LAP 4

Domáca úloha zo štvrtého LAP ‘Living Advaita Proces’ Procesu žitia v advaite

Na koho sme zanevreli? Nad kým sme to vzdali?

 1. Urobte si dva zoznamy – zoznam ľudí na ktorých sme nezanevreli, s ktorými sme to nevzdali. A zoznam ľudí, na ktorých sme zanevreli, s ktorými sme to vzdali.
 2. Sadnite si a rozjímajte, uvažujte – na akú časť druhej osoby sme zanevreli, nad ktorou časťou druhej osoby ste to vzdali?
 3. Ako to korešponduje s našim neukončením v nás?
 4. Pozorujte, ako ste sa vzdali nad tou časťou v sebe. Pozorujte ako ste zanevreli na tú časť seba.
 5. Napíšte si ako obohatením druhej osoby, obohatíte svoj vlastný život.
 6. Teraz urobte rozhodnutie nezanevrieť na druhú osobu, nevzdávať to nad druhou osobou.
 7. Vytvorte si plán, ako obohatíte inú osobu z vašej teamily.

 

Obohatenie vašej tímily:

Teraz budem robiť proces na ukončenie s našou silou žitia.

 1. Napíšte si zoznam 10 najdôležitejších vzťahov vo svojom živote.
 2. Pripomeňte si udalosť alebo udalosti, ktoré si pamätáte, keď ste mohli obohatiť druhú osobu, ale neurobili ste to.
 3. Teraz, ukončite s týmito udalosťami, vyhlásením, že odteraz začnete obohacovať tieto vzťahy. Napíšte si aspoň 5 nových spôsobov, s ktorými môžete obohatiť každý zo svojich najdôležitejších vzťahov. Môžu to byť nové nápady, myšlienky, slová alebo činy, ktorými sa zaviažete obohatiť a rozpínať týchto ľudí a vzťahy. Obohatiť iných do života v Advaite.

 

Obohatiť druhých ľudí aby žili Advaitu

 1. Máte niekoho v živote s kým ste mali problém v obohacovaní do ukončenia, alebo učenie sa konceptov Advaity? Môže to byť niekto, kto sa nechce naučiť o ukončovaní, alebo kto nechce pozerať Swamijiho videa, alebo nechce ísť na Vnútorné prebudenie (Inner Awakening).
 2. Najprv si napíšte- spôsobili ste ich realitu tak ako ju vidia? Pomohli ste im vyriešiť  ich súčasné problémy v  živote? Ak nie, ako by ste to mohli urobiť?
 3. Dosiahol si počúvanie tejto osoby? Ak nie, ako si získate jej/jeho počúvanie
 4. Aký odpor v sebe cítite, keď si predstavíte, že ich obohacujete na ich najvyššiu realitu?
 5. Ukončite s týmito neukončeniami.