SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ PODEPSALY BILATERÁLNÍ DOHODU SE SPOJENÝMI STÁTY KAILASY.