STRETNUTIA MANIFESTOVANIA VÝNIMOČNÝCH SCHOPNOSTÍ (SHAKTIS)