SATSANGY SOM ZAČAL DÁVAŤ PREDTÝM NEŽ SOM MAL 3 ROKY