Když máme poznání o vesmíru, zažíváme jednotu s vesmírem