Okamžitý proces k naplneniu – prežite spontánne osvietenie