Staňte sa dobrovoľníkom…

swamiji-blessings-newChcete zažiť explóziu do osvietenia? 

Seva je dobrovoľnícka práca.
Seva je cesta k transformácii, k osvieteniu.
Staňte sa dobrovoľníkom!

Zúčastnite sa dobrovoľníckej práce na rozširovanie vedy osvietenia medzi nových ľudí.

Venujte svoj čas dobrovoľníckej práci (Seva).

Seva je proces, pri ktorom sa učíme konať pre vyššie dobro ako je naše vlastné. Ľudia sa celý život zameriavajú na konanie pre vlastné pohodlie, blahobyt a dobro. Práca pre vyššie dobro, práca ktorá benefituje komunite, spoločnosti, celému ľudstvu, ba dokonca celému vesmíru je krásny spôsob ako sa zbaviť svojho ega. Naučiť sa konať bez toho, aby sme sledovali len svoj vlastný záujem a venovať svoj čas, svoj talent, svoju kreativitu alebo svoje bohatstvo – nech je to už v akejkoľvek forme – je jedna z ciest ako prekonať svoju identitu, prelomiť svoje egoistické vzorce a explodóvať do osvietenia.

Slovensko ma obrovský potenciál prerásť do osvietenej spoločnosti a to vďaka vášnivému duchu, silnej oddanosti a sebaobetovaniu obrovskej intezity, keď sa zapáli pre tú správnu vec. Svedčia o tom webináre, ktoré sú úžasným úspechom. (Dokonca aj Swamiji pri posledom webinári, keď videl to množstvo ľudí na Slovensku povedal: Wow!) Slovensko má obrovskú intenzitu, obrovský oheň, ktorý keď bude zapálený pre spoločný zámer, tak môže doslova EXPLODOVAŤ.

Vždy keď sa stretávate s učením Majstra v akejkoľvek forme, či už slovnej alebo písomnej, je to akoby ste sedeli priamo pri Majstrovi samotnom a vyžarovali jeho vôňu do celého sveta. Swamiji povedal, že vždy keď preberieme do rúk zodpovednosť, automaticky sa náš dych predĺži, čo vedie k vyššiemu príjmu prany do nášho tela, do lepšieho vytvárania samany – energie ktorá odĺahčuje naše telo aj naše vedomie. Swamiji hovorí, že na to aby sa jeho učenie stalo trvalou súčasťou našej bio-pamäte potrebujeme denne 1200 dlhých nádychov, ktoré máme získať buď intezívnym cvičením alebo prebratím zodpovednosti. Takže neváhajte a vrhnite sa nebojácne do práce pre misiu Avatára a púšťajme spolu vedu osvietenia, ktorá vám pomáha žiť kvalitnejší život, do sveta medzi ďaľších ľudí. Nenechávajme si jej benefity len sami pre seba, ale roznesme ho do celého Slovenska. Vaše prihlášky o dobrovoľnícku prácu zašlite na email slovakia.shivaloka@gmail.com.

MOŽNOSTI DOROVOĽNÍCKEJ PRÁCE

  1. V súčastnosti hľadáme prekladateľov, ak máte chuť prekladať z angličtiny, dajte nám vedieť o svojom talente.
  2. Hľadajú web a reklamný dizajnery, ktorí majú skúsenosti s udržovaním a rozširovaním našej webovej stránky, tvorbou reklamných materiálov, oline aj pre tlač.
  3. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí majú skúsenosť s vyhľadávaním sponzorov a grantov a vypracovaním žiadostí o grant a oslovovaním sponzorov. Radi by sme založili na Slovensku védsky chrám, Nithyananda Gurukul (védsku školu) a ďalšie centrá nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.
  4. Do chodu misie na Slovensku a v Čechách máte možnosť prispieť aj finančne. V tomto ohľade máte tieto 3 možnosti:
  • Posielajte mesačný príspevok na chod Nithyananda meditačnej akadémia Slovakia v ľubovolnej výške alebo v minimálnej výške 3 Eurá na chod nášho centra Slovakia Shivaloka v Poprade.
  • Staňte sa Satsangi: Prispievajte mesačne sumou ktorá sa rovná jednému dňu z vášho mesačného platu.
  • Staňte sa Samaji: Osobou prispievajúcou sumou ktorá sa rovná 3 dňom z vášho mesačného platu.
  • Údaje kam poslať váš príspevok sú na stránke: Staňte sa sponzorom…

6.  Ďaľšia možnosť ako prispieť Swamijiho sange je prispieť na vzdelávanie detí v škole Gurukul, kde deti študujú pod vedením Majstra od veku 7-14 rokov a vyrastajú z nich osvietené bytosti. Ak by ste chceli sponzorovať jedno dieťa, prispejte 5000 INR (Indických rupií) mesačne, čo sa v prepočte rovná cca 100 Euro podľa denného kurzu.

7. Daľšie aktivity môžu zahŕňať oslovovanie yogových centier, duchovných centier a aktívne ich pozývať na naše programy a kurzy vyvesovaním plagátov napríklad o činnosti meditačného centra v našich mestách. Plagáty by museli boli vyrobené a tlačené z vlastných nákladov (jedná sa o 15, 20 ks), čo je tiež považované za formu dotácie.

Veríme že si budete môcť vybrať z množstva možností ako prebrať zodpovednosť a ako použiť svoje schopnosti. Preto vám v mene celej Slovenskej sangy ďakujeme za to, že ste venovali váš čas a prečítali si tento príspevok.

Tešíme sa na odozvy všetkých dobrovoľníkov, ktorí sú odhodlaní venovať svoj čas, talent alebo svoje bohatstvo (alebo všetky tri) pre vyššie dobro vesmíru a prispieť tak misii osvietenia v tejto dobe, kedy je snaha prelomiť kolektívnu negativitu absolútne nevyhnutná!

Každá veľká vec začína malými krôčikmi,a budeme to my, ktorí sme urobili tie prvé malé kroky a vykročili na cestu obety pre vedomí prelom v ľudskom vedomí. Preto pridajte sa k nám, staňte sa Sévakom (nesebeckým služobníkom pre vesmír)!!!! Staňte sa Ananda Sévak (blažený služobník)!!!

Čokoľvek čo ponúknete misii Majstra, nie len že vám to Existencia vráti, ale zasype vás oveľa väčším množstvom priaznivosti. Obetovať čokoľvek pre dobro Vesmíru je ten najvyšší druh obety.

Vaše dotazy a prihlášky prijímame na emailovej adrese slovakia.shivaloka@gmail.com