Nithyananda Bala Vidyalaya (nedeľná škola)

NithyanandaBala Vidyalaya-PPT slovak.001NITHYANANDA BALA VIDYALAYA je projekt vytvorený pod vedením Paramahamsa Nithyanandu na vzdelávanie detí a študentov z celého sveta vo veku 0-21 rokov.

Mottom tohto programu je:               Vytváranie vodcov novej generácie – Aplikovaná veda života v osvietení.

Bala“ znamená „dieťa“ a „Vidyalaya“ znamená „vnútorné prekvitanie poznania, vedomostí “. Nithyananda Bala Vidyalaya, dar Paramahamsa Nithyanandu ľudstvu, je zlúčením duchovnej vedy a vyššieho stupňa myslenia. Toto je mostíkom, ktorý chýba v súčasnom vzdelávacom systéme.

Vo väčšine škôl existujú dobre premyslené a preskúmané osnovy, ale aspekt, ktorý chýba vo väčšine týchto inštitúcií sú životné skúsenosti. Životné skúsenosti tvoria veľmi rozsiahly komponent pre formovanie toho, čo je potrebné pre vytvorenie výkonných a úspešných vodcov. Géniovia budú vytváraní a my budeme prví, ktorí predstavia svetu nový systém vytvárania „vodcov zajtrajška“.

11211_187120451472087_881316908_nBala Vidyalaya je založená na védskej vede a jóge, ktorá je základom ľudskej psychológie. Máme príležitosť naučiť deti tieto výnimočné pravdy, ktoré ich pretransformujú na novú generáciu bez násilia, nenávisti a korupcie. Prijatím tejto novej kultúry integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania pretransformujeme deti do priestoru naplnenia, čo im pomôže vytvárať a žiť život na základe pochopenia: „Som možnosťou zajtrajška a som pripravený dosiahnuť ten najvyšší potenciál mojich schopností.“

Prínos pre základné a stredné školy /učiteľov /rodičov /deti:

  • Toto školenie poskytne silný základ pre deti na to, aby sa rozvinuli na naplnené ľudské bytosti s mnohonásobnou inteligenciou a vodcovskými schopnosťami
  • Zlepšenie študijných výsledkov
  • Nárast produktivity a zapájania sa
  • Nárast sebavedomia a zlepšenie komunikačných schopností
  • Pokles disciplinárnych problémov
  • Zlepšenie zdravia
  • Bezplatné „hodnotné vzdelanie“

Máme obrovskú radosť, že Slovensko je súčasťou tohto projektu, kedže školiace osnovy, ktoré sú základom tohto vzdelávania sú vám k dispozícii v slovenskom jazyku!

Tieto školiace osnovy môžu zakonponovať do výchovy a vzdelávania rodičia, opatrovatelia detí, vychovávatelia v škôlkach a učiteliazákladných a stredných škôl a vzdelávacie úrady. Osnovy sú vo forme cvičení určených pre učiteľov, vychovávateľov a rodičov a budú ľahko prístupné BEZPLATNE na stiahnutie z internetu k pochopeniu témy a odovzdaniu týchto poznatkov, právd deťom.

Tento obohacujúci program je dynamický proces, ktorý pracuje na fyziologických, psychologických a duchovných dimenziách žiaka. Súčasťou budú hodnotiace správy, ktoré bude potrebné pravidelne vypĺňať k aktualizovaniu merania a monitorovania pokroku dieťaťa/ žiaka / inštitúcie.

Všetci tí, ktorí cítite nadšenie zúčasniť sa tohto projektu prosím registrujte sa emailom na en.slovakia.ke@gmail.com. K vašej registrácii prosím napíšte: vaše meno, odkiaľ ste a počet detí, prípadne žiakov či študentov. Prosím špecifikujte tiež spôsob výučby, či plánujete  vzdelávanie v domácom, rodinnom prostredí len pre svoje deti, alebo pre skupinu a v tom prípade akom prostredí: doma, škôlke, škole a pod.

V prípade prejaveného záujmu vám bezplatne zašleme podrobné informácie o tomto projekte ako aj prvú lekciu k nahliadnutiu.

Rovnako vás pozývame vypočuť si zvukovú nahrávku z Nithyananda RÁDIA, kde je bližšie popísaný projekt Bala Vidyalaya: http://www.ustream.tv/recorded/39593404

ODPORÚČANÉ VIDEÁ o eN-Vzdelávaní: www.youtube.com/playlist?list=PLrHBnlAJm7Ac1kbpB7SPEDH7CR3Wq7uoq

Ak vás napĺňa práca s deťmi a radi by ste prispeli ku skvalitneniu života detí a stali sa učiteľom Bala Vidyalaya projektu kontaktujte nás emailom: en.slovakia.ke@gmail.com

NithyanandaBala Vidyalaya-PPT slovak.011