Obohacování a způsobování je jen o dávání ostatním.