľne vystúpia.

Mnohokrát sú behom skenovania odhalené zdravotné problémy, ktoré sú ešte len v počiatočnej fáze prejavu.  Lekárske vyšetrenia neskôr potvrdia túto skutočnosť a včasné odhalenie pomáha k úplnému uzdraveniu a vďaka tomu je možné vyhnúť sa závažnejšiemu poškodeniu tela. A nie len to. Osoba prevádzajúca skenovanie môže identifikovať aj príčinu, prečo sa práve tato indispozícia v človeku rozvinula, liečiť a ponúknuť spirituálne riešenie pre vyliečenie choroby. Všetky choroby začínajú ako myšlienkové vzorce. Ak sa samotného myšlienkového vzorca dokážete zbaviť aj telo sa tomu časom prispôsobí. Osoby iniciované do skenovania tela môžu človeku pomôcť identifikovať také myšlienkové vzorce, ktoré chorobu spôsobili.

Prebudené tretie oko umožní človeku stať sa doslova ľudským skenovacím prístrojom! Veci, ktoré sú odhaľované, sú obrovskou službou ľudstvu.

 • Schopnosť vzdialeného videnia

Osoby iniciované do mimoriadnych schopností tretieho oka majú schopnosť vzdialene vidieť akékoľvek miesto, či je im známe alebo nie. Zraku takého človeka začnú byť k dispozícii všetky miesta. Nie len, že je schopný vidieť to miesto ako také, ale tiež vie, k čomu je to miesto využívané, aký je jeho charakter a mnoho ďalších drobných detailov, ktoré nemôže poznať, pokiaľ miesto osobne nenavštívil.

 • Schopnosť ovládania hmoty vedomím

Keď sú účastníci iniciovaní do tejto schopnosti, môžu pohnúť akýmkoľvek predmetom len pohľadom tretieho oka a vydaním príkazu cez tretie oko. Začnete s pohybovaním kokosového orechu, bez toho, aby ste sa ho dotkli, len tým, že mu dáte príkaz cez tretie oko.

Pohybovanie kokosom prostredníctvom tretieho oka ale nie je cieľom. Túto schopnosť môžete využiť k vyrovnávaniu svojho krvného tlaku, vyrovnávaniu hladiny cukru v krvi, zastaveniu starnutia vašich vnútorných energetických orgánov. Toto sú schopnosti, ktoré môžete manifestovať vďaka schopnosti ovládania hmoty vedomím.

Keď poznáte schopnosť ovládania hmoty vedomím – pričom aj vaše vnútorné orgány sú hmota – potom je odvracanie chorôb a zastavenie starnutia len ich vedľajším efektom. Keď dokážete pohnúť kokosom, dokážete v živote pohnúť čímkoľvek.

 • Schopnosť čítania mysle

Všetci máme mnoho slepých miest ohľadne svojho vlastného života. Slepé miesto je to, čo nás núti k nevedomému chovaniu. Slepé miesta sú medzery medzi PREČO a AKO. Schopnosť čítania mysle nám odhalí naše vlastné slepé miesta a pomôže nám prekonať naše nevedomé vzorce a modely chovania. Môžete praktikovať čítanie mysle pre seba alebo pre kohokoľvek iného. Keď to robíte pre niekoho iného, pomôžete mu jeho slepé miesta len identifikovať, ale aj prekonať. Kedykoľvek prevádzate čítanie mysle niekoho iného, odhaľujete mu niečo o ňom samotnom, o čom buď nevedel, alebo si to neuvedomoval.

 • Čítanie tretím okom

Po prebudení tretieho oka dokážete čítať tretím okom rovnako ako keď čítate svojimi dvoma očami. Rovnako, ako vnímate celý svet dvoma očami, máte ešte tretiu možnosť. Tretie oko sa nepoužíva len pre samotné pozeranie sa. Môže byť použité aj na počúvanie, cítenie, dotyk a konanie. Tretie oko je nesmierne silná nová možnosť. Nazýva sa tretie oko, pretože v okamihu, kedy je aktivované, ako prvé sa vo vás stane to, že budete schopní vidieť so zavretými očami.

 • Manifestovanie vysnívanej reality

Tretie oko neprebúdza len vaše bežné potreby, ako je zdravie a bohatstvo, ale celú novú dimenziu života. Toto sa stane keď je prebudená energia Kundalini Shakti a je pozdvihnutá do energetického centra medzi obočím. Medzi vašim obočím a koreňom nosa je bod, kde sa nachádza tretie oko. Keď je prebudené, začnete vidieť a vnímať všetko v živote ako vyššiu dimenziu a vyššie možnosti. Vaša Kundalini Shakti sa začne držať vo vyšších úrovniach, takže vás stále drží v ďalšej úrovni úplnosti, najvyššej energií, najlepšom zdraví a celkovo na špičke vašich možností. Všetky vaše vrcholné možnosti sa vám sprístupnia.

 

Aká je cena programu a ako za program môžem zaplatiť?

Pre informácie o cene programu a k platbe prosím kontaktujte nás emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

Ako sa môžem zaregistrovať na program? Keď zaplatím za program, aký bude ďalší krok?

Na program sa môžete registrovať tu:

Screen Shot 2017-10-27 at 11.35.02 PM

KONTAKT pre informácie : slovakia.shivaloka@gmail.com