LAP 10

Domáca úloha z desiateho LAP ‘Living Advaita Proces’ Procesu žitia v advaite

  • identifikujte, kde všade máte pocit, že je toho na vás priveľa, urobte si s tým  ukončenie a prijmite viac zodpovednosti
  • prijmite zodpovednosť žiť SHIVOHAM (Som Shiva)!

 

Homework Assignment from 10th Session

  • Identify where all you are getting overwhelmed, complete with it, take more responsibility.
  • Take responsibility to live SHIVOHAM!