Proces ukončenia

Okamžitý proces k vnútornému naplneniu

Ak si prečítate tento príspevok veľmi pozorne, na jeho konci budete cítiť naplnenie. Na začiatok vám dám pár definícií, ktoré musíte veľmi dobre pochopiť.

Pochopenie – je proces, pri ktorom prijímame informácie pomocou našich piatich zmyslov, spracúvame ich na základe našich koreňových vzorcov a reagujeme na nich tiež na základe našich vzorcov.

Autentickosť – znamená byť úprimný vo všetkých štyroch aspektoch vo vás – vo vašej mamakáre (t.j. obraz, vnímanie aké máte o sebe samom), vo vašej ahamkáre (obraz ktorým sa prezentujete na vonok, pred inými), vo vašej swa-annyakáre (obraz aký máte o živote a iných), a vo vašej annyakare (obraz aký majú iní ľudia o vás).

Strávte pár minút sa mi so sebou a definujte, čo chcete vnímať a cítiť o sebe samom, ako sa chcete cítiť ohľadne seba, aké je vaše „najlepšie Ja“, ďalej aký je ten najlepší spôsob ako sa chcete prezentovať navonok, aký nejlepší spôsob ako chcete vnímať život a iných ľudí a najlepší spôsob ako chcete aby iní vás videli a vnímali. Čokoľvek čo vám zabraňuje žiť a fungovať v najvyššom priestore vo všetkých týchto 4 oblastiach sú vaše neukončenia.

Vo všetkých týchto 4 dimenziách ste centrom VY. Ak budete žiť na vrchole týchto 4 aspektov, budete žiť v stave naplnenia. Majte ten najlepší obraz o sebe samom, majte ten najlepší imidž aký ukazujete navonok, majte najlepší obraz o živote a iných ľuďoch, a buďte najlepší v tom ako vás vnímajú iní. Byť na vrchole všetkých štyroch dimenzií, to je autentickosť.

Ak máte pocit, že nebudete schopní toho dosiahnuť, toto je to čomu hovorím pochybnosť o sebe samom. Ak je vaše pero zaseknuté na papieri, keď píšete tieto 4 aspekty vašej osobnosti, to je znakom vašich pochybností o sebe samom.  Chcem aby ste pochopili, že vaše vedomie je náplň pera, atrament. Kala – čas – je papier. Vaše telo je pero a vaša vôľa je rozhodnutím písať.

Čokoľvek čo napíšete do svojho vnútra sa stane realitou. Keď píšete na papier a ste zaseknutí, neviete čo ďalej alebo máte pochybnosti či to dokážete, to je samo-pochybnosť. Ak cítite prekážky v tom aby ste boli úprimní v týchto 4 oblastiach to sú vaše neukončenia.

Ako toto urobiť realitou vo vašom živote? Mám pre vás skvelú správu: Pochopenia ktoré máte nie sú pevne stanovené. Dajú sa preprogramovať ako chcete. Ak napríklad od dnes budete silno veriť, že tento stĺp je Boh, spôsob ako sa budete správať k tomuto stĺpu a sila vášho pochopenia spôsobia, že onedlho začne ďalších niekoľko ľudí veriť tej istej veci a možno o pár mesiacov alebo pár rokov sa tento stĺp stane Bohom a bude pre neho vybudovaný samostatný chrám.

Pochopte, že to ako vidíte veci sa dá naprogramovať, dá sa to zmeniť. Vaše videnie je meniteľné. Vaše chápanie je taktiež meniteľné, je programovateľné, je možné pretransformovať.

Ak pochybujete že je nemožné sa takto zmeniť, ak máte pochybnosť o tom, či sa vôbec chcete zmeniť, viete prečo máte túto pochybnosť? Je to ako varenie. Idete variť, nahádžete veci do hrnca, zalejete vodou, okoreníte, začnete miešať, ale nebude sa nič diať. Po niekoľkých takýchto pokusoch poviete, že varenie je mýtus, že nefunguje, že je to klamstvo. Ale zabudli ste na jednu dôležitú vec a to že na varenie treba zapnúť aj oheň.

„Chcem sa zmeniť? Nechce sa mi.“, toto je takisto len jedno pochopenie aké máte, je to len ďalšie pochopenie ktorá sa dá zmeniť.

Čokoľvek čo je vaša realita je založené iba na základe vášho pochopenia. Takže či už sú to vaše neúplnosti, alebo vaše naplnenie, je to všetko len vaše pochopenie. Tá dobrá správa je, že toto pochopenie sa dá zmeniť!

Všetky pocity nenaplnenia sú len vašim pochopením, všetky pocity naplnenia sú takisto len vaše pochopenia. Vaše pochopenia sú tie ktoré vás zväzujú, vaše pochopenia sú tie, ktoré vás vyslobodzujú.

Predtým ako vám dám záver tohto učenia musíte najskôr celú vec pochopiť.

Takže toto je proces pre vás:

  1. Sadnite si a napíšte všetky 4 aspekty vašej osobnosti: čo chcete vnímať a cítiť o sebe samom, aké je vaše „najlepšie Ja“ (mamakara), ďalej aký je najlepší spôsob ako sa chcete prezentovať navonok (ahamkara), aký nejlepší spôsob ako chcete vnímať život a iných ľudí (swa-annyakara) a aký je najlepší spôsob ako chcete aby iní videli a vnímali vás .
  2. Napíšte všetko čo vám zabraňuje žiť a fungovať v tom najvyššom priestore vo všetkých týchto 4 oblastiach.
  3. Pochopte, že tieto prekážky sú iba vaše pochopenie a to sa dá zmeniť. Vy máte v skutočnosti iba jeden koreňový vzorec a to je to, že si myslíte, že vaše pochopenie sa nedá zmeniť. Toto presvedčenie je koreňom vašich koreňových vzorcov a kvôli tomuto koreňu na vás nefunguje akékoľvek množstvo ukončovania.

Takže najskôr pochopte, že vaše pochopenie sa dá zmeniť. S hlbokým presvedčením že vaše vnímanie sa zmeniť nedá na vás nebude zaberať akékoľvek množstvo ukončovania. Výsledok bude nulový.

Avšak ak si ľudia uvedomia, že ich pochopenie sa dá zmeniť, spontánne osvietenie je možné. Ľudia ktorí robia ukončenia a ukončenia neustále znova  a znova cestujú k osvieteniu postupne. Ale ľudia, ktorí pochopia že ich pochopenie sa dá zmeniť môžu zažiť spontánne osvietenie.

Takže prísady ktoré musíte pridať do vášho receptu sú: správna a úprimná mamakara, ahamkara, swa- annyakara a annyakara. Tie môžu byť založené na vašej úprimnosti, nie na predstavách iných.

Olúpte kožu na všetkej zelenine, to znamená odstráňte všetky prekážky, ktoré vás zastavujú žiť na vrchole týchto 4 aspektov vo vás. Len sa rozhodnite: „Odteraz sa rozhodujem mať autentické pochopenie o sebe samom a žiť ho ako realitu v mojom živote a akékoľvek prekážky ktoré mi v tom zabraňujú odteraz neexistujú v mojom živote.“. Pochopte, že ak zmeníte svoje pochopenie, vaše neúplnosti už nebudú mať nad vami žiadnu moc.

Musíte zmeniť svoje pochopenie, pretože vaše pochopenie sa dá zmeniť. Základné pochopenie ktoré potrebujete je to, že vaše pochopenie sa dá zmeniť. Potom bez akéhokoľvek ďalšieho procesu ukončovania, iba na základe vášho rozhodnutia žiť tieto 4 dimenzie na vrchole vás bude viesť k spontánnemu naplneniu. Vaše bežné myslenie a váš denno-denný život sa stane naplneným. Vaše sny budu naplnením, počas snov budete prežívať ukončenie a naplnenie, vaše myslenie samotné bude ukončenie a naplnenie.

Toto je umenie okamžitého ukončenia a naplnenia. Majte len toto jasné rozhodnutie a rozmýšľajte na základe tohto rozhodnutia. Začnite tento proces a vymenované kroky okamžite a zažite naplnenie TERAZ!

Ukončenie – prvá priorita v živote

2-a_12„Počúvajte! Ako som včera definoval, neukončenia, ktoré neustále vo vás máte, je karma. Neukončenia, ktoré neustále máte, je karma. Počúvajte! Každé ochorenie… Poviem vám, ak budete neustále ukončovať, ukončovať, ukončovať, tak veľa psychosomatických ochorení ani len nezačne vo vašom systéme. Úplne sa im vyhnete. Napríklad ako je cukrovka, vysoký krvný tlak. Veľa týchto psychosomatických porúch ani len nezačne. Neukončenia, ktoré máte vo vašom systéme, sú dosť silné nielen na to, aby vytvorili poruchy vo vašom tele. Dokážu vytvoriť trvalé poruchy vo vašej mysli.
Pochopte! Karma nie je iba následkom skorších neukončení. Karma môže byť príčinou pre viac a viac neukončení. Počúvajte! Karma nemôže byť iba následkom niektorých skorších neukončení. Karma môže byť zdrojom nových neukončení. Akonáhle začne ukončovanie, buď sa budete posúvať smerom k ukončeniu, alebo smerom k viac a viac neukončeniam. Nemôžete jednoducho ostať ticho. Ako som povedal, život je sloveso, nie podstatné meno. Život je dianie. Buď sa budete pohybovať smerom k viac ukončeniam, alebo budete pokračovať vo vytváraní viac neukončení.
Je smutné, že ľudské bytosti nechápu, čo môže vo vás spôsobiť karma. Nedovoľte, aby ostal ani malý dlh, trocha nepriateľstva, oheň, neukončenia! Ak ostane aj trocha ohňa, môže zosilnieť a pohltiť vás. Ak ostane malý dlh, môže zosilnieť a prehltnúť všetko vaše bohatsvo. Ak ostane trochu nepriateľstva, môže zosilnieť a zničiť váš život. Aj trocha neukončení môže narásť a úplne vás mentálne zničiť.
Pochopte! Neukončenia zanechané v akejkoľvek podobe, vedú k viac a viac neukončeniam a ťažkostiam. Žiadam všetkých žiakov, ctiteľov, aby ukončili neukončenia. To by malo byť prvou prioritou v živote. Ukončovanie neukončení by malo byť prvou prioritou vo vašom živote! Mala by to byť prvá vec vo vašom živote! Niekedy je také smutné, že nerobíme prvé veci ako prvé. Myslíme si, že nájdeme našu prácu, že nájdeme nášho manžela, našu manželku, že nájdeme náš dom a potom začneme ukončovanie. Nie! Myslíme si, že potom začneme ukončovať naše neukončenia. Nie! Keď budete v neúplnosti, pritiahnete ženu, ktorá bude neúplná. Keď budete neúplní, pritiahnete dom, ktorý nebude úplný. Keď budete neúplní, pritiahnete prácu, v ktorej neostanete. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vyčistiť váš vnútorný priestor. Priestor deformácie, úpadku je najhoršia vec, ktorá sa môže stať vo vašom živote. Z narušeného priestoru sa nedá urobiť nič! Či chcete začať stavať váš nový dom, či chcete začať vašu novú kariériu, či chcete začať novú prácu, či chcete začať nový život, či chcete začať nový obchod, novú kariéru, čokoľvek nové chcete začať, poviem vám, najprv urobte ukončenie! Neponáhľajte sa s vašimi rozhodnutiami!
Včera som dostal správu od jedného z mojich nedávno iniciovaných Brahma Naishtika Brahmacharis, ktorý sa chce vrátiť k starému životu. Je to presne to, čo som povedal: ´Povedz, aby najprv urobil ukončenie, predtým ako urobí akékoľvek rozhodnutie.´ Pred ukončením bude každé vaše rozhodnutie, ktoré urobíte, na základe vášho vzorca. Nebude vaše! Urobíte ho na základe vášho vzorca, nie podľa seba!
Pochopte, že všetko, všetko na základe čoho plánujete váš život, by malo byť ukončené. Keď používate pre váš život poznanie, urobte ukončenie s poznaním. Vaše poznanie, chápanie, by malo byť úplné. Ak používate vašu myseľ, mali by ste s ňou byť úplní. Ak používate vaše slová, mali by byť v úplnosti. Čokoľvek používate, všetko čo používate na to, aby ste si plánovali váš život, by malo byť v úplnosti, ukončené. Keď nebudete v priestore úplnosti, tak aj pri počúvaní týchto právd budete spať!
Niekedy sa ľudia pýtajú: ´Ako budem vedieť, že moje pochopenie, myseľ alebo čokoľvek čo používam na to, aby som plánoval môj život, je v úplnosti alebo nie?´ Áno. Uvidíte to veľmi jasne. Ak sa vo vašom živote budú znova a znova opakovať chvíle bezmocnosti, budete v neúplnosti. Ak vo vašom živote nebudú počas dňa chvíle bezmocnosti, budete úplní. To je všetko!
Iba jeden človek, ktorý žije v úplnosti, môže byť inšpiráciou pre milióny ľudí! Pre kohokoľvek, kto ho uvidí. Iní budú aspoň vedieť, že existuje taká možnosť. Jeden človek, ktorý začal plávať vo vode, bol dôvodom pre milióny lodí, ktoré sa teraz plavia v oceáne. Keď jeden človek ukázal, že plávať je možné, všetky ostatné ľudské bytosti dostali odvahu. Keď dostali odvahu, že môžu plávať, rozvinula sa oblasť plavenia. To znamená, že teraz sa plavia milióny lodí! Stalo sa tak, pretože sa jeden človek rozhodol vznášať na vode.
Poviem vám, že dnes je všetko duchovné poznanie dostupné iba preto, lebo sa jeden človek rozhodol definovať silu koreňových vzorcov nad ľudskou mysľou. Pretože sa jeden človek rozhodol žiť v úplnosti, dnes existuje celá veda o úplnosti, veda o osvietení.
Neustále ukončujte, ukončujte, ukončujte! Nenechajte žiadneho človeka, s ktorým máte neukončenie! Komunikujte s každým a urobte ukončenie. Pretože aj malé neukončenie môže prekrútiť a zvrhnúť spôsob, akým rozmýšľate sami o sebe a o iných. Spôsob, akým rozmýšľate sami o sebe a o svete. Takže prvá vec, ktorú musíte urobiť, je ukončenie vo vašom živote predtým, ako čokoľvek začnete! Predtým ako čokoľvek začnete, potrebujete urobiť ukončenie. Predtým ako začnete novú kariéru, urobte ukončenie so všetkým. Predtým ako začnete stavať dom, urobte ukončenie so všetkým. Predtým ako sa začnete učiť, urobte ukončenie so všetkým. Predtým ako začnete nový životný štýl, urobte ukončenie so všetkým. Predtým ako začnete duchovné praktizovanie, urobte ukončenie so všetkým. Predtým ako začnete náboženské rituály, urobte ukončenie so všetkým. Predtým ako čokoľvek začnete, urobte ukončenie so všetkým!
Poznanie o ukončení je pre každú ľudskú bytosť základnou potrebou na prežitie. Keď budete zatlačení do kúta, urobte ukončenie. Keď budete konfrontovaní, urobte ukončenie. Keď budete mať konflikt, urobte ukončenie. Keď budete mať pocit bezmocnosti, urobte ukončenie. V každej situácii najprv urobte ukončenie. Ukončenie je Ganeša puja. V hinduistickej tradícii nie je to, čo voláme ako Ganeša puja, nič iné ako ukončenie! Všetko začnite po ukončení! Predtým ako čokoľvek začnete, urobte ukončenie!
To je dôvod, prečo aj pred začiatkom sannyas hovorím ľuďom, aby si zobrali trocha času na ukončenie. Počas ukončovania neprijímajte žiadne rozhodnutia, či sa vzdať sannyas alebo ostať v sannyas! Najprv urobte ukončenie, potom sa rozhodnite!
Ukončenie je život. Keď urobíte ukončenie, budete v správnom priestore na to, aby ste robili puju, meditáciu, tapas, dhaana. Všetko, všetko bude možné, keď budete robiť ukončenia. Pochopte! Nepoznáte silu ukončenia. Sila ukončenia nie je nič iné ako sila Boha! Čokoľvek dokáže sila Boha urobiť, to všetko môže byť dosiahnuté iba ukončením.
Predtým ako začnete váš život… Všetky deti z gurukul počúvajte! Aspoň jeden rok strávte váš život s cieľom a zameraním na ukončenie. Pretože vy budete mať teraz menej neukončení. Strávte ďalší rok ukončovaním zároveň so vzdelávaním. Každý deň strávte trocha času ukončovaním s ľuďmi. Kohokoľvek stretnete vo vašom živote, s kýmkoľvek máte neukončenia, ukončujte, ukončujte, ukončujte!
Ukončenie odstraňuje všetky chvíle bezmocnosti v živote. Každý moment bezmocnosti vo vašom živote je odstránený ukončením. Keď budete v úplnosti, ani Pán smrti vás nemôže zabiť! Počúvajte! Šiva je tu, aby vás chránil! Keď budete v úplnosti, všetko vás bude podporovať v živote. Všetko vás bude podporovať! Všetko v prírode vás bude podporovať! Pán života vás bude podporovať! Všetko naplní váš vnútorný priestor!
Podstata dnešného satsangu je:
Ukončenie, ukončenie, ukončenie! Iba vtedy, keď budete robiť ukončenie, budete schopní praktizovať štyri princípy integrity, autentickosti, zodpovednoti a obohacovania. Iba vtedy, keď budete úplní, budete schopní vidieť výsledok týchto štyroch princípov vo vašom živote. Iba vtedy, keď budete úplní, budete naplnení, budete zažívať silu týchto štyroch princípov. Iba vtedy, keď budete úplní, budete mať vo vašom živote všetko priaznivé.“

Ukončenie – otázky a odpovede

480350_249043285237244_580889560_nDnes odpoviem na vaše otázky o ukončení a naplnení.
Otázka: Drahý Swamiji, hovoríš, že ukončenie vytvára viac naplnenia a neukončenie vytvára viac nenaplnenia, prečo hovoríš, že priestor vytvárania je nám prístupný až po ukončení? Prosím vysvetli nám to.

Odpoviem vám pribehom:
Dieťa sa pýta mamy, Mami, ako sa rodia ľudia? Mama mu odpovedá, Boh stvoril Adama a Evu a tí mali deti a tie deti mali ďaľšie deti a tie ďaľšie a ďaľšie deti,a tak sa zrodili ľudia. O pár dní ide syn za ockom a pýta sa, Oci, ako sa zrodili ľudia? Otec mu odpovedá, Ľudia sa vyvinuli z opice. Syn je zmätený, tak ide za mamou a pýta sa, mami ty si povedala, že boh stvoril Adama a Evu a tak sa zrodili ľudia, ale ocko hovorí, že ľudia sa vyvinuli z opice, čo je pravda? Mama mu odpovedá, to je jednoduché zlatko, ja som ti povedala o mojej strane rodiny a ocko o svojej.

Pochopte, toto sú dva rozdielne spôsoby pohľadu na existenciu ľudí, či prišli od Boha alebo z opice. Takisto je to aj s ukončením. Či sa presuniete z priestoru neukončenia k naplneniu, alebo prídete priamo z priestoru tvorenia, vytvárania, naplnenie je možné.

Existujú tri úrovne bytia:
neúplnosť, úplnosť a vytváranie, tvorivosť. Čiže zvieracia úroveň, ľudská úroveň a božská úroveň. Na určitom bode musíte prelomiť tento začarovaný cyklus a stúpnuť hore, k vašej božskej podstate. Iba ľudské bytosti majú tú unikátnu silu, ktorej sa hovorí slobodná vôľa, aby dosiahli naplnenie. Zviera nemá túto možnosť, zvieratá sa nedokážu dostať zo svoje neúplnosti, pretože zvieratá nedokážu pochopiť, že sú nenaplnení a rovnako nedokážu pochopiť koncept naplnenia.

Počúvajte! Niekde musí byť tento začarovaný kruh vašej neúplnosti prelomený a to vďaka vašej slobodnej vôli. Ešte raz prečítam otázku:
Drahý Swamiji, hovoríš, že ukončenie vytvára viac naplnenia a neukončenie vytvára viac nenaplnenia, prečo hovoríš, že priestor vytvárania je nám prístupný až po ukončení? Prosím vysvetli nám to.

Pochopte, ukončenie vytvára viac naplnenia, to je dobrá správa. A mám ešte jednu dobrú správu a to je to, že ak ste neúplní, nenaplnení, viac nenaplnenia sa nevytvorí automaticky, viac nenaplnenia sa vytvorí iba vtedy, ak budete konať na základe vašej neúplnosti. Iba skutky vykonané na základe vašej neúplnosti vašu neúplnosť znásobia.

Dokonca, ak viete o tom, ak si uvedomujete, že máte neukončenia, neúplnosti, a tie vás tlačia do určitých činností, skutkov, tak nebudete ani konať a ani vytvárať viac neúplnosti.

Pochopte, keď si uvedomíte, že ukončovanie vytvára viac naplnenia, vaše celé myslenie bude nasmerované smerom k viac naplneniu. Poviem vám, v Zen existuje prorekadlo, že pred osvietením je hora hora, rieka je rieka a strom je strom. Počas hľadania, hora nie je hora, rieka nie je rieka a strom nie je strom. Ale po osvietení je hora opäť hora, rieka je opäť rieka a strom je opäť strom.

Musíte si uvedomiť a poznať túto pravdu:
Skutky ktoré robíte môžno budú tie isté pred naplnením a po naplnení, ale ten kontext z ktorého ich budete robiť a výsledok aký vám prinesú budú iné.
Ak je kontext na základe ktorého konáte založený na nenaplnení, na neúplnosti, tak budete poháňaní vašou neúplnosťou, neúplnosť vás bude používať. Ak však bude kontext vašich činností založený na úplnosti, bude to naplnenie, ktoré vás bude poháňať, používať. Keď ste nenaplnení, neúplnosti budú používať vás, ak ste naplnení, vaše naplnenie vás bude používať.

Poviem vám, ak sú vaše skutky vedené neúplnosťou, vaše skutky nebudú nič iné ako zneužívanie – zneužívanie vášho bytia a života.

Pochopte, predtým ako zažijete úplnosť, pochopenia, ktoré vás nabádajú ku skutkom vám nikdy neprinesú naplnenie, neprinesú vám úplnosť. Je to ako keby bolo v stroji príliš veľa trenia. Stroj môže fungovať aj keď je v ňom príliš veľa trenia, to je bez pochýb, ale pôjde veľmi ťažko a veľmi rýchlo sa opotrebuje. Jeho životnosť sa drasticky skráti.

Ja skutočne cítim, že dôvod prečo je taký veľký rozdiel medzi dlhovekosťou v čase starovekej védskej Indie a dneškom je len preto, že dnes žijeme vo vyskom stave nenaplnenia. Nenaplnenie je vysoké trenie.

Pochopte, je to ako keby ste jazdili na aute so zatiahnutou ručnou brzdou. Ručná brzda je zatiahnutá, áno, môžete ísť aj na ručnej brzde, auto určite pôjde, ale koľko energie bude premárnenej a ako ťažko to pôjde?

Koľkí z vás ste omylom jazdili na zatiahnutej ručnej brzde? Teraz určite chápete čo vám chcem povedať. Žiť život v nenaplnení je ako jazdiť so zatiahnutou ručnou brzdou. Vy vo vašej hĺbke silno cítite, že život si vás neváži, život je proti vám, život je nefér. A s týmto pocitom neúplnosti, ako veľmi si budete vážiť život?

Budete sa k nemu modliť a hovoriť, Ó život, ty si taký úžasný, si tak fantastický a tajne čakať, že život vám položí korunu na hlavu, vy sa už budete nakláňať na prijatie koruny, a keď bude už už kúsok od vašej hlavy, zrazu ju život položí na hlavu vedľa vás. Vtedy si poviete, ja som to vedel, život je pes, život je nefér, život je podraz, život je podfuk, a teraz sa vám to potvrdí.

Keď je váš život poháňaný neúplnosťou, je to ako jazdiť na aute so zatiahnutou ručnou brzdou a ešte k tomu mať na zadnom sedadle aj manželku.

Najsmutnejšia vec v živote je to, že v stave neúplnosti robíte veci, ale nechápete dôvod vášho nepokoja, vášho smútku, vašej zlosti, podráždenosti, vy nechápete, že ten dôvod je vaša neúplnosť.