O mojom vnútornom prebudení a zážitkoch by som mohla pokojne napísať aj knihu