Prednáška eN-Rodičovstva na tému ‚Budovanie sebavedomia vášho dieťaťa‘