Nevinnosť postavená na svojej sile sa stáva autentickosťou