Uvedomelé rodičovstvo

10 osvietených rodičovských tipov z programov Osvieteného rodičovstva 

eN-Parenting.001Počas siedmich predchádzajúcich mesiacov som sa raz mesačne zúčastňovala workshopov Osvietené Rodičovstvo v Nithyananda Gurukul v Bangalore v Indii.

Tento workshop vytvoril Paramahamsa Nithyananda (indický majster, žijúca inkarnácia), aby pomáhať rodičom pochopiť „Detský svet“ a premosťovať komunikačnú priepasť medzi rodičom a dieťaťom.

Podstatou Osvieteného Rodičovstva je vzbudiť vo vedomí uvedomelých rodičov pozornosť voči udržiavaniu prekvitajúceho priestoru možností pre svoje deti bez vplyvu vlastných podmieňovaní a vzorcov. Workshopom Osvietené Rodičovstvo Nithyananda zhmotňuje časť svojej veľkej vízie vytvárania osvietenej civilizácie v podávaní správnych vedomostí a praktických tipov moderným rodičom. Hovorí: „Moja nádej leží na budúcej generácii. Budúca generácia sa stane novou generáciou.“ Ma Advait každý mesiac predstavuje niektoré z mnohých myseľ povznášajúcich Védických múdrostí, ktoré nielenže pomáhajú rodičom súčasnej doby a moderného veku nachádzať riešenia na mnohé situácie, s ktorými sa stretávajú a ktorým musia čeliť, ale predovšetkým učia rodičov, ako vstúpiť do Detského sveta.

Môžem povedať, že tento výnimočný program od základov zmenil môj rodičovský prístup a vzťah s mojím synom. Teraz je to prekrásna súhra na úrovni bytia, kde čistá láska, nevinnosť a možnosti len tak prekvitajú, doslova syna vnímam ako božskú bytosť. Každý rodič by mal zažiť tento priestor, lebo ak je dieťaťu umožnené ostať v tomto priestore, je šťastné, milujúce, vyvážené a kreatívne. (Každý rodič by mal zažívať tento priestor, pretože keď dokážeme dieťa podporiť, aby ostalo v tomto priestore, bude skutočne šťastné, milujúce, v rovnováhe a kreatívne.)

Uvádzam tu 10 najúžasnejších odhalení, ktoré som zozbierala z workshopov Osvietené Rodičovstvo a o ktoré by som sa rada podelila s ostatnými rodičmi a so všetkými, ktorí pracujú s deťmi.

 

Tip#1 – Pochopme svet dieťaťa

Vedeli ste, že od narodenia až do siedmych rokov žije dieťa v nádhernom priestore zvanom Detský svet? Žijú v priestore, v ktorom neexistujú mentálne procesy ako plánovanie, hodnotenie či myslenie. Hocikedy keď potrebujú informáciu, jednoducho si ju stiahnu, akokeby boli pripojené na internet. Je tak nádherné byť v tomto priestore obrovských možností. Z tohto priestoru dieťa komunikuje s vonkajším svetom cez rýdze počúvanie a reaguje z priestoru prázdna a vnútornej inteligencie. Keď je deťom umožnené využívať túto prirodzenú inteligenciu, budú v priestore rozširujúceho sa poznania a nekonečných možností. Udržiavaním v tomto detskom svete môžu byť v osvietenom vedomí až do puberty. Nevzniknú u nich vzorce trápenia či posudzovania, žijú život bez vzorcov a sú zdravé, blažené a kreatívne. Ako rodičia musíme dbať na to, aby sme nezničili ich telo, myseľ a svet, ale aby sme udržali priestor možností pre naše deti a vnímali ich ako géniov týchto nesmiernych možností. Najväčším poznatkom pre mňa ako rodiča je, že ja sa potrebujem dostať do detského sveta a nie vyťahovať dieťa z jeho priestoru do priestoru dospelých, čo mnoho rodičov nevedome robí. Vyžaduje si to úsilie vedomého znovaučenia, pretože detský svet je pre nás niečo nové, lebo sme sa od neho na príliš dlho odpojili.

 

Tip#2 – Počúvanie je dverami do detského sveta

Keď sa chceme vzdialiť od logiky a spoznať detský svet, počúvanie je kľúčovým prvkom v komunikácii. Vždy keď počúvame, sme v priestore dieťaťa, kde nejestvuje posudzovanie ani spracovávanie mysľou. Deti sa učia čírym počúvaním, kým dospelí fungujú cez logiku a poznanie, čo robí učenie menej efektívnym. Pozorujem na sebe jednu obrovskú premenu, a to je moja schopnosť byť opäť v priestore počúvania. Logickým myslením sa moja schopnosť počúvať nesmierne zhoršila, k čomu prispeli aj nevedomé vzorce ako napríklad nepokoj po osemnásťročnej praxi v korporátnom svete. Nečudo, že dospelí sú nachylní robiť viac chýb ako deti, pretože rýchlosť učenia sa v dospelosti drasticky znižuje kôli chabému počúvaniu. Zázračný zlom v sile počúvania sa mi stal po tom, ako som bola iniciovaná do Vedy ukončenia, čo je technika na vyliečenie mojich minulých nezrovnalostí so sebou a s inými. Čím viac oslobodzujem svoj vnútorný priestor od minulosti, tým viac zažívam počúvanie a život bez predsudkov a užívam si detskú prítomnosť.

 

Tip#3 – Ukončujme so svojimi deťmi a naučme ich túto vedu

Aby sme udržali dieťa vo vnútornom priestore bez vzorcov, obaja, rodičia aj deti, sa musia naučiť vedu ukončovania (Purnatva). Vzorce sú situácie, niekoho očakávania, ktoré ostali nenaplnené kvôli vonkajším alebo vnútorným prekážkam. Keďže deti vnímajú viac priestor dospelých ako ich slová, je v jednaní s deťmi veľmi dôležité byť v stave ukončenia, úplnosti. To zaistí, že na nich neprenesieme naše vzorce. Je absolútne dôležité a významné robiť ukončenie s vašim dieťaťom každý večer pred spaním. Je to ako vysypať všetok nahromadený prach z celého dňa a opätovne upratať jeho vnútorný priestor. Najprv s ním ukončím neukončenia týkajúce sa jeho, ak nejaké mám, a požiadam ho, nech ma upozorní, ak ja nevedomky opakujem dookola nejakú chybu. Dodá mu to naplnenie, keď od neho prijímam rady, ako sama seba napraviť. Potom ho nechám podeliť sa so mnou o udalosti a nekompletnosti z celého dňa a počúvam ho bez posudzovania. Počúvanie má silu liečiť dieťa a dáva mu rozlet. Pri momentoch večerného ukončovania mám príležitosť pripomenúť mu, aby mal odvahu sám čeliť neautentickostiam, ktoré má, ktoré si uvedmonil. Táto veda ukončovania je úplne výnimočná, priam ohurujúca, je kľúčom ku ideálnym vzťahom nie len s deťmi a dospievajúcimi, ale doslova s každým.

 

Tip#4 – Neprivlastňujme si dieťa v mene lásky

Niektorí rodičia si privlastňujú svoje deti v mene lásky, aby si cez deti splnili svoje nenaplnené sny. Dieťa je nezávislá bytosť s nezávislou inteligenciou, nie je naším predĺžením. Narodenie dieťaťa cez nás je len cesta, ako sa dostať do tohto sveta uvedomia. Rodičia nemajú prehnane ochraňovať a prisvojovať si dieťa tým spôsobom, že od neho očakávajú že z neho bude to čo oni chcú aby bolo. Úlohou nás rodičov je poskytnúť deťom ochranu a nepodmieňovanú lásku, byť s nimi a tešiť sa s nimi, udržiavať pre nich priestor nekonečných, neobmedzených možností.

 

Tip#5 – Dávajme fakty bez strachu a chamtivosti

Výchova našej generácie bola rodičmi, školou a spoločnosťou podmieňovaná strachom a chamtivosťou. Strach a chamtivosť sú tak nevedomé vzorce v našej duši, že je potrebné veľmi veľa našej pozornosti, aby sme tieto vzorce neprenášali na ďalšiu generáciu. Keď dávame dieťaťu informáciu o svete, je dôležité si uvedomovať, aby sme do faktov nepridávali naše podmieňovanie vo forme strachu a chamtivosti. Dieťa potrebuje počuť len fakty, neničme jeho čistý vnútorný priestor strachom, aby sa netrápilo ako dospelý. Nechajme ho, nech si samo vyformuje svoje poznanie o živote, nech sa stane nezávislým mysliteľom. Svet potrebuje viac dynamických a kreatívnych vodcov, ktorí sú súčasne aj nezávislými mysliteľmi.

 

Tip #6 – Nauče deti zodpovednosti

Toto je veľmi dôležitá životná lekcia, ktorú by nemal vynechať žiadny rodič. Naučte svoje dieťa, aby bolo zodpovedné za svoje telo, myseľ a vnútorný priestor, pretože inak bude zanedbávať tieto oblasti svojej existencie. Čo sa týka starostlivosti o telo, prvoradým je naučť dieťa zodpovednosti za stravovanie a aktivity týkajúce sa jeho telesného zdravia. Potrebujem veľa trpezlivosti, keď synovi vysvetľujem, ktoré druhy jedla ho udržia zdravým a zapájam ho tiež do činností v kuchyni. Prakticky som ho začla učiť variť už keď mal asi 8 rokov. Teraz si dokáže sám, bezo mňa, uvariť jednoduché jedlá a vždy si vyberá čerstvé prísady, aby udržiaval svoje telo zdravé. Prestala som ho nútiť robiť fyzické aktivity, ktoré ho nebavia. Sú dni, kedy môj syn nemá záujem cvičiť jogu. Vtedy si môže vytvoriť svoje vlastné cvičenie s hudbou, alebo to jednoducho necháme na druhý deň. Je lepšie opýtať sa  priamo dieťaťa, aké pohybové aktivity chce robiť. Rodičia si musia nájsť čas a vysvetliť deťom, aké to má následky, ak sa nebudú starať o svoje telo. Ak začnú byť lenivé a apatické, nájdite fyzické aktivity, ktoré by ich mohli zaujímať, nechajte ich, aby si sami našli spôsob, ako ich rozvíjať a tešiť a z nich. Keď stratíme trpezlivosť a prestaneme im dávať toto pochopenie, dieťa si zače vytvárať postoj, ktorý z neho veľmi rýchlo urobí dospelého. Žiaľ, celé detstvo sa končí v momente, keď dieťa začne reagovať na základe prílišného rozmýšľania. Postoj detí k životu má zotrvávať pozitívny čo najdlhšiu možnú dobu, nedopustime, aby boli deti negatívne voči životu. Ako rodičia sa vyvarujme presného ohraničenia priestoru pre deti, namiesto toho pre nich neustále vytvárajme nové možnosti. Nechajme ich, nech sú zamerané na svoje srdce, nie na myseľ. Vždy, keď je to možné, podporujme u detí nové reakcie, pretože nové správanie znamená otvorenosť novým možnostiam.

 

Tip #7  Prebuďte inteligenciu, vášeň a tvorivosť vášho dieťaťa

Vedomou inteligenciou sme schopní spracovávať mimo logiky mozgu. V priestore dieťaťa sa toto deje veľmi ľahko, tak ako sťahovanie z internetu, pretože dieťa je schopné dôverovať priestoru možností mimo logiky. Oproti dospelým má dieťa oveľa väčšiu schopnosť napojiť sa a vnímať v obrazoch, nie v slovách. Žiaľ my dospelí sme stratili túto inteligenciu, pretože nedokážeme dôverovať tomuto priestoru. Nechajme deti objavovať ich záujmy a kreatívne prejavy. Snažme sa prispôsobiť ich vášni, aby sme v nich dokázali udržať tento priestor čo najdlhšie. Veďme deti k ich skutočnej vášni ako k tej jedinej pravej, vtedy sa prejaví ich tvorivosť a bude im prinášať obrovské naplnenie.

 

Tip #8 –  Nezasievajte myšlienku sebapochybnosti 

Ako rodičia sa musíme uistiť, že do našich detí nezasievame žiadnu myšlienku bezmocnosti, iba vtedy môžu deti žiť v priestore obrovských možností. Dieťa by nikdy nemalo byť smerované do priestoru bezmocnosti ako: “Som zlý. Som sám. Nikto ma nemá rád.” Deti sú neradi obmedzované, ale vo chvíli, keď im vnukneme sebapochybnosť, vymedzujeme im hranice. Toto v nich spúšťa násilie. Vo chvíli, keď ich vytiahneme z priestoru možností, udeje sa v nich sebapochybovanie a násilie. V priestore rozpína nia sa nikdy nemôže udiať násilie. Povzbudzujme naše deti, aby rozpínali svoje chápanie a priestor možností. Úplne dôverujme svojim deťom a nekričme na nich, alebo ich aspoň neustále nevťahujme do minulosti, ktorá ich odvádza od prítomnej chvíle. Kedykoľvek urobí dieťa chybu, netreba nič iné, len pomôcť mu pochopiť, že to nie je nič zlé, že to nie je ani zlyhanie v živote, že je to iba priestor, v ktorom sa sami neustále buď scvrkávajú alebo rozpínajú. Nie je na tom nič zlé robiť chyby, len neopakujme tie isté chyby dvakrát, aj keď je úplne v poriadku robiť nové chyby. To je všetko! Vyhnime sa tomu, aby sme označovali dieťa za dospelé, rozprávajme sa s ním z priestoru dieťaťa, pretože myslenie dospelých obmedzuje priestor možností.

 

Tip #9 – Držte ich mimo médií

Veľa rodičov používa médiá ako je televízia, počítač a podobne kôli bezpečnosti, aby udržali dieťa chránené doma alebo aby sa dieťa zabávalo médiami, kým rodiča robia svoje vlastné veci. Lenže si neuvedomujeme, že tieto médiá vedú deti do preludov, vytvárajú v nich fantázie, odvádzajú deti z oblasti reality. Toto je tá najväčšia výzva pre všetkých rodičv, pretože vek informácií tak prenikol do nášho životného štýlu, že sa médiá stali spôsobom nášho života. Elektroniku používajme iba ako nástroje na rozvíjanie chápania, kde môžu deti pochopiť priestor osvietenia, a nie na to, aby sme ich smerovali do priestoru nudy alebo preludov. Takisto sa nedoporučuje udržiavať myseľ detí príliš zaneprázdnenú tým, že ich budeme dávať na rôzne mimoškolské činnosti či na hodiny programov na obohacovanie. To vytvorí nesprávny vzorec, že byť mentálne zaneprázdnený je spôsob života. Namiesto toho by bolo lepšie zapojiť dieťa niekam, kde by robilo niečo tvorivé alebo kde by objavovalo prírodu.

 

Tip #10 Nech sú zasýtené jedlom 

Jedenie je čas, kedy sa upevňujú vzťahy, preto je jedlo pre ľudí tak emocionálna zóna. Pokiaľ ide o stravu, predstavujem synovi rôzne druhy jedla a aj to, ako pôsobia na našu energiu a vedomie. Na základe takéhoto pochopenia si vie sám vybrať jedlo. Jedna významná vec, ktorú som sa naučla na workshope je tá, že by sme v deťoch nemali vytvárať pocit viny v súvislosti s jedením. Je dôležité, aby boli zasýtené jedlom. Dovoľme im úplne si ho vychutnávať, aby sa ho dokázali zriecť, keď to bude potrebné. Akonáhle pochopia, že jedlo nie je potešenie, ľahko sa ho zrieknu. Ďalší problém, ktorému v súčasnosti čelí veľa rodičov, je prejedanie sa detí. Deje sa to vtedy, keď si deti vytvoria pripútanie k niečmu alebo sa dožadujú pozornosti. Aby im rodiča pomohli ukončiť tento vzorec, mali by sa ich začať pýtať, čo si myslia o obyčjných predmetoch ako je stoliča, stôl a tak ďalej v porovnaní s ich myšlienkami o jedle a zistiť, kde majú neukončnia. V ďeťoch by nemali byť žiadne neukončnia s predmetmi. Všetko by malo byť pre nich detskou hrou, mali by si to iba príležitostne vychutnať a nechať tak.

Workshop “Osvietené rodičovstvo” otvoril moju myseľ na novú úroveň vedomia  rodičovstva, čo mi dovoľuje udržiavať pre môjho syna priestor nekonečných možností. Drahí rodiča, je čas na to, aby sme rozvinuli nasledujúcu generáciu na NEWGEN – nový gén!

Nepremeškajte nasledujúci workshop Osvieteného rodičovstva. Zúčastniť sa ho môžte v meditačných centrách v Košiciach, Poprade alebo Bratislave alebo v pohodlí svojho domova, vysielajú sa v priamom prenose cez internet. Sú v angličtine, ale preklad do slovenčiny je vám poskytnutý. Aby sme te mali infomáciu pre dátum konania sa nasledujúceho programu Osvieteného rodičovstva a ako sa ho zúčastniť, prosím kontaktujte nás na tomto emaily: slovakia.shivaloka@gmail.com