Keď chcete manifestovať svoju realitu, kozmos vás oslavuje