Kailaasa je nejvyšší ekosystém osvícení namapovaný k místu určenému pro osvícení a manifestaci schopností Paramashivy