Podielanie sa rodičov účastníčky DETSKÉHO 21-DŇOVÉHO PROGRAMU zo Slovenska