Veškeré poznání, které odhaluji a které sdílím je předáváno celému světu.