Ukážkový 2 hod. program v Poprade pre deti vo veku 6-16 rokov na predstavenie programu ‘eN-PAMÄT’