Nithyananda Yoga

Autentická jóga … vyučovaná priamo zo zdroja

TERMÍNY: budú doplenené

….budú aktualizované v najskoršom čase…..

Hľadáte hlbšie dimenzie jógy?

Chcete sa spojiť s Božstvom a obohatiť životy ostatných?
Zaujíma vás manifestovanie duchovných schopností (Shaktis)?  

Chopte sa svojej najvyššej príležitosti ako lektor a duchovný učiteľ – 

NITHYANANDA YOGA℠ ACHARYA

 ČO KURZ ZAHŔŇA: 

 • 21 dní v energetickom poli Avatára, podľa hinduizmu
 • Štúdium, osvojenie a stelesnenie KOREŇOV jógy zo znovuoživených dávnovekých hinduistických textov známých ako Ved-Agamas
 • Silné prebudenie tretieho oka – Third Eye Awakening℠
 • Manifestovanie mimoriadnych jogínskych schopností (Shaktis)
 • Prebudenie Kundalini energie – Kundalini Awakening℠
 • Začnete ovládať svoje telo a povediete ostatných, aby vedeli to isté
 • Budete súčasťou pôvodnej ‘Guru parampara’ (nasledovníctvo odovzdávania jogínskych učení od osvieteného majstra žiakovi)
 • Budete priekopníci, Acharyi nedávno znovuoživenej autentickej jogínskej praktiky NITHYANANDA KUNDALINI RAJJU YOGA℠ a NITHYANANDA SHIVASTAMBHA YOGA℠
 • Objavíte to, čo je v tomto živote vaše osudové poslanie

Screen Shot 2017-12-01 at 1.34.53 PM

KONTAKT PRE VIAC INFORMÁCIÍ: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

Nithyananda Kundalini Rajju Yoga℠Kundaliny_rajju_yoga_obrazok

Nithyananda Kundalini Rajju℠ jóga je ten najvyšší spôsob, ako posunúť hranice ohybnosti a sily a je to ženský alebo Shakti protiklad Shivastambha jógy. Kundalini Rajju – jóga na lane – posúva jogínské telo na ďalšiu úroveň a zameriava sa na zvyšovánie ohybnosti. Ásany na lane sú navrhnuté tak, aby predlžovali chrbticu a podnecovali Kundalini Shakti. Intenzivnými otočkami a obratmi sa telo detoxifikuje, a je premeňované na telo skutočnej jogínky.

Nithyananda Shivastambha Yoga℠Shivastanbha_yoga_obrazok

Nithyananda Shivastambha℠ jóga je vôbec prvá forma jógy, ktorá bola kedy praktikovaná, a ktorá doslova dává novodobej jóge inú váhu. Táto dávnoveká praktika na 2,7m vysokom drevenom stĺpe prebudí autentické jogínske kvality, ktoré vo vás spia: silu, ohybnosť, sústredenosť a postoj. Praktizovanie rôznych ásan na Shivastambha tyči prebudí energii Kundalini, pozdvihne vaše vedomie a prepojí vás s Bohom, samotným Sadashivom. Cvičenie ásan na tyči prináša jogínskému telu čistú silu.

Čo môžete od tohoto programu očakávať? 

 • 21-dňový program o rozsahu 300 výukových hodín zahrňújúcich stúdium teórie aj praktickú výuku
 • Certifikáciu 1. úrovne Nithyananda Yoga℠ Acharya
 • Certifikáciu 1. úrovne Nithyananda Shivasthamba℠ Yoga Acharya
 • Certifikáciu 1. úrovne Nithyananda Kundalini Rajju℠ Acharya
 • Prebudenie Kundalini energie – Kundalini Awakening℠
 • Prebudenie tretieho oka – Third Eye Awakening℠
 • MIMORIADNE jogínske schopnosti (Shaktis)
 • Organickú sattvickú ajurvédskú stravu
 • Tradičné ásany
 • Výklad sanskrtu
 • kriye, pranayamu, mudry
 • A mnoho ďalšieho…

Screen Shot 2017-12-01 at 1.34.53 PM

Počas iba 21 dní sa stanete kanálom vesmíru, ktorý skrz vás bude prúdiť a bude obohacovať ľudstvo. Budete certifikovaní ako jedni z najautentickejších učiteľov jógy na svete. Budete prejavovať jogínske schopnosti, na ktorých dosiahnutí pracovali novodobí jogíni celá desaťročia, pokiaľ sa im to vôbec podarilo. Stať sa Nithyananda Yoga Acharyou neznamená stať sa iba lektorom jógy, znamená to stať sa súčasťou histórie a svätej učeníckej línie, kde spojíte svoj vzťah s Majstrom s cestou k osvieteniu!

PÔVODNÁ JÓGA…

Pre väčšinu sveta je Patanjali známy ako zakladateľ jógy … ale v skutočnosti bol Patanjali len organizátorom celku, ktorý bol nazvaný Ashtanga jóga (bol založený na 8-dimenziach jógy a napísaný pred približne 3000 rokmi).

J.S. Paramahamsa Nithyananda nám spolu s odkazmi svätých textov (Shastra Pramana) odhalil skutočnosť, že jóga bola predstavená na planéte Zem už pred viac ako 60 000 rokov PRED Patanjalim, a to bytosťou, ktorá je pomenovaná ‘Sadashiva– Stvoriteľ vesmíru. On bol Adiguru – prvý guru, ktorý daroval ľudstvu Vedu osvietenia.

Ako Nithyananda Yoga Acharya budete požehnaní a zasvätení touto starovekou líniou; budete priamym prostriedkom k vyžarovaniu týchto autentických učení. Nithyananda Yoga Acharyas sú dnes neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania ľudského vedomia, pretože sú priamymi kanálmi vesmírneho vedomia, ktoré nimi precháza a spojuje ostatných s ich vlastným Božstvom, rovnako ako to robilo toľko Majstrov pred nimi.

 

Tento kurz je pre vás, pokiaľ…

 • Praktizujete jógu, vyučujete jógu alebo vlastníte jógové štúdio
 • Vás zaujímajú SVÄTÉ PRAVDY o jóge
 • Chcete rozširovať AUTENTICKÚ jógu po svete
 • Aj v prípade, že s jógou práve začínate …. je tento kurz práve pro VÁS!

Skúsenosti účastníkov programu

„Školenie pre lektorov Nithyananda jógy bol nádherný zážitok. Otvorilo nám všetkým novú možnosť oživiť védskou tradíciu a autentickú podobu jógy pod vedením Jeho Svätosti Paramahamsa Nithyanandu. Ďakujeme Swamiji, že si pre nás vytvoril túto príležitosť.“ ~ Abishini Sivanesarjah, Toronto, Kanada, študentka

„Školenie Nithyananda jógy nie je len o ásanach, meditáciách,  získaní dobrého fyzického a duševného zdravia … je to o prežití a vyžarovaní najvyšších stavov vedomia prostredníctvom nášho tela, mysle a bytia a dosiahnutiu jednoty s existenciou. Nithyananda jóga prináša späť najvyššiu náuku starovekých textov o tom, ako rozšíriť svoje vedomie a objaviť kto skutočne ste. Priamo od zdroja!“ ~Ma Nithya Gangananda California, USA, stavebná inžinierka

„Už štyri roky pred kurzom školenia lektorov Nithyananda jógy som jógu vyučovala, takže mi väčšina znalostí bola známa. Avšak zážitky, ktoré som mala behom programu boli neopísateľné … úplne mimo logiku, a tak jedinečné v porovnaní s akýmikoľvek inými výukovými programi, ktoré som zažila alebo o ktorých som počula. Po Swamijiho zasvätení som bola (a naďalej som) schopná prejavovať Shakti tretieho oka, praktizovať dávnoveké kriye a autentickú jógu a byť v dýchacom priestore živého Avatára. Prežila som mnoho prelomov vo vyliečení samej seba od vzorcov bezmocnosti a v pozdvihnutí sa do vyššieho stavu vedomia.“ ~ Ma Nithya Nirishvarananda, Miami, USA, inštruktorka jógy

 

Kto je Nithyananda acharya?

Stať sa Acharyou (duchovným učiteťom) jógy znamená ztelesňovať vodcovské vedomie a prijímať zodpovednosť za osvietenie ľudí okolo vás aj komunít, ktorých ste súčásťou. Acharya je človek, ktorý inšpiruje jednotlivcov k dosiahnutiu super-vedomých výkonov, ktoré boli kedysi považované za nemožné.

Potom, ako budete certifikovaní ako Nithyananda Yoga℠ Acharya, budete mať právomoc poskytnúť svojim študentom najautentickejšiu jógovú prax dostupnú na Zemi a urobiť lektorstvo Nithyananda Yoga℠ uznávanou autoritou vo svete jógy.

Otvorte si vlastné štúdio…

Certifikovaní inštruktori si môžu otvoríť svoje vlastné štúdio Nithyananda jógy. Predstavuje energiu a stelesnenie blaženosti značky Nithyananda Yoga, zdieľajú so svetom krásu védskej kultúry a autentickej jógy prostredníctvom Nithyananda jógy, Nithyananda Kundalini Rajju jógy a Nithyananda Shivastambha jógy.
Štúdia Nithyananda jógy budú osobne požehnané Jeho Svätosťou Paramahamsa Nithyanandom a budú mať možnosť usporiadať semináre, oslavy a rôzné ďalšie udalosti, aby sa autentickí jogíni mohli zjednotiť!

 

KONTAKT PRE VIAC INFORMÁCIÍ: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

KTO JE PARAMAHAMSA NITHYANANDA?

Paramahamsa Nithyananda je uctievaný, vnímáný, rešpektovaný a oslavovaný ako Avatár (žijúca inkarnácia super-vedomia) miliónmi ľudí po celém svete. Zároveň je aj duchovným vodcom Mahanirvani Peetha, najstaršej a najvätšej hinduistickej organizácie sveta.

On a jeho Sangha (duchovné spoločenstvo) slúží a pomáha ľuďom z celého sveta znovuoživením vedy ukončovánia, vedy osvietenia a prejavovaním rôznych mimoriadných duchovných schopností podľa Védské Agamické tradice Sanatana Hindu Dharmy.

Je autorom 300 knih, ktoré jsou preložené a publikováné vo viac než 500 tituloch v rôznych svetových jazykoch. Jeho Sangha má silné zastúpení po celom svete v početných chrámoch, Adheenams (klášterných komplexoch), gurukuls (védských školách), univerzitách a goshalách (prístreškoch pre hovädzí dobytok), které Nithyananda založil. Jeho ranné satsangy (duchovní prednášky vo forme živého vysílania denne sledujú ľudé po celom svete.