Opakovanie webináru a meditácie na prebudnie tretieho oka plus spoločná meditácia pre svetový mier