Prednáška eN-Rodičovstva na tému ‘Budovanie sebavedomia vášho dieťaťa’