Nithyanandam

10-dňový program  

TERMÍNY: budú doplnené

….budú aktualizované v najskoršom čase…..

Objavte svoje skryté schopnosti a vytvorte si taký život po akom túžite

Prekonávanie vzorcov a myšlienok, ktoré sabotujú vaše ambície.

Tento program vám prinesie prelom vďaka kombinácií:

 • Prebudenia tretieho oka
 • Unclutching – absolútna vláda nad vašimi myšlienkami
 • 4 Tattvas – vaša spiaca schopnosť manifestovať čokoľvek čo chcete
 • 5 energetizovaných spirituálnych alchymistických produktov

 

Rozšírte schopnosti svojho tretieho oka vďaka iniciáciam do:

 • Uskutočnenia karmického prelomu v akejkoľvek oblasti vášho života
 • Stanete sa kanálom Božstva, vaše telo bude vysielať božskú vôňu
 • Vzdialeného videnia
 • Kvantovej pamäte – 1. Úroveň
 • Schopnosti nájsť riešenia kritických životných situácií pomocou tretieho oka

 

Kliknite tu pre viac informácií o programe 

KONTAKT: slovakia.shivaloka@gmail.com

Cena programu: $2000  USD

 

O čom je program?

Na tomto úžasne hlbokom programe vás Paramahamsa Nithyananda povedie intenzívnou a ohromujúcou cestou do vnútra seba samých. Paramahamsa Nithyananda vás obdaruje receptom na úspech vo vnútornom svete, ktorý funguje z vysokých rovín neporušiteľnej blaženosti aj receptom na úspech vo vonkajšom svete, ktorý začína energiou vo vnútry vás prejavujúcich sa ako neustále sa rozvíjajúca tvorivosť a úspech mimo vás. Na tomto programe dostanete kľúč k najvyššej existencií v živote, ktorou je Sadashiva vo vás a k vyžarovaniu Ishvaratvy (najvyššieho vodcovstva) mimo vás!

Máme schopnosti:

 • Silu slova
 • Silu myšlienok
 • Schopnosť cítenia
 • Sílu života

Toto sú rôzne schopnosti, ktoré v  sebe máme. Napríklad slovo, ktoré vyslovíte môže buď zachrániť alebo rozvrátiť vztah. Vyrieknuté slovo môže urobiť náš život šťastným alebo ho zničiť. Všetko toto sú schopnosti v  nás. V  sanskrtu používáme výraz ,,Kundalini Shakti“.

Máme mnoho rôznych potencionálnych schopností, ktoré v  nás spočívajú neprebudené a nevyužité.

Nithyanandam je proces, ktorý pracuje s  vašim telom, mysľou, fyziológiou, psychológiou aj vedomím aby prebudil všetky vaše potencionálne schopnosti ako je sila slova, sila myslenia, schopnosť čítania aj sila života a nakoniec aj schopnosť vytvoriť si priestor umožňujúci premeniť čokoľvek chcete na realitu. Takže Nithyanadam je celé o prebudení vášej vnútornej potencionálnej energií, ktorú v  sebe máte, prostredníctvom tých najautentickejších, časom prevetraných a mocných dávnovekých védských tajomstiev, techník a metodológií.

Na progreme Nithyanandam budete iniciovaní do nesmierne účinnej techniky UNCLUTHINGu.

 • Unclutching( odpojovanie sa od myšlienok)

Unclutching je silný sebestačný sprievodca k  vášmu osvieteniu k  aktualizácií vášho vedomia. Nie len, že mení spôsob ako vnímate realitu ale priamo ju transformuje. Unclutching je veľmi silný proces, ktorý sa dotýka zdroja, z  kterého pochádza ako porozovateľ tak pozorované. Je to nejvyššia meditačná technika. Keď sa úplne odpojíte od myšlienok vo vašom systéme nastane ohromujúce uvedomenie, energia a inteligencia. Keď sa naučíme túto jednoduchú techniku unclutchingu, dokážeme si vo svojom systéme, vo svojom bytí, udržať obrovské množstvo energie. Výsledom bude, že budeme mnohonásobne tvorivejší a kreatívnejší. Zlepšia sa naše vzťahy. Keď sa vaše vedomie zdvihne, automaticky sa stávate vodcom svojho života. Stanete sa sami sebe Bohom- Ishvarou svojmu životu.

 • Nithyananda Kundalini Rajju Yoga: je nejvyšší spôsob ako posunúť hranice ohybnosti a sily a je to ženský alebo shakti opak Shivastambha jógy. Kundalini Rajju jóga prevádzkovanej na lane posúva jogínske telo na ďalšiu úroveň a je zameraná na ohybnosť jogínky. Ásany na lane sú navrhnuté tak, aby predĺžovali chrbticu a roznecovali energiu Kundalini Shakti. Vďaka intenzívnym obratom a otočkám sa telo detoxifikuje a stáva sa telom skutočnej jogínky.

 

 • Nithyananda Shivastambha Yoga: je prvý spôsob jógy, ktorý sa KEDY praktizoval. Doslova dáva novodobej jóge úplne inú výšku. Táto staroveká jogínska prax na 275 cm vysokom kole prebudí v  jogínovi kvalitu, ktorá v  ňom zatiaľ len driemala: silu, ohybnosť, sústredenie a postoj. Praktizovanie rôznych ásan na kole prebudí kundalini energiu, vyzdvihuje vaše vedomie a prepája vás s  Božstvom, samotným Sadashivom. Cvičenie ásan na kole prináša jogínskemu telu čistú silu.

 

Čím je program prínosný?

Program vás transformuje na nové JA.

Prekonáte všetky strachy, ktoré vám bránia v dosiahnutí úspechu ve všetkých oblastiach života. Zažijete transtofmujúcu lásku a vďačnosť osobám vo vašom živote a oni zažijú to isté voči vám.

 

Aký bude váš život po programe?

Program vás natoľko transformuje, že po ňom budete žiť dokonalý život. Život pre vás bude ako sochársky íl. Budete si ho môcť tvarovať tak ako budete chcieť. Nebudete musieť prímať to, čo vám sám ponúka, ale dokážete si ho vymodelovať presne tak ako budete chcieť. Budete žiť silný, naplňujúci a úspešný život.

 

Aké iniciácie behom programu dostanete? 

Keď sat oho program osobne zúčastnite v Bengaluru Aadheenam, dostanete staroveké agamické rituálne iniciácie Shiva Deeksha 1. úrovne a Shiva Deeksha 2. úrovne.

 

 • Čo je to Shiva Deeksha 1. úroveň?

Sadashiva jasne popisuje, že my, ľudské bytosti sme Amrtasya Putra čo znamená ,,synovia nesmrteľnosti“. Nie sme hriešnici, ktorí sa musia kajať. Sme jednoducho ,,milovaní dediči Kozmu – Brahmanyam Bahuputrataam“. S  postupom času sme prišli o nejvyšší prežitok a pochopenie seba samotných. Zabudli sme na silu, ktorú skutočne máme vo svojich rukách. Potrebuje len jednoduché prebudenie – prebudenie tretieho oka. Sadashiva je nespútaná kozmická energia tretieho oka, inak známa ako Ajna čakra. Samaya Deeksha je brána k  schopnostiam tretieho oka. Po Samaya Deekshe začnete manifestovať schopnosti tretieho oka. Iniciácia do prebudenia tretieho oka žijúcim avatarom Jeho Svätosti Paramahamsa Nithyanandou je prvý kvantový skok, prvé iniciacia transformácia človeka na božského super-človeka.

 

 • Čo je to Shiva Deeksha 2. úroveň?

Aby bol prežitok Sadashivoham v  učencovi prehĺbená, Sadashiva mu žehná ďalšou úrovňou Deekshy zvanou Vishesha Deeksha (Shiva deeksha 2. úroveň). Prostredníctvom tejto Deekshy je učeníkovi udelený prístup a právo prepojovať sa so Sadashivom pri obrade Sadashiva Puja. Pri Vishesha Deekshí dostane učeník od svojho guru Atma Lingu pre vykonávanie svojej osobnej Pujy (Atmartha Puja). Učeník dostane právo prepojovať sa so svojim guru a Sadashivom prostredníctvom Guru Pujy a predovšetkým Shiva Pujy. V  novodobej terminológií, keď učeník príme od Swamijiho Vishesha Deekshu je to ekvivalent súkromnej mobilnej telefónnej linky na Swamijiho a Sadashivu. Swamiji sa zaväzuje všetkým svojim učeníkom, že kedykoľvek niekto urobí Guru Puju a Shiva Puju potom čo bol iniciovaný do Vishesha Deekshy, guru aj Sadashiva pre neho budú okamžite k  dispozícií, aby mu pomohli a požehnali mu.

 

Do akých schopnosti budem iniciovaný behom programu a jako mi pomôžu v  mojom každodennom živote?

Ako súčasť tohto programu budete iniciovaní do schopnosti tretieho oka a začnete manifestovať shaktis tretieho oka. Tretie oko je intra-orgán (vnútorný energetický orgán), jemný nefyzický orgán, ktorý majú všetky ľudské bytosti. Nazýva sa ,,tretie oko“, pretože v  okamihu keď je aktivované, uvidíte aj bez svojich dvoch fyzických očí a ešte za hranice ich možnosti. Čítanie so zakrytými očami alebo bez nutnosti používať vaše dve fyzické oči je viditeľný vedľajší efekt iniciácie do prebudenia tretieho oka. Prebudenie tretieho oka nie je len samotný spirituálny proces. Jeho efekt môžete zažívať priamo vo fyzickej rovine. Ma jasne definované schopnosti, ktoré vám môžu pomocou preskúmavať nie len mystické cesty a duchovné zažítky, ale uskutočňovať obrovské množstvo mimorianých vecí vo vašom každodennom živote.

Čo sa stane behom iniciácie do tretieho oka?

Keď člověk sedí v  prítomnosti avatara vo vnímavej nálede a je odpojený od myšlienok, pričom sa zážitok prenáša priamo z  avatarovej biopamäte do jeho vlastnej biopamäte úplne bez učeníkového úsilia, nazýva sa to iniciácia. Tretie oko môže byť prebudené iniciáciou (deekshou)- priamim prenosom s prínosom spirituálnej energie avatarom.

V priebehu programu budete iniciovaní do nasledujúcich schopnosti:

 1. Vaakshakthi pre uskutočnenie zmeny k  lepšiemu – za použitia kokosu
 2. Vaakshakthi pre zdravie, bohactvo a krásne vzťahy
 3. Vaakshakthi pre pohybovanie čímkoľvek …ľudmi, objekty, životnými situáciami
 4. Schopnosť prežívať kontinuálny prielom karmy
 5. Kvantová pamäť 1. úroveň
 6. Vzdialené videnie a identifikacia zaujímavosti a miesť, o ktorých ešte nikdy predým nepočuli
 7. Vysielanie božskej vône
 8. Schopnosť urobiť ťažké objekty ľahkými – lahima
 9. Schopnosť vysloviť to, čo druhá osoba potrebuje počuť
 10. Schopnosť poskytnúť riešenie při životne dôležitých rozhodnutí cez tretie oko

 

Kde sa môžem zúčastniť tohto programu? 

Tento program je k  dispozícií iba v  Bengaluru Adheenam. Aby ste sa tohto programu mohli zúčastniť, musíte pricestovať do Indie. Procesy a iniciácie v  tomto programe sú pokročilého charakteru, a preto nemôžu byť ponúknuté formou obojsmernej videokonferencie.

 

Aké je vhodné oblečenie na program?

 • Oblečenie pre mužov: biele dhoti a kurta /agamický odev
 • Oblečenie pre ženy: biely salwar /biely chudidar/ agamický odev

Budete potrebovať agamický odev na dni, keď budú prebiehať špeciálne iniciácie. Agamický odev pre mužov: biele dhoti uviazané ako yogavastram, biele dhoti ako devagacham, biele dhoti okolo pásu. (biele dhoti by malo mať iba zlatý lém – nie inak sfarbené lémovanie).

 • Agamický odev pre ženy: biele bavlnené sáry so zlatým lémom.

 

Pokiaľ nemáte vyššie uvedený odev, môžete si ho zakúpiť v  Adheenam.

 • Agamiský odev pre mužov (1 sada obsahujúca 3 diely) – stojí stojí 1000-1500/- INR
 • Agamický odev pre ženy – obsahujúca sáry, blúzku a sukňu – stojí okolo 1000/- INR
 • Oblečenie na jógu pre ženy: čierne tepláky / čierne tričko a čierne legíny (na kundalini rajju jógu)
 • Oblečenie na jógu pre mužov: čierne tepláky / čierne tričko a čierne kraťasy (na shiva stambha jógu)

 

Je v  cene programu zahrnuté ubytovanie a jedlo?

Jedlo a izbový štyl ubytovania sú zahrnuté v  cene programu.

 

Čo by som si mal vziať so sebou na program? A čo mi na programe bude poskytnuté?

Zúčastníte sa programu, ktorý prebieha formou obojsmernej videokonferencie, prosíme majte u seba poznámkový blok, pero a pásku na zakrytie očí. Občania Indie, ktorí sa zúčastňujú programu fyzicky v  Bengaluru Adheenam, si musia priniesť svoju ID kartu (originál miestneho občianskeho preukazu). Všetky materiály, ktoré budete pri programe potrebovať, dostanete ako súčasť programu. Tiež všetky požadované položky pre Shiva Deeksha iniciáciu podľa agamas budú poskytnuté všetkým, ktorí obdiažia iniciáciu. To zahrňuje súpravu pre Guru Puju, Atmalingu a položky pre vašu každodennú puju v  adheenam.

 

Kto sa môže žúčastniť programu? Je otvorený pre všetkých? Existujú nejaké vekové obmedzenia pre tento program?

Každý vo veku 7 a viac rokov sa môže zúčastniť programu.

 

Aký je ďalší krok pre ukončenie programu?

Môžete pokračovať ďalším 21-dňovým programom Inner Awakening (Vnútorné prebudenie) alebo 31-dňovým programom Mahasadashivoham.

VIAC INFORMÁCIÍ o 

 

Aká je cena programu a ako za program môžem zaplatiť?

Pre informácie o cene programu a k platbe prosím kontaktujte nás emailom: slovakia.shivaloka@gmail.com

 

Ako sa môžem zaregistrovať na program? Keď zaplatím za program, aký bude ďalší krok?

Na program sa môžete registrovať tu:

Screen Shot 2017-10-27 at 11.35.02 PM

KONTAKT pre informácie: slovakia.shivaloka@gmail.com