Koncept Boha v hinduizme – revolučná správa Swamiho Nithyanandu