4 životné princípy

4 životné princípy alebo 4 Tatwas sú tajomstvom úspechu v každej oblasti života4 Tatwas photo

4 princípy patria do vesmírnej ústavy. Sú to zákony existencie. Swami Nithyananda vďaka 4 princípom popísal zákony, na ktorých funguje samotný vesmír, a ktoré sú jednoduchým ale veľmi účinným návodom k úspechu v živote. Aplikovanie týchto princípov nás privedie k úspechu v čomkoľvek v čom chceme byť úspešní, či už k lepšiemu fyzickému alebo mentálnemu výkonu, k prosperite a bohatstvu, ku zdraviu alebo harmonickým vzťahom.

Tieto 4 princípy sú nasledovné:

1 integrita

Tieto termíny, hoci nám nie sú celkom neznáme, sú vo vesmíre ponímané trošičku inak ako ich chápeme my.

Napríklad integrita znamená dodržat slovo alebo prísľub, ktorý sme dali sebe a iným, aj keby nás to stálo život a pociťovať pritom naplnenie so všetkým v nás aj okolo nás. Integrita, alebo dodržanie slova, v nás vytvára schopnosť “vak siddhi”, t.j. silu slova. Čo je vyrieknuté, to sa automaticky naplní, kedže naše slovo je vždy dodržané. A keďže aj naše slová sú tiež iba interné prísľuby aké dávame sebe a iným a vieme, že pri integrite ich musíme naplniť, automaticky si budeme viac vedomí našich myšlienok, slov a prísľubov, čo bude viesť k zvýšenému vedomiu, k pozitivite, k spoľahlivosti, k väčšiemu sebavedomiu a dôveryhodnosti jednak zo strany našej, ako aj zo strany iných.

Základný druh integrity je integrita s časom, t.j. vždy dodržať termín a čas dohodnutý vopred, alebo ak to nie je možné, tak to vopred oznámiť ľuďom, ktorí sa spoliehajú na splnenie tohto prísľubu, že ho nebudeme môcť naplniť.

2 autentickost

Autentickosť– tento princíp znamená, v každom momente nášho života žiť na vrchole našich možností vo všetkých 3 dimenziách našej osobnosti. Tie 3 dimenzie sú naša mamakara (to, ako vnímame sami seba pred sebou samými, vo svojom vnútri), ahamkara (to, ako sa ukazujeme navonok, pred inými ľuďmi) a annyakara (to ako nás iní vidia a čo od nás očakávajú).

Byť neustále na vrchole týchto 3, to je autentickosť. Autentickosť vedie k rozpínaniu (ako to robí vesmír), k nášmu neustálemu rastu, k tvorivosti, k úspechu atď.

3 zodpovednostZodpovednosť znamená žiť a reagovať na život na základe pravdy, že my sme zdrojom všetkého, a preto sme zodpovední za všetko dianie v nás aj okolo nás.

Zodpovednosť je opakom bezmocnosti. Cítiť sa ako obeť je opakom zodpovednosti. Tento princíp učí, že akonáhle za niečo preberieme zodpovednosť, utrpenie a bezmocnosť končia, pretože vezmeme celú vec do vlastných rúk a začneme podnikať kroky k jej úspešnému naplneniu. Zodpovednosť znamená nie len zobrať zodpovednosť za seba a svoj život ale aj za iných, za svet, za ľudstvo, za prírodu, za planétu.

Zodpovednosť je predovšetkým mentálny postoj, ktorý vedie k činnosti, ktorá je konštruktívna, produktívna, tvorivá. Každý kto chce byť úspešný musí zobrať zodpovednosť, každý kto už je úspešný len prebral zodpovednosť.

4 obohacovanieObohacovanie znamená zaviazať sa s integritou a autentickosťou, že budeme neustále obohacovať život v nás aj okolo nás. Tento princíp učí, že život je spojený s inými ľuďmi a že nikto z nás nežije na opustenom ostrove, ale že náš život je vlastne s inými ľuďmi. A kedže prítomnosť iných je to, čo nás obohacuje v živote, aj my sme povinní obohacovať ich aj seba neustále.

Obohacovanie je princíp, kedy sa presunieme od otázky “čo ja môžem z tohto získať”, ku “ako ja môžem prispieť, pomôcť”. Život je s inými ľuďmi a až vtedy, keď začneme obohacovať iných sa budem skutočne cítíť obohatení. Vždy keď niekoho obdarujeme, cítime obrovskú radosť z obdarovania.

AIRE_skObohacovanie je podoba obdarovania, ale vo všetkých podobách, nie je vylúčená len na darovanie predmetov, ale aj úsmevu, pomocného gesta, rady, mentálnej a emocionálnej opory, finančnej pomoci, výuky atď., a to nie len iným, ale aj sebe. Jeho šírka nepozná hranice. Princíp obohacovania je ten, že človek, ktorý dospeje do štádia obohacovania iných dosiahol vlastné naplnenie a presunul sa do vyššej dimenzie existencie a života.

4 princípy sú vlastne podstatou vesmíru. Kozmická ústava a vesmírne zákony fungujú na týchto 4 princípoch. Preto začnite aj vy zaraďovať  4 princípy do vášho každodenného života, postupne, pomaly a nechajte sa presvedčiť o tom, že zázraky sa stále dejú, ale najmä to, že my sami sme ich zdrojom ak chceme.

Prednášky o 4 princípoch sa konajú pravidelne v mestách a našich meditačných centrách po celom slovensku. Sledujte našu webstránku a buďte informovaní o najbližšom dianí.

Nithyanandam!