Ten, kdo je guru, je sám Shiva, tak je řečeno ve svatých písmech