LEN PRETO, ŽE SA MODLÍTE, NIE STE ODDELENÍ OD ZDROJA