Vaše bohatstvo je schopnosť vytvoriť si vnútorný priestor