Robte všetko s jasnosťou, že ste nepominuteľné vedomie