Predstavenie programu LBP

lbp_email_header_sk

Pozývame na víkendový program.

Program prinášajúci ZMENU v našom živote, ktorú môžeme vidieť. 
ZMENU, aby sme mali jasnosť v živote. 
ZMENU, aby sme mali kontrolu nad našími emóciami a myšlienkami. 
ZMENU, aby sme dôverovali svojim rozhodnutiam a schopnostiam. 
Objavme zdroj svojich konfliktov v nás, zdroj bolesti a utrpenia. 
Nájdime „pravé ja“, ktoré presahuje obmedzenia.
My všetci sa môžeme zmeniť.
ZMENA je dobrá, môžeme sa zmeniť NAVŽDY!

  • Naučíme sa praktické zručnosti a návyky, ako reagovať na každodenné alebo zásadné životné situácie s pokojom, uvolnením a nadhľadom.
  • Ako nepodliehať hnevu, frustrácii, netrpezlivosti a ako ovládať svoje emócie.
  • Naučíme sa, aby nás neovládal strach, obavy, starosti… a mnoho mnoho ďalšieho…….


Tento program je vytvorený osvieteným žijúcim majstrom Paramahamsa Nithyanandom a je vedený jeho žiačkami. Programu s názvom ŠKOLA ŽIVOTNEJ BLAŽENOSTI (Life Bliss Program) je zameraný na odhalenie tajomstiev našich čakier – energetických centier a dáva hlboké pochopenia o tom, ako jednotlivé čakry vplývajú na náš život.

Ľudia, ktorí sa zúčastnili programu odchádzajú po víkende úplne vymenení. Ich vyjadrenia sú také, že im to otvorilo oči, zmenilo pohľad na ich vzťahy, spôsobilo prevrat v živote, obnovilo vzťahy v práci a rodine, zmenilo pohľad na ich zdravie, na ich krásu, na ich telo, na ich život.

cakryKaždá čakra je blokovaná určitými emóciami, ktoré obmedzujú jeho správne fungovanie. Ak sú tieto emócie prítomné v našom vedomí a neskôr aj podvedomí pravidelne a dlhšiu dobu, naše čakry sa stiahnu, a to sa negatívne odrazí na mentálnom, fyzickom, emocionálnom a duchovnom zdraví.

Prednášky, cvičenia a meditácie na programe Škola životnej blaženosti odhaľujú taje o ľudskom vedomí, mysli, o tom ako vznikajú myšlienky a kde sa tvoria, aký majú vplyv na náš život a naše mentálne a emocionálne zdravie a o tom, ako sa dá myseľ ovládnuť alebo vytrénovať tak, aby slúžila nášmu zdraviu a duševnej a mentálnej pohode.

Tento program ponúka výnimočné vedomosti, náuky o každej čakre, o každej emócii a to nie len teoreticky, ale aj prakticky. Dopodrobna vysvetľuje, ako ktorá emócia vzniká, prečo vzniká, ako funguje, a ako sa dá odstrániť alebo premeniť na inú, správnu emóciu. Program hovorí o tom, aké emócie sú potrebné na otvorenie týchto centier a aj to, ako potrebné emócie vyvolať.

Po každej čakre, kde je do detailu podané intelektuálne pochopenie o nej, nasledujú otázky a odpovede a rôzne cvičenia a nakoniec meditačná technika, ktorá je presne zostavená na tú ktorú čakru. Táto konkrétna meditácia priamo odstraňuje bloky v tej konkrétnej čakre.

Škola životnej blaženosti nie je len náučný program, ale praktický, priamo ale prakticky dodá priamu skúsenosť toho, o čom hovorí. Skúsenosti zo Školy životnej blaženosti sú fantastické a prevratné. Celý program je zameraný na odstránenie blokov z čakier a prebudenie obrovskej radosti (blaženosti) v každom z účastníkov.

Program vedú žiačky vyškolené priamo osvieteným majstrom Paramahamsa Nithyanandom.

Dajte nám vedieť o vašom záujeme zúčastniť sa tohto výnimočného programu.

KONTAKT pre registráciu a informácie: slovakia.shivaloka@gmail.com 

Tešíme sa na vás na programe.