VNÚTORNÉ PREBUDENIE v decembri 2014 v Kambodži

IA_Dec_Cam_FB_SK

Určite ste museli počuť o prichádzajúcom programe Vnútorné prebudenie v Kambodži so Swamijim.

Možno ste dokonca premýšlali: „ Bolo by to naozaj úžasné, ak by som mohol ísť ALE….“ a potom začína dlhý zoznam rôznych dôvodov prečo si myslíte, že to nie je možné.

Bohužial, ste možno už aj seba samých nevedome presvedčili, že pre množstvo dôvodov, nie je môžné sa zúčasniť Možno tými dôvodmi sú: 

 nedostatok peňazí?

 nedostatok času?

 že ste nemali čas si to naplánovať?

 možno zdravotné problémy?

 ďalšie, iné záväzky a zodpovednosti?

Vaša vlastná myseľ alebo pochybnosti vstupujú do cesty tejto šance?

Nech sú dôvody akékoľvek, tento e-mail je pre vás prebudením a  pripomenutím, že AJ VY MÔŽTE

Tu je krátke video so Swamijim aby ste si pripomenuli AKO, KEDY ste si nastavili vašu myseľ a  zaviazali sa k vašej vnútornej transformácii a k dosiahnutiu vášho maximálneho potenciálu v  živote, potom sa vesmír VŽDY tak krásne zapojí do toho, aby vám pomohol.

Pozrite sa ako použiť silu vášho zámeru a uskutočniť „nemožné“ možným.

KLIKNITE TU aby ste si pozreli video teraz!

Swamiji v tomto videu hovorí: „Čo povedať? Podstata: Uvidíme sa všetci v  Kambodži na oslave. A poviem vám, len urobte ten krok, vyplňte formulár ‚Zámer zúčastniť sa Vnútorného prebudenia – Intention form to attend IA‚; ja pohnem celým vesmírom, aby sa to stalo realitou! … …Poviem vám, iba stači ak vyplníte Zámer zúčasniť sa na programe, ja pohnem celým vesmírom aby sa to stalo realitou! Uvidíme sa v Kambodži! To je všetko! Žehnám vám všetkým!“ 

Je to možné a vy to dokážete, môžete naplniť čokoľvek čo chcete vo vašom živote, ak to naozaj chcete. 

Urobte len jeden krok, vyplňte Zámer zúčastniť sa Vnútorného prebudenia a so Swamijiho požehnaním, uvidíte, že sa to stane realitou…

Musíte sa len rozhodnúť čo je viacej dôležité…čo chcete alebo dôvody, ktoré vám hovoria, že to nie je možné.

Príjemné pozeranie videa a  uvidíte, že vás to motivuje.

Kliknite sem aby ste mohli vyplniť ‘Zámer zúčastniť sa Vnútorného prebudenia

Blažené pozeranie!

IA_Dec_Cam_Flyer_SK_email